newsletter reklama projekty domów forum
czwartek 28 października 2021
13.10.2021r...

Photon Energy z zatwierdzonym prospektem emisyjnym w związku z pierwszą ofertą zielonych obligacji

Photon Energy uzyskał akceptację Komisji Nadzoru Finansowego w Luksemburgu (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) prospektu emisyjnego przygotowanego w związku z publiczną ofertą pierwszych, zielonych obligacji 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) o wartości do 50 mln EUR z termin zapadalności w listopadzie 2027 r.
Sześcioletnie, zielone obligacje o nominale 1000 EUR posiadają atrakcyjne oprocentowanie roczne na poziomie 6,5%.

Oferta publiczna pierwszych, zielonych obligacji EUR 2021/27 odbędzie się w Niemczech, Austrii i Luksemburgu za pośrednictwem skrzynki subskrypcyjnej Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie lub poprzez formularz subskrypcyjny dostępny bezpośrednio na stronie internetowej spółki. Dodatkowo oferta prywatna skierowana do inwestorów kwalifikowanych w niektórych jurysdykcjach europejskich zostanie przeprowadzona przez globalnego koordynatora Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG. Oferta publiczna rozpocznie się 2 listopada i zakończy 17 listopada 2021 r. W ramach procesu ofertowego spółka zaprasza posiadaczy pozostających w obrocie obligacji EUR 2017/22 o kuponie 7,75% do ich wymiany w stosunku 1:1 na nowa obligacja EUR 2021/27 o kuponie 6,50%. Oferta wymiany uwzględnia atrakcyjny bonus w wysokości 20 EUR za obligację, co daje dodatkową 2,00% premię. Okres wymiany obligacji będzie trwać od 18 października, do 12 listopada 2021 r. Posiadacze zainteresowani wymianą obligacji są proszeni o zwrócenie się do swoich instytucji depozytowych, które przekażą im niezbędną dokumentację. Szczegółowe informacje na temat wymiany obligacji wraz z zatwierdzonym prospektem emisyjnym są dostępne na stronie Photon Energy, pod adresem: https://www.photonenergy.com/greenbond2021.
--
REKLAMA:
--
W oparciu o udokumentowane osiągnięcia Photon Energy Group w zakresie realizowanych w terminie płatności odsetek oraz solidnej płynność pozostających w obrocie obligacji, oferta dotycząca pierwszych, zielonych obligacji EUR 2021/2027 jest okazją do pozyskania 6-letnicj walorów, z atrakcyjnym kuponem. Jednocześnie oferta daje szansę inwestycji w zrównoważone, niskoemisyjne i przyjazne dla klimatu projekty dotyczące energii odnawialnej.
Rozpoczęcie notowań na Quotation Board Otwartego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie zaplanowano na 23 listopada 2021 r.

Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem jest wyłącznym globalnym koordynatorem oferty.

Regulamin:
Emitent: Photon Energy N.V.
Planowana wartość emisji: do 50 mln EUR
Oprocentowanie: 6,5% w skali roku, płatności kwartalne
Oferta wymiany obligacji: Od 18 października, do 12 listopada 2021 r.,
bonus giełdowy w wysokości 2 proc.
Okres subskrypcji / Pierwsza oferta: Od 2 do 17 listopada 2021 r.
Typ oferty: Oferta publiczna w Niemczech, Austrii i Luksemburgu
Segment giełdowy: Quotation Board Otwartego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie (przewidywany od 23 listopada 2021)
Kowenanty: Ograniczenie dywidendy (maks. 50 proc., jeśli EBITDA/ICR > 2)
Skorygowany wskaźnik kapitału własnego ≥ 25%**
Wzajemne naruszenie warunków
Klauzula negative pledge
Pari passu
Klauzula przejrzystości (oprocentowanie ulega podwyższeniu o 1,00% w skali roku (ACT/ACT) za okres odsetkowy następujący po okresie odsetkowym, w którym nastąpiło niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych)
Nominał: 1000 EUR / 100%
Czas trwania / wykup: 6 lat / 23 listopad 2027 / po cenie nominalnej
ISIN: DE000A3KWKY4
Wykorzystanie wpływów: Przychody netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie oraz refinansowanie projektów związanych z budową elektrowni fotowoltaicznych i umożliwią spółce kontynuację działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki celem przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

źródło: Photon Energy

Najnowsze wieści z branży
Wideo
d