Jakie właściwości powinny posiadać dobre materiały izolacyjne

Podziel się:
Prognozy demograficzne przewidują, że w 2030 roku liczba ludzi na świecie wzrośnie do ok. 8 mld, zwiększy się też zapotrzebowanie na energię. Przy malejących naturalnych zasobach nośników energii. Oznacza to konieczność ograniczenia jej zużycia. Jednym ze sposobów na oszczędzanie energii powinna być poprawa jakości materiałów izolacyjnych i techniki ich stosowania. Czym powinny charakteryzować się dobre materiały izolacyjne?

Utrzymanie komfortu życia rosnącej liczby konsumentów przy jednoczesnym ograniczonym dostępie do źródeł energii, będzie możliwe tylko wówczas, gdy materiały izolacyjne będą miały właściwości zapewniające:
- dobrą izolacyjność w warunkach użytkowania
- stabilność właściwości podczas użytkowania
- bezpieczeństwo użytkowników
- ochronę środowiska w czasie produkcji, użytkowania i demontażu
- efektywność ekonomiczną inwestycji
- łatwość instalowania

Więcej informacji w tekście mgr inż. Józefa Papińskiego i dr inż. Leszka Żabskiego, ,,Oszczędzani energii a zastosowanie pianek poliuretanowych”, miesięcznik ,,Izolacje” (2/2012).
REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: izolacje.com.pl
#wiadomości #izolacje #przeglad_prasy #docieplanie #wydawnictwa

Więcej tematów: