Systemy przeciwoblodzeniowe do ochrony przed mrozem i śniegiem

Podziel się:
Mimo, że w ciągu kilku ostatnich lat zimy nie były tak srogie jak jeszcze kilkanaście lat temu, więc z pozoru może się wydawać, że zagrożenia spowodowane przez srogą zimę nie są tak poważne. Niestety do końca tak nie jest…

Doświadczenia kilku ostatnich lat pokazały, że zmienność i nieprzewidywalność warunków pogodowych stanowi kolejne niebezpieczeństwo. Wystarczy kilka śnieżnych lub mroźnych dni, aby zagrożone było bezpieczeństwo ludzi, budynków oraz pojazdów.

Fot. Automatik ElektrociepłoFot. Automatik ElektrociepłoFot. Automatik ElektrociepłoFot. Automatik Elektrociepło
Montaż ogrzewania przeciwoblodzeniowego na fragmentach dachów, w rurach spustowych, rynnach oraz na podjeździe do garażu jest rozwiązaniem komfortowym jednocześnie ekonomicznym dla właściciela lub zarządcy nieruchomości. Najwyższa jakość kabli i mat grzejnych o podwyższonej odporności na promieniowanie UV, sterowników oraz akcesoriów montażowych, wpływa na niskie koszty użytkowania i niezawodność systemu. O czym świadczy 20-letnia gwarancja udzielana przez producenta. Odśnieżanie ręczne z użyciem mieszanek solnych w rezultacie jest droższe i nie zawsze na czas uda się na czas zareagować na zmieniające się warunki pogodowe.

Dzięki zainstalowaniu systemu przeciwoblodzeniowego znikają obawy, że po zimie czeka nas naprawa elewacji z powodu zamarzającego w rynnach śniegu i wody. Zużycie energii elektrycznej jest niskie w porównaniu z kosztami ewentualnych napraw rynien i rur spustowych czy elewacji. Jeśli już natomiast zdarzy się bezśnieżna zima to koszty działania systemu będą zerowe.

Fot. Automatik ElektrociepłoFot. Automatik ElektrociepłoFot. Automatik ElektrociepłoFot. Automatik Elektrociepło
Ponadto zwisające niebezpiecznie sople są zagrożeniem, przy ogrzewaniu przeciwoblodzeniowym sopli po prostu nie będzie.

Określając moc dla danej inwestycji należy ustalić lokalizację instalacji, sposób jej wykonania oraz oczekiwania klienta. Dla typowych warunków zimowych w Polsce najczęściej przyjmujemy moc grzewczą 300W/m2. Nie zalecamy jej zmniejszenia, ponieważ wydłuży to czas reakcji systemu oraz zmniejszy jego efektywność.

Fot. Automatik ElektrociepłoFot. Automatik Elektrociepło
Największe zagrożenie powstaje dla budynku w momencie, gdy słońce topi śnieg lub gdy ciepło przenika z wnętrza budynku. Woda ze stopionego śniegu spływa w dół i zamarza przy krawędzi dachu, przez co tworzą się sople i nawisy śnieżne. Podczas odwilży nawis ten może się oderwać, co praktycznie zawsze prowadzi do zniszczenia rynien i stwarza poważne zagrożenia dla ludzi i pojazdów. W najgorszych sytuacjach rynna może się nawet urwać.

Co więcej, woda często nie może odpowiednio spłynąć w dół, dlatego wybiera inną drogę, co może w konsekwencji spowodować zalanie mieszkania, poddasza, czy też elewacji budynku.

Mając na uwadze troskę o środowisko naturalne nie powinniśmy stosować w ogrodzie żadnych środków chemicznych, a więc zimą wystrzegać się rozsypywania mieszanek soli i piasku i innych substancji, które niszczą rośliny i powodują ich obumieranie. Ponadto unikamy ryzyka, poślizgnięcia się na chodniku.

Fot. Automatik ElektrociepłoFot. Automatik ElektrociepłoFot. Automatik ElektrociepłoFot. Automatik Elektrociepło
Ogrzewanie przeciwoblodzeniowa na podjazdach zapewnia suchą i czystą nawierzchnię, co jest szczególnie istotne przy bardzo dużym nachyleniu powierzchni. System przeciwoblodzeniowy może być ułożony na całej powierzchni podjazdu lub tylko pod śladami kół. Na podjazdach, których nachylenie nie jest duże stosujemy zazwyczaj ochronę tylko w formie pasów.

Na niskie koszty pracy systemu przeciwoblodzeniowego wpływa zastosowanie cyfrowego sterownika, który współpracuje ze zintegrowanymi czujnikami temperatury i wilgoci.

Sterownik pozwala zaoszczędzić około 75% energii elektrycznej w porównaniu do systemów z pomiarem tylko temperatury. Zastosowana automatyka jest bardzo dokładna, włącza system tylko wówczas, gdy zaistnieje taka potrzeba, gdy wystąpi zamarzający opad, a następnie automatycznie go wyłącza.
REKLAMA:

Zainstalowany system przeciwoblodzeniowy pozwala zaoszczędzić nasz czas oraz finanse. Co jest ważne, system nie walczy z negatywnymi skutkami zimy, ale zapobiega powstawaniu potencjalnych problemów.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Materiał partnera
#czytelnia #ochrona #Ochrona - tematy pozostałe

Więcej tematów: