Izolacje przemysłowe. Kiedy stosować maty izolacyjne?

Podziel się:
Wysokie temperatury towarzyszące wytwarzaniu energii czy procesom przemysłowym wymagają od projektantów i inżynierów instalacji szczególnej uwagi przy doborze izolacji. Zwłaszcza, że pod uwagę wziąć należy elementy o zróżnicowanych wymiarach, średnicach i temperaturach pracy. Jak dobierać rozwiązania izolacyjne tak, by zapewnić prawidłową pracę elektrowni czy zakładu przemysłowego?

Fot. ParocFot. Paroc
Zbiorniki magazynowe. Charakteryzują się zróżnicowanymi kształtami i rozmiarami. Przechowują medium o zróżnicowanej temperaturze. Mimo różnic, łączy je jedno – stanowią integralną część niemalże wszystkich procesów przemysłowych w elektrowniach czy zakładach przetwórczych. Podstawowym czynnikiem branym pod uwagę przy projektowaniu izolacji zbiorników jest rzeczywista temperatura ich pracy, którą odnosimy do temperatury otoczenia.

Ściany zbiorników nierzadko są bardzo wysokie, dlatego ze względu na różnice temperatur pomiędzy izolacją i płaszczem, często zachodzi tak zwany „efekt komina”. Zjawisko to polega na przemieszczaniu się powietrza od dołu do góry zbiornika, co wpływa niekorzystnie na izolacyjność całego układu. Aby zapobiec negatywnym skutkom związanym z efektem komina, niezbędne jest zastosowanie izolacji o odpowiedniej gęstości, która zapobiegnie ruchowi powietrza wewnątrz izolacji i zminimalizuje przewodzenie ciepła układu.
REKLAMA:

W zniwelowaniu konwekcji ciepła oraz następującego efektu komina pomóc mogą wyroby z wełny kamiennej. – Dla zbiorników pracujących w niskich temperaturach zalecamy stosowanie mat izolacyjnych o gęstości od 50 kg/m3, które mocuje są za pomocą spawanych szpilek. Jeśli temperatura medium przekracza zaś 350°C, zdecydowanie zaleca się maty o gęstości co najmniej 100 kg/m3 – radzi Michał Nękanowicz, doradca techniczny ds. współpracy z biurami projektowymi w firmie Paroc.

Sprawdzone rozwiązanie

Rozwiązaniem wpisującym się w powyższe potrzeby jest nowość w ofercie producenta – niepalne maty z serii PAROC Pro Mat, dostępne w trzech wariantach gęstościowych: 50, 80 i 100 kg/m3. Przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej, znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest bardzo duża odporność na stałe obciążenia wysokich temperatur.

Dzięki swojej naturalnej elastyczności maty łatwo dopasowują się do nieregularnych powierzchni zbiorników, filtrów, wymienników ciepła i kanałów spalinowych, a ze względu na łatwość montażu bardzo dobrze nadają się także do izolacji okrągłych kanałów wewnątrz betonowych kominów przemysłowych.

W przypadku tych ostatnich maty skutecznie zapobiegają kondensacji gazów i akumulacji osadów, które przyczyniają się do korozji stalowych powierzchni kanałów. Mata z dodatkowym pokryciem z folii aluminiowej PAROC Pro Mat 50 AluCoat zapewnia ponadto ochronę między innymi przed pyłem, co przekłada się na optymalne warunki podczas prac związanych z utrzymaniem ruchu.

Maty a izolowanie rurociągów

Maty z wełny kamiennej stanowią także sprawdzoną metodę izolacji rurociągów. Ze względu na wysoką elastyczność, łatwość docinania oraz zróżnicowane parametry gęstościowe, stanowią one dobre rozwiązanie w przypadku, gdy wykonanie izolacji otulinami jest utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Wyroby tego typu stosuje się przede wszystkim w przypadku rurociągów o dużych przekrojach, to jest o średnicy powyżej DN 350, a także do izolacji rurociągów wysokotemperaturowych, o temperaturze powierzchni przekraczającej 300°C.

W zależności od temperatury przesyłanego medium, stosuje się zróżnicowaną liczbę warstw materiału. – Jeśli temperatura czynnika przekracza 350°C, zdecydowanie zaleca się wykonanie izolacji warstwowej, gdzie jako pierwszą warstwę wykorzystuje się produkty o gęstości nie mniejszej, niż 130 kg/m3 – podpowiada Michał Nękanowicz. – W praktyce często obniża się matą wysokotemperaturową temperaturę powierzchni do 250°C, aby następnie zastosować wyroby niskotemperaturowe, na rynku znane jako maty LW – dodaje.

Tabela 1. Zalecane grubości mat dla różnych średnic rurociągów przemysłowych.

Fot. ParocFot. Paroc
Dobór odpowiedniej warstwy zewnętrznej izolacji jest szczególnie ważny w przypadku rurociągów biegnących na zewnątrz budynków. W celu ich ochrony przed czynnikami atmosferycznymi oraz ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, powszechnie stosuje się płaszcze z ocynkowanej blachy stalowej.

Alternatywę stanowią izolacje z wełny kamiennej pokryte warstwą specjalnej folii aluminiowej. Jako rozwiązanie o wysokim współczynniku oporu przeciw dyfuzji pary wodnej (μ = 200, MV2 według EN 14303:2009), mata PAROC Pro Mat 50 AluCoat skutecznie izoluje termicznie, zapobiegając jednocześnie kondensacji wilgoci pod warstwą izolacji.

Ze względu na niską zawartość wodowymywalnych związków chloru i fluoru – poniżej 10 cząsteczek na milion cząsteczek roztworu – wełna mineralna Paroc skutecznie zabezpiecza stalowe konstrukcje przed tworzeniem się środowisk korozyjnych. Ograniczenie ryzyka korozji do minimum procentuje przez lata, przekładając się na rzadsze przeglądy, brak konieczności napraw i tańsze utrzymanie instalacji – podsumowuje Michał Nękanowicz.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Paroc
#czytelnia #izolacje #izolacje techniczne #do izolacja #mata #paroc #Izolacje - tematy pozostałe

Więcej tematów: