Jak szybko znaleźć numer księgi wieczystej?

Podziel się:

Księgi wieczyste to dokumenty prowadzone dla nieruchomości. To właśnie z nich można się dowiedzieć, kto jest właścicielem danego mieszkania czy działki, czy są one wolne od zadłużenia czy innych obciążeń. Weryfikacja treści księgi wieczystej jest ważna w wielu sytuacjach (np. kupno, dziedziczenie nieruchomości), dowiedz się zatem, jak uzyskać wgląd do wybranego dokumentu.

Co nazywamy księgą wieczystą?

Księga wieczysta to dokument pełniący funkcję publicznego rejestru nieruchomości. Zawarte w niej są wszelkie informacje dotyczące danego lokalu, budynku, czy też gruntu. Z rejestru dowiemy się m.in. kto jest właścicielem danej nieruchomości, czy jest ona zadłużona (np. hipoteką), czy też obciążona prawami lub roszczeniami, które istotnie wpływają na sposób rozporządzania nieruchomością.

Zakładaniem ksiąg wieczystych zajmują się Sądy Rejonowe właściwe dla miejsca położenia nieruchomości. Dokumenty prowadzone są w wersji elektronicznej, są jawne i powszechnie dostępne, co oznacza, że każdy może zapoznać się z treścią interesującego go rejestru. Warunek uzyskania wglądu jest jeden: należy znać numer księgi wieczystej.

Czym jest i jak zbudowany jest numer księgi wieczystej?

Numer księgi wieczystej (numer KW) to ciąg liter i cyfr połączonych ze sobą według schematu XXXX/XXXXXXXX/X, który nadawany jest w trakcie zakładania dokumentu. Każda księga wieczysta posiada swój indywidualny numer, pozwalający jednoznacznie zidentyfikować konkretną księgę. Poszczególne elementy numeru KW oznaczają:

  • cztery pierwsze znaki to kod wydziału wieczystoksięgowego Sądu Rejonowego, który prowadzi daną księgę (np. KA1K, WR1K, ZG1E);
  • osiem cyfr to numer porządkowy księgi nadawany zgodnie z repertorium danego sądu;
  • jedna cyfra, tzw. cyfra kontrolna, która pozwala zweryfikować poprawność numeru księgi wieczystej.

Przykładowo, numer WR1K/00054321/0 oznacza, że księga wieczysta jest prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.

Numer księgi wieczystej - jak do niego dotrzeć?

W zależności od sytuacji, w której się znajdujemy, numer interesującej nas księgi wieczystej możemy uzyskać na kilka sposobów. Idealnie jest wtedy, gdy może nam go udostępnić aktualny właściciel nieruchomości, nie zawsze jest to jednak możliwe. Dlatego też istnieją specjalistyczne wyszukiwarki internetowe, które umożliwiają znalezienie numeru księgi wieczystej po podaniu adresu nieruchomości lub numeru działki. Jest to najszybszy i jednocześnie najwygodniejszy sposób na poznanie numeru KW - bez wychodzenia z domu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat przeczytaj ten artykuł: https://ksiegi-wieczyste.org/jak-znalezc-numer-ksiegi-wieczystej-po-adresie-lub-numerze-dzialki/.

Jeśli mamy interes prawny do nieruchomości (np. jesteśmy wskazani jako jej spadkobiercy), to o numer KW możemy się ubiegać na drodze urzędowej. W tej sytuacji należy udać się do Sądu Rejonowego (wydział ksiąg wieczystych) lub Starostwa Powiatowego (wydział dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), w obszarze których położona jest nieruchomość. Następnie złożyć wniosek o udostępnienie odpisu księgi wieczystej (w sądzie) lub wypis z rejestru gruntów i budynków (w starostwie) podając numer działki ewidencyjnej i jej identyfikator wraz z uzasadnieniem posiadanego interesu prawnego (zgodnie z Art. 24 ust. 5. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Znając numer KW możemy skorzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Ekw.ms.gov.pl) i tam bezpłatnie pobrać dokument do wglądu.

Kiedy potrzebny jest wgląd do księgi wieczystej?

Najczęstsze sytuacje, w jakich niezbędne jest sprawdzenie treści księgi wieczystej danej nieruchomości, to:

  • transakcja kupna-sprzedaży nieruchomości,
  • dziedziczenie nieruchomości, sprawy spadkowe,
  • spory prawne dotyczące nieruchomości,
  • ustanowienie bądź zniesienie służebności na nieruchomości (np. służebność drogi koniecznej, służebność mieszkania).

Oczywiście katalog spraw, kiedy weryfikacja księgi wieczystej powinna być obowiązkowa, jest znacznie szerszy. Warto zatem zapamiętać, że jest to czynność dzięki której możemy sprawdzić stan prawny nieruchomości i uniknąć w ten sposób np. nabycia zadłużonego mieszkania.

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Materiał partnera
#czytelnia #prawo #nieruchomości #promowany #promowany_prawo #Formalności budowlane #Porady prawne #materiał partnera #księga wieczysta #numer księgi wieczystej #wyszukiwanie księgi wieczystej #jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie #Jak znaleźć numer księgi wieczystej po numerze działki #Jak ustalić numer księgi wieczystej drogą urzędową #interes prawny dla nieruchomości #wypis i wyrys z rejestru gruntów #promowany_nieruchomosci

Więcej tematów: