Energooszczędne okna na lata

Podziel się:
Dotychczas niewielu inwestorów zwracało uwagę na długofalowe koszty korzystania z budynków, jednak rosnące wymagania odnośnie energooszczędności wprowadziły znaczne zmiany w stosunku do budowy nowych domów oraz modernizacji tych istniejących. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom możemy sprawić, że dom stanie się mniej podatny na straty ciepła, a przy okazji nie będzie negatywnie wpływać na środowisko.

Fot. AIBFot. AIB
Wiele budynków, szczególnie tych starszych, cechuje niska charakterystyka energetyczna, co oznacza że część energii służąca do ich ogrzewania jest bezpowrotnie tracona. Ciepło ucieka we wszystkich możliwych kierunkach, czyli przez ściany zewnętrzne, dach i posadzkę. Miejscem szczególnie podatnym na to zjawisko jest styk stolarki okiennej i drzwiowej z murem, gdzie tworzą się mostki cieplne. Podczas budowy lub remontu domu, zadbajmy, aby okna były zamontowane w sposób ograniczający utratę ciepła.

Rodzime budownictwo stanęło przed sporymi wyzwaniami. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków niesie za sobą konieczność wielu zmian w zakresie ich energooszczędności. Owe przepisy wprowadzane są stopniowo w oparciu o kolejne regulacje. W myśl przepisu, jaki wszedł w życie 1 stycznia 2017 roku, wszystkie budynki, które otrzymały pozwolenie na budowę po tej dacie muszą spełniać zaostrzone warunku techniczne, m.in. zamontowane w nich okna elewacyjne muszą posiadać współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,1 W/(m2K). W roku 2021 wartość ta zostanie obniżona do 0,9 W/(m2K), co w praktyce oznacza, że będą to obiekty o niemal zerowym zużyciu energii. Budynek charakteryzować ma się bardzo wysoką charakterystyką energetyczną – straty ciepła zostaną ograniczone do minimum, a energia potrzebna do jego ogrzania będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna i wiatr. W przypadku obiektów użyteczności publicznej, przepis ten zacznie obowiązywać na początku 2019 roku.

Fot. AIBFot. AIBAby budynek spełniał powyższe normy, warto skorzystać z nowoczesnego systemu montażowego, umożliwiającego zainstalowanie okna w warstwie ocieplenia. – Połączenie stolarka-mur musi być szczelne i powinno do minimum ograniczać niekontrolowaną infiltrację powietrza. Przy wysokiej jakości stolarki okiennej i grubej warstwie ocieplenia, wysunięcie okna jest wręcz koniecznością, aby zlikwidować mostki termiczne, dzięki czemu spełnione zostaną nowe standardy energetyczne – mówi dr inż. Karol Kożuch z firmy AIB, producenta kompletnego systemu montażu stolarki w warstwie izolacji SIMPLEX BASIC.

Użytkowanie budynków o niskiej efektywności energetycznej w dłuższej perspektywie jest nie tylko kosztowne, ale także negatywnie wpływa na środowisko naturalne, szczególnie zimą, gdy z kominów unosi się dym, powstający wskutek spalania paliw kopalnych. Bezwietrzna pogoda sprzyja tworzeniu się smogu, który jest groźnym zjawiskiem dla zdrowia człowieka: może być przyczyną m.in. astmy czy zapalenia dróg oddechowych. Docieplony budynek z właściwie zamontowaną stolarką potrzebuje mniej energii na ogrzanie, dzięki czemu do powietrza emitowanych jest mniejsza ilość zanieczyszczeń.

Dobrym sposobem na poprawę szczelności budynku jest przeprowadzenie jego termomodernizacji. Pierwszym krok ku temu to usprawnienie instalacji grzewczych, a drugi – ograniczenie strat ciepła generowanych przez ściany, dach i okna.
REKLAMA:

Rosnące wymagania dotyczące energooszczędności sprawiają, że generalny remont lub budowa domu wymagają poniesienia sporych nakładów finansowych. Jednak w dłuższej perspektywie zmiany te w znaczny sposób odciążą portfele inwestorów. Nowoczesne systemy, dedykowane do budownictwa pasywnego czy energooszczędnego dopełniają się, tworząc rozwiązania efektywne energetycznie, mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: AIB
#okna #czytelnia #do energooszczednosc #okno #okna i drzwi #aib #Okna i drzwi - tematy pozostałe

Więcej tematów: