Połączenia ocieplenia na styku ściana – fundament

Podziel się:
Połączenia ocieplenia na styku ściana – fundament.

Podczas ocieplania budynku bardzo ważnym elementem jest połączenie ocieplenia ściany fundamentowej wraz ze strefą cokołową. Przy tego typu pracach należy zwrócić uwagę na odmienne obciążenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie tych miejsc. W strefach tych wolno stosować wyłącznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty. Szczegółowe rysunki wykonania ocieplenia strefy cokołowej oraz połączenia jej z częścią podziemną powinny znaleźć się w dokumentacji obiektu.

Połączenia ocieplenia na styku ściana – fundamentDo ocieplenia fundamentów lub ścian piwnic służą specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze większej niż tradycyjny styropian odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś użycia płyt XPS (płyty z polistyrenu ekstradowanego), które mają być pokryte warstwą zbrojoną i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, należy stosować wyłącznie płyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.
REKLAMA:

Najbardziej ekonomicznym wariantem ocieplenia jest wykonanie izolacji do powierzchni podłoża z zachowaniem kilkucentymetrowej odległości na wysadzinę gruntu w okresie zimowym. Jeżeli taka forma przeważy, wtedy jednorodnym materiałem izolacyjnym wykonuje się ciągłą warstwę izolacji, nie rozdzielając ściany fundamentowej. W przypadku zróżnicowania fasady poprzez zastosowanie różnej grubości płyt, należy krawędzie płyt fasadowych znajdujących się nad częścią cokołową zabezpieczyć kątownikiem z siatką z wyprofilowanym kapinosem.

Bartłomiej Cholewa Stowarzyszenie na Rzecz Systemów OciepleńBartłomiej Cholewa Stowarzyszenie na Rzecz Systemów OciepleńIdealną formą izolacji ściany fundamentowej jest montaż płyt od poziomu ławy fundamentowej (o ile jest) do głębokości fundamentu. Wtedy, po oczyszczeniu fundamentu, wykonuje się warstwę hydroizolacji (masą bitumiczną wodorozcieńczalną) i przykleja płyty styropianowe o podwyższonej odporności na wodę i wilgoć. W zależności od producenta, płyty przykleja się za pomocą preparatów bitumicznych nie zawierających rozpuszczalników organicznych lub klejem poliuretanowym. Płyty układa się tak, aby zakłady na krawędziach ściśle do siebie przylegały. Dokładne ułożenie płyt z zachowaniem przesunięcia kolejnych warstw względem siebie zabezpiecza przed powstawaniem mostków termicznych i pozwala na skuteczne odprowadzanie wody.Końcowymi etapami jest obłożenie płyt folią kubełkową lub zwykłą folią budowlaną PE grubości 0,3 mm, a następnie obsypanie gruntem.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: sso
#fundamenty #czytelnia #termoizolacje fundamentów #styropian #na sciany #do docieplanie #w piwnica #na fundament #sso

Więcej tematów: