Niepalna wełna mineralna - bezpieczniej z FirePRO

Podziel się:
Każdy Pożar pociąga za sobą olbrzymie straty materialne i wiele ludzkich cierpień. Rockwool Polska, jako jedyna firma z branży materiałów izolacyjnych, producent niepalnej wełny mineralnej, stworzył system FirePRO – kompleksowe rozwiązanie zapewniające ochronę przeciwogniową.

Niepalna wełna mineralna - bezpieczniej z FirePROFirePRO jest kompleksowym systemem rozwiązań przeznaczonych do biernej ochrony przeciwpożarowej w budownictwie. Punktem wyjścia dla stworzenia tego rozwiązania stał się system CONLIT, który zapoczątkował powstawanie szerokiej gamy specjalistycznych produktów do zabezpieczeń ogniowych. Idea nowego systemu FirePRO zakłada systematyczne poszerzanie dostępnej oferty poprzez wprowadzanie na rynek nowych rozwiązań przeciwogniowych.

Rockwool jest wiodącym dostawcą zabezpieczeń ogniochronnych na bazie izolacji z wełny mineralnej dla instalacji wentylacyjnych i oddymiających oraz konstrukcji stalowych. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom swoich klientów, firma Rockwool zdecydowała się na poszerzenie swojej oferty o zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych.

ELEMENTY FirePRO

Każdy wykonawca realizujący zabezpieczenia przeciwpożarowe zdaje sobie sprawę z tego, że aby zabezpieczenie było skuteczne, musi posiadać kompleksowy charakter. Z tej też przyczyny najlepiej, by dostarczone rozwiązania pochodziły od jednego dostawcy i były w stanie pokryć całkowite zapotrzebowanie na każdy rodzaj zabezpieczeń. Dlatego Rockwool zdecydował się na jednoczesne wprowadzenie kilku produktów z systemu FirePRO.

Zabezpieczenie przejśćZabezpieczenie przejść
1. FirePRO do zabezpieczenia przejść instalacyjnych kołnierzami ogniochronnymi obejmuje:
- Kołnierz ogniochronny FIRELIT UNIFOX
- Kołnierz ogniochronny z wkładką akustyczną FIRELIT UNIFOX PLUS

Kołnierze ogniochronne służą do wykonywania przejść instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w ścianach o grubości nie mniejszej niż 10cm, wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu, z gazobetonu lub w lekkich ścianach gipsowo-kartonowych oraz w stropach o grubości nie mniejszej niż 15cm, wykonanych z betonu, żelbetu lub gazobetonu.

Przejścia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych przez ściany i stropy z kołnierzami obronnymi FIRELIT UNIFOX i FIRELIT UNIFOX PLUS sklasyfikowane są w klasie odporności ogniowej EI 120 (symbol wyraża konwencjonalny przedział czasu, w jakim dotrzymywane są kryteria szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej).

2. FirePRO do zabezpieczenia przejść instalacyjnych obejmuje:
- Farbę ogniochronną do zabezpieczeń powierzchni przejść instalacyjnych, kabli i rur – FIRELIT BMA,
- Szpachlę ogniochronną do uszczelnień przejść instalacyjnych, FIRELIT BMS/BMK,
- Płytę ogniochronną do uszczelnień przejść instalacyjnych ROCKLIT 150 BMA,
- Płytę z wełny mineralnej bez powłoki ogniochronnej ROCKLIT 150.
REKLAMA:

Przejścia instalacyjne zabezpieczone farbą ogniochronną Firelit BMA oraz uszczelnione szpachlą ogniochronną Firelit BMS/BMK spełniają wymagania klasy odporności ogniowej F2 zgodnie z normą PN-90/B-02851 i EI 120 zgodnie z normą PN-B-02876:1998.

Zabezpieczanie konstrukcji stalowychZabezpieczanie konstrukcji stalowych

3. FirePRO do zabezpieczeń konstrukcji stalowych składa się z:
- Płyt z wełny mineralnej CONLIT 150 P bez okładziny, CONLIT 150 A/F z folią aluminiową, CONLIT 150 w/scrim z siatką z włókna szklanego,
- Kształtek CONLIT PIPE SECTION z folią aluminiową lub bez do zabezpieczeń słupów okrągłych,
- Kleju CONLIT GLUE do wykonywania połączeń miedzy płytami lub kształtkami.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych w systemie CONLIT 150 zapobiega w czasie pożaru utracie cech wytrzymałościowych stali oraz utracie nośności i stateczności elementów konstrukcyjnych.

Konstrukcje stalowe zabezpieczone systemem CONLIT 150 sklasyfikowane są w klasie odporności ogniowej F0,5 – F3 (nośność ogniowa R30-R180) zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-3339/98 ITB + Aneks nr 1 z 2003r.

Zabezpieczanie kanałówZabezpieczanie kanałów
4.FirePRO do zabezpieczeń kanałów wentylacyjnych składa się z:
- Płyt z wełny mineralnej CONLIT 150 P bez okładziny, CONLIT 150 A/F z folią aluminiową,
- Kształtek CONLIT PIPE SECTION z folią aluminiową lub bez do zabezpieczeń kanałów typu spiro,
- Kleju CONLIT GLUE do wykonywania połączeń miedzy płytami lub kształtkami.

System CONLIT 150 przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych kanałów wentylacyjnych i oddymiających. Zabezpieczenie obejmuje zarówno kanał jak i jego zawiesie.

Kanały wentylacyjne i oddymiające z blachy stalowej zabezpieczone systemem CONLIT 150 sklasyfikowane są w klasie odporności ogniowej EI30 – EI120 zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-3262/98 ITB + Aneks nr 1 z 2003r.

DLACZEGO WEŁNA MINERALNA?

System FIREPRO w odróżnieniu od większości zabezpieczeń przeciwogniowych dostępnych na rynku został stworzony w oparciu o wyjątkowe właściwości wełny mineralnej, gwarantujące najwyższą klasę odporności ogniowej. Wełna mineralna Rockwool:
- nie pali się (kamienne włókna topią się dopiero w temp. ponad 1000 stopni Celsjusza);
- nie przyczynia się do rozprzestrzeniania ognia, stanowiąc dla niego trudną do pokonania zaporę,
- podczas pożaru nie wydziela dymu,
- nie powoduje powstawania płonących kropel ani odpadów
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: rockwool
#czytelnia #izolacje #materiały dociepleniowe #ochrona przeciwpożarowa #technologie #welna #docieplanie #piwnica #rockwool #garaz #ogniochronnosc #techniczne #przemyslowe

Więcej tematów: