Remont nie zawsze zgodny z planem finansowym

Podziel się:
Problem: Wspólnota podjęła uchwałę w sprawie remontu budynku i w planie finansowym uwzględniono koszt prac oszacowany przez rzeczoznawcę budowlanego, a w trakcie prac okazało się, że kwota przeznaczona na remont jest zbyt mała? A do tego nasz budżet nie przewiduje marginesu błędu? Wbrew pozorom to problem, z którym wspólnoty mieszkaniowe muszą sobie radzić coraz częściej.

Mariusz Łubiński, Fot. AdamsMariusz Łubiński, Fot. AdamsArtykuł 22. ustawy o własności lokali mówi, że dla podjęcia przez zarząd czynności przekraczających uprawienia zwykłego zarządu, konieczne jest przegłosowanie przez właścicieli uchwały. Musi ona określać zarówno zakres remontu, jego koszty oraz źródło finansowania. Co więcej – zgodnie z artykułem – konieczne jest także podjęcie uchwały, która upoważni zarząd wspólnoty do zawierania umów z potencjalnymi wykonawcami prac remontowych. Członkowie wspólnoty mają także prawo zakwestionowania zaproponowanych im przez zarząd ustaleń oraz planów finansowych.

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy wspólnota podjęła uchwałę dotyczącą remontu budynku i w planie finansowym uwzględniono koszt prac oszacowany przez rzeczoznawcę, a podczas prac okazało się, że kwota przeznaczona na remont jest zbyt mała? - Działaniem regulaminowym w przedstawionej wyżej sytuacji powinna być decyzja zarządzająca wstrzymanie prac – podkreśla Mariusz Łubiński z firmy Admus. Ich przeprowadzanie powinno zostać wznowione dopiero po podjęciu dodatkowej uchwały. Jest to konieczne ze względu na fakt, że zarząd zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami może dysponować jedynie środkami, które zostały wcześniej przeznaczone przez wspólnotę na dany cel.
REKLAMA:

W praktyce często zdarza się jednak inaczej. Zarząd w obawie przed potęgowaniem kosztów, które może za sobą pociągnąć przedłużanie prac, podejmuje decyzję o ich kontynuowaniu, a odpowiednią uchwałę wspólnota podejmuje dopiero po zakończeniu prac.

- Taka decyzja – mimo nawet najlepszych chęci ze strony zarządu – wiąże się jednak z pewnym ryzykiem – zaznacza Mariusz Łubiński. - Wspólnota mieszkaniowa może bowiem nie zaakceptować nowego projektu budżetu – dodaje Łubiński. Dlatego też najrozsądniejszym rozwiązaniem jest podjęcie w odpowiednim czasie uchwały, która pozwoli na kontynuowanie prac remontowych. Pomoże to uniknąć ryzyka związanego z ewentualnym zakwestionowaniem słuszności podjętych podczas remontu decyzji.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Adams
#czytelnia #finanse #prawo #do remont #adams #Domowe finanse

Więcej tematów: