W Synthos S.A. powstanie Centrum Badawczo - Rozwojowe Nowych Technologii

Podziel się:
Synthos podpisał 26.11.2012 r.umowę z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego Nowych Technologii, które powstanie w Oświęcimiu.

Koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą ponad 86,5 mln zł. Synthos otrzyma 50% wsparcia z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, tj. prawie 43,3 mln zł.Realizacja przedsięwzięcia obejmuje budowę laboratoriów do prowadzenia syntez (skala laboratoryjna i półtechniczna), badań analitycznych i aplikacyjnych. Prawie 90% kosztów projektu przeznaczone będzie na nabycie najnowszego sprzętu badawczego. Projekt zakłada stworzenie wyposażonego w najnowszą aparaturę Centrum Badawczo-Rozwojowego, którego głównym celem będzie opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych, innowacyjnych produktów, w tym przede wszystkim nowych rodzajów kauczuków syntetycznych. Pozwolą one wytwórcom opon na opracowanie produktów o dużo niższych oporach toczenia i zwiększonej przyczepności do nawierzchni, co przełoży się na znaczne zmniejszenie zużycia paliwa i poprawienie bezpieczeństwa jazdy. W ramach Projektu opracowana będzie również nowa, innowacyjna technologia wytwarzania głównego surowca do syntezy ww. kauczuków, tj. butadienu. Technologia ta w odróżnieniu od obecnie stosowanych będzie opierała się na surowcach odnawialnych, co pozwoli na uniezależnienie się od cen ropy. Rozpoczęcie zupełnie nowych kierunków badawczo-rozwojowych będzie wymagało zaangażowania ekspertów z wielu dziedzin naukowych, dlatego w ramach tego Projektu planuje się nawiązanie trwałej współpracy z zewnętrznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, a także klastrami i podmiotami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających w województwie małopolskim. Powstanie również 21 nowych miejsc pracy bezpośrednio związanych z rozwojem działalności badawczo – rozwojowej w Synthos. Daje to szansę dla absolwentów małopolskich uczelni na znalezienie ciekawej pracy i realizację interesujących projektów naukowych.Otwarcie Centrum planowane jest we wrześniu przyszłego roku. Zakończenie projektu będzie miało miejsce w czerwcu 2014 roku.

Realizowany projekt stanowi drugi etap budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego w Synthos. Pierwszy etap został zakończony i uruchomiony we wrześniu 2009 roku. Obecnie Synthos S.A. zatrudnia już 45 osób w Pionie R&D.
REKLAMA:

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego to jeden z punktów realizacji strategii długoterminowej koncentracji na jakości wytwarzanych produktów oraz wprowadzania produktów o wysokiej wartości dodanej.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Synthos
#wiadomości #inwestycje #ściany #synthos

Więcej tematów: