Drenaż wokół fundamentów

Podziel się:
Sucha piwnica na lata …. dzięki drenażowi z keramzytu Leca®

Obsypywanie ścian piwnicznych keramzytem przy użyciu pompy. Fot. Leca PolskaObsypywanie ścian piwnicznych keramzytem przy użyciu pompy. Fot. Leca PolskaBudując dom powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na te prace, których niewłaściwe wykonanie może doprowadzić do nieodwracalnych, poważnych usterek budynku. W użytkowanym domu stosunkowo łatwo można naprawić lub wymienić podłogi, okna, drzwi, armaturę łazienkową itp. Natomiast fundamenty, ściany, stropy są z reguły prawie niemożliwe do wymiany - dlatego należy szczególnie zadbać o należyte wykonanie i zabezpieczenie tych właśnie elementów.

Zajmijmy się ścianami piwnicznymi. Najczęściej oddzielają pomieszczenia od przylegającego gruntu. Ściany te mają ograniczoną możliwość wysychania - głównie w jednym kierunku, do wewnątrz pomieszczenia. Do tego, grunt przyległy do budynku ze swej natury stanowi duże źródło wilgoci. Najprostszym działaniem w tym wypadku wydaje się wykonanie szczelnej izolacji pionowej muru. I tak najczęściej się postępuje. A jak izolowano ściany piwniczne 100 bądź 200 lat temu?

Ręczne zagęszczanie warstwy keramzytu. Fot. Leca PolskaRęczne zagęszczanie warstwy keramzytu. Fot. Leca PolskaOkazuje się, że nasi przodkowie mieli bardzo dobrą i skuteczną metodę odciągania wilgoci od powierzchni murów. Był to drenaż, czyli warstwa przepuszczalnego kruszywa, która powodowała, iż w bezpośrednim sąsiedztwie murów woda przemieszczała się w dół do układu rurek drenarskich, nie atakując ścian. Drenaż skutecznie zbierał wody opadowe i odprowadzał je do rowów melioracyjnych, kanalizacji ogólnospławnej, szamb itp.

Obecnie na rynku istnieje wiele technologii zabezpieczania starych i nowych murów piwnicznych przed agresją wody. Skuteczność tych technologii jest bardzo duża, jednak drenaż jako element wspomagający izolację jest jak najbardziej wskazany. Dodatkowo, drenaż może przejąć funkcje izolacji w przypadku jej uszkodzenia, np. na skutek pęknięć przy nierównomiernym osiadaniu budynku. Drenaż staje się elementem niezbędnym wtedy, gdy budynek posadowiony jest na skarpie, gdzie oprócz zwykłych wód opadowych ze zbocza na ściany spływają duże ilości wody w czasie roztopów lub obfitych deszczy.

Przekrój z opisem warstw (1-Leca<sup>®</sup> KERAMZYT izolacyjny L, 2-gewłóknina, 3-rura drenarska). Fot. Leca PolskaPrzekrój z opisem warstw (1-Leca® KERAMZYT izolacyjny L, 2-gewłóknina, 3-rura drenarska). Fot. Leca Polska
Warstwa drenażowa z keramzytu. Fot. Leca PolskaWarstwa drenażowa z keramzytu. Fot. Leca Polska

Wykonanie drenażu nie jest skomplikowane

Ściany wykopu wzdłuż budynku należy wyłożyć warstwą separacyjną z geowłókniny. Materiał ten układa się z zapasem - tak, aby wystarczyło go na przykrycie wykopu od góry. Geowłóknina spełnia rolę separatora, czyli gęstego sita przepuszczającego wodę a zatrzymującego drobne części piaskowe i ilaste, które mogłyby zamulić drenaż. Następnie na dnie wykopu wysypuje się warstwę ok. 10 cm kruszywa Leca® KERAMZYT izolacyjny L. Na niej układa się rurę drenarską z zachowaniem odpowiednich spadów i końcowych odpływów. Wykop wypełnia się keramzytem, zagęszczając go powierzchniowo ręcznym ubijakiem z płytą ok. 40x40 cm. Keramzyt powinien być zagęszczany warstwami o grubości 30-40 cm. Kolejna czynność, to przykrycie geowłókniną wypełnienia od góry, uzupełnienie gruntu, podsypki i nawierzchni.
REKLAMA:

Opisane wyżej wypełnienie (wzdłuż ścian piwnic) spełnia jednocześnie dwie funkcje. Pierwsza, to przejmowanie nadmiaru wód opadowych i kierowanie go do drenażu. Leca® KERAMZYT izolacyjny L to materiał o bardzo dobrym współczynniku filtracji > 3,33 cm/s, jest także mrozoodporny - nie ulega destrukcji przy wielokrotnych cyklach zamrażania i rozmrażania. Druga funkcja związana jest z izolacyjnością cieplną. Współczynnik lambda keramzytu w gruncie waha się od 0,11 do 0,16 W/mK w zależności od stopnia wilgotności. Niski ciężar, porowata struktura i bardzo wysoka temperatura w procesie produkcji powodują, że izolacje keramzytowe są niepalne, mrozoodporne, niepodatne na działanie gryzoni i grzybów, oraz chemicznie obojętne. Warstwa zagęszczonego keramzytu stanowi doskonałą izolację cieplną. Keramzyt to materiał niemal niezniszczalny - jego trwałość można porównywać z „żywotnością” wysokiej klasy cegły.

Fot. Leca PolskaFot. Leca PolskaGranulki keramzytu (na zdjęciu po lewej, powyżej keramzyt w powiększeniu, wyraźnie widoczna struktura granulek). Fot. Leca PolskaGranulki keramzytu (na zdjęciu po lewej, powyżej keramzyt w powiększeniu, wyraźnie widoczna struktura granulek). Fot. Leca Polska
Tym sposobem, przy pomocy drenażu keramzytowego można obniżyć wilgotność gruntu przy ścianach budynku. Samo wypełnienie wspomaga izolację pionową i poziomą.Przed wykonaniem izolacji z keramzytu należy koniecznie sprawdzić możliwość odprowadzenia wód z drenażu i skonsultować z geologiem problem ewentualnego obniżenia wilgotności podłoża gruntowego bezpośrednio przy budynku i w jego dalszym otoczeniu.

Ciekawe

Keramzyt jako materiał do drenaży stosowany jest coraz częściej przy budowie dróg jako wypełnienie przydrożnych rowów (tzw. dren francuski), których eliminacja - przy jednoczesnym skutecznym odprowadzaniu wód opadowych - w istotny sposób poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego (patrz zdjęcia poniżej).

Dren francuski. Keramzyt jako materiał do drenaży stosowany jest coraz częściej przy budowie dróg jako wypełnienie przydrożnych rowów. Fot. Leca PolskaDren francuski. Keramzyt jako materiał do drenaży stosowany jest coraz częściej przy budowie dróg jako wypełnienie przydrożnych rowów. Fot. Leca PolskaFot. Leca PolskaFot. Leca Polska
Uwaga: zmieniła się nazwa keramzytu Weber maxit - z dotychczasowej Keramzyt maxit na Leca® KERAMZYT.

Źródło leca.pl
REKLAMA:
REKLAMA:
#czytelnia #ściany #weber_leca #fundament #piwnica #hydroizolacja #kruszywo #keramzyt

Więcej tematów: