Koniunktura w Polsce i na Świecie

Podziel się:
Polska może odnotować wzrost PKB na poziomie powyżej 3,0% w latach 2014-2015

Jeśli nastąpi trwała poprawa w strefie euro, Polska może odnotować wzrost PKB na poziomie powyżej 3,0% w latach 2014-2015, wynika z wypowiedzi ministra finansów Jacka Rostowskiego. Minister podtrzymał też, że wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie 2,5% (wobec 4,3% w ub.r.).

Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2012 r. wzrosła o 0,1% w ujęciu miesięcznym
Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2012 r. wzrosła o 0,1% w ujęciu miesięcznym i zwiększyła się o 5,8% r/r. Konsensus rynkowy wynosił 5,8% wzrostu w ujęciu rocznym. W lipcu 2012 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 6,9% r/r (wobec wzrostu o 6,4% r/r w czerwcu).
REKLAMA:

Nowe zamówienia w przemyśle spadły w sierpniu br. o 7,3%
Nowe zamówienia w przemyśle spadły w sierpniu br. o 7,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i były o 5,2% niższe niż przed rokiem. W lipcu nowe zamówienia spadły o 7,9% w ujęciu miesięcznym, ale wzrosły o 2,5% r/r.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł o 3,5 pkt m/m
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł o 3,5 pkt m/m we wrześniu br. i wyniósł -31,6 pkt i pogorszył się wobec -21,5 pkt rok wcześniej, wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS. Z kolei wskaźnik wyprzedzający wyniósł -40,6 pkt (wobec -35,8 pkt miesiąc wcześniej i -36,6 pkt rok wcześniej).

Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w Polsce spadł we wrześniu br. o 2,2 pkt m/m
Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w Polsce spadł we wrześniu br. o 2,2 pkt m/m do 86,6 pkt, podała Komisja Europejska. Wskaźnik koniunktury dla przemysłu spadł do -19,7 pkt z -18,5 pkt przed miesiącem, dla sektora usług spadł do -1,8 pkt z -0,4 pkt w sierpniu. Wskaźnik koniunktury konsumenckiej we wrześniu odnotował spadek do -31,9 pkt z -29,1 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej pogorszył się i wyniósł -8,7 pkt wobec -7,5 pkt miesiąc wcześniej. Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym spadł do -73,6 pkt z -73,2 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury gospodarczej Ifo w Niemczech spadł we wrześniu br. do 101,4 pkt
Wskaźnik koniunktury gospodarczej Ifo w Niemczech spadł we wrześniu br. do 101,4 pkt z 102,3 pkt miesiąc wcześniej, podał Ifo Institute. Konsensus oczekiwań analityków wynosił 102,5 pkt. Wskaźnik dotyczący oceny sytuacji bieżącej spadł do 110,3 pkt z 111,1 pkt przed miesiącem, zaś wskaźnik dotyczący oczekiwań zmniejszył się do 93,2 pkt z 94,2 pkt.

Sprzedaż nowych domów jednorodzinnych (wyrównana sezonowo) wyniosła w sierpniu br. 313 tys.
Sprzedaż nowych domów jednorodzinnych (wyrównana sezonowo) wyniosła w sierpniu br. 313 tys. Oznacza to wzrost o 5,7% m/m, ale spadek o 0,9% w ujęciu rocznym. Konsensus oczekiwań analityków wynosił 380 tys. domów. Mediana cen domów sprzedanych w sierpniu wyniosła 256,9 tys. USD, a średnia cena - 295,3 tys. USD.

Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) spadł o 0,9 pkt w UE
Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) spadł o 0,9 pkt w UE do 86,1 pkt oraz o 1,1 pkt w strefie euro do 85,0 pkt we wrześniu. Konsensus oczekiwań analityków dla strefy euro wynosił 86,1 pkt. Komisja Europejska zaznacza, że w obu przypadkach za spadek odpowiadały przede wszystkim słabsze nastroje w sektorach usług, wśród handlowców i konsumentów.

Realny wzrost produktu krajowego brutto w USA wyniósł 1,3% kw/kw w II kw. 2012
Realny wzrost produktu krajowego brutto w USA wyniósł 1,3% kw/kw w II kw. 2012, według trzeciej estymacji Departamentu Handlu. W I kw. PKB wzrosło w tym ujęciu o 2,0%. Konsensus oczekiwań analityków wynosił 1,7%. Nowy szacunek oparty jest na bardziej kompletnym zestawie danych niż druga estymacja z ub. miesiąca. Według drugiej estymacji, realny wzrost PKB wyniósł 1,7%.

Źródło: Raport przygotowany przez Euromoney Polska SA
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Chemia
#wiadomości #ściany #raport #chemia

Więcej tematów: