Prawidłowy montaż okien energooszczędnych

Podziel się:
Dzięki energooszczędnym oknom można w znacznym stopniu ograniczyć straty ciepła z domu. Niezwykle istotne jest jednak to, by zostały one właściwie zamontowane. Tylko wtedy można w pełni wykorzystać ich właściwości termoizolacyjne.

Fot. VetrexFot. Vetrex
W przypadku okien energooszczędnych zaleca się tzw. ciepły montaż. Jest to nazwa potoczna i z racji tego, że bywa różnie interpretowana, poniżej przybliżamy, co ona dokładnie oznacza.

Ciepły montaż okien w murze – jest coraz częściej stosowanym montażem, którego poprawna nazwa to montaż warstwowy lub montaż szczelny. Jednak potocznie w Polsce przyjęło się na taki montaż mówić „ciepły montaż”.
REKLAMA:

Fot. VetrexFot. Vetrex
Ciepły montaż w strefie ocieplenia – jest to montaż, który także powinien być wykonany jako szczelny, z tą różnicą, że okna montowane są w strefie izolacji ściany przy użyciu specjalnych systemów montażowych.

– W odróżnieniu od osadzania okien „na pianę”, niestety w dalszym ciągu często wykonywanego, ciepły montaż dzięki zastosowaniu specjalistycznych materiałów zapewnia szczelne połączenie okna z murem budynku. W efekcie do budynku przedostaje się mniej powietrza z zewnątrz, co z kolei wpływa na lepszy bilans energetyczny i mniejsze straty ciepła. Brak przewiewów przy oknach to także wyższy komfort użytkowania, mniejsze ryzyko powstania zawilgoceń ościeży oraz rozwoju pleśni i grzybów, a co za tym idzie lepszy i zdrowszy klimat w domu. Z kolei w przypadku ciepłego montażu w strefie izolacji termicznej możemy dodatkowo mówić o minimalizacji liniowych mostków termicznych, czyli miejsc o słabej izolacyjności termicznej. Istotne jest to, aby tego typu montaże zostały przeprowadzone przez wykwalifikowane ekipy montażowe – mówi Marcin Tomczyński, Pełnomocnik Zarządu ds. Montażu i Rozwoju Produktu Vetrex.

Na czym polega ciepły montaż

Ciepły montaż – niezależnie od tego, czy jest realizowany w murze, czy w izolacji termicznej – polega na zastosowaniu trzech warstw uszczelniających, spełniających ściśle określone funkcje. Warstwa wewnętrzna ma zapobiegać przenikaniu pary wodnej, zbierającej się w budynku, do przestrzeni pomiędzy ramą a murem. Wykonuje się ją z taśm paroszczelnych lub taśm o zmiennym oporze dyfuzyjnym. Pośrodku umieszcza się najczęściej piankę montażową. Jej zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej izolacyjności termicznej i akustycznej. Od zewnątrz okno zabezpiecza się taśmami paroprzepuszczalnymi lub taśmami o zmiennym oporze dyfuzyjnym. Chronią one przed wnikaniem wody opadowej i wiatrem, a jednocześnie umożliwiają swobodne odprowadzenie pary wodnej na zewnątrz. Ciepły montaż może być również przeprowadzony przy użyciu wielofunkcyjnych taśm rozprężnych, które spełniają zadania wszystkich trzech warstw wykonywanych podczas montażu warstwowego.

Kiedy można zastosować ciepły montaż

Ciepły montaż okien może zostać wykonany właściwie w każdym przypadku, warto jednak zadbać o odpowiedni dobór materiałów w zależności od rodzaju konstrukcji ścian zewnętrznych w budynku. W ścianach dwuwarstwowych z warstwą izolacji 15-20 cm najczęściej osadza się okna zlicowane z zewnętrzną płaszczyzną muru, czyli są one montowane w murze. Bardzo ważne jest jednak, aby warstwa izolacji zachodziła na ramę okna ok. 3 cm.

Fot. VetrexFot. Vetrex
W ścianach dwuwarstwowych z warstwą izolacji powyżej 20 cm coraz częściej okna montuje się w warstwie ocieplenia, poza murem. Warto jednak zwrócić uwagę także na późniejszy montaż osłon zewnętrznych, takich jak rolety czy żaluzje fasadowe. Natomiast w ścianach trójwarstwowych okna muszą być montowane bezpośrednio w warstwie ocieplenia, pomiędzy ścianą nośną a ścianą elewacyjną – często wykonywaną z cegieł klinkierowych. W budownictwie pasywnym montaż w strefie izolacji termicznej jest wręcz obowiązkowy. Do bezpiecznego osadzenia okien wykorzystuje się wówczas specjalne systemy montażowe.

Dla zapewnienia jeszcze lepszej termoizolacyjności i szczelności, okna osadza się na tzw. ciepłym parapecie wykonanym z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Przykładem takiego rozwiązania jest energooszczędny podkład podparapetowy EPP współtworzony przez Vetrex. Podkład EPP może być stosowany przy ciepłym montażu w murze oraz przy montażu w strefie izolacji termicznej z użyciem odpowiednich systemów montażowych.

Właściwe przygotowanie otworów okiennych

Przy ciepłym montażu, szczególnie w przypadku montażu w murze, istotną rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie powierzchni ościeża. Stosowane w tej technologii taśmy uszczelniające i rozprężne muszą być klejone do gładkiego i oczyszczonego z wszelkich zanieczyszczeń podłoża. Zapewni to ich trwałe zamocowanie. Dlatego wszystkie nierówności, np. w przypadku ścian wykonanych z pustaków ceramicznych, należy wcześniej dokładnie wyrównać. Użyte do tego celu materiały powinny być odporne na wilgoć.

Fot. VetrexFot. Vetrex
Zależnie od rodzaju ściany można zastosować np. zaprawy termoizolacyjne czy kleje do styropianu. Energooszczędne podkłady podparapetowe montuje się przy użyciu odpowiednich klejów. Ważne jest ich dokładne wypoziomowanie i ustawienie w odpowiednim miejscu ściany, ponieważ po związaniu kleju nie będą możliwe korekty ich ustawienia.

By ciepły montaż mógł być poprawnie wykonany, rozmiary zamawianych okien trzeba odpowiednio dostosować do wielkości otworów. Pomiaru najlepiej dokonać po ostatecznym przygotowaniu otworów, a w przypadku okien balkonowych i tarasowych – również po wyznaczeniu poziomów posadzek i zaplanowaniu odpowiednich poszerzeń w oknach. Konieczne jest zachowanie szczelin dylatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta. Ich szerokość zależy od rodzaju stolarki oraz planowanego uszczelnienia.

Wykwalifikowani wykonawcy

Wykonanie ciepłego montażu wymaga fachowej wiedzy, doświadczenia i precyzji. Nieprawidłowe lub niestaranne rozmieszczenie warstw uszczelniających ma niekorzystny wpływ na efekt końcowy. Dlatego prace związane z osadzeniem okien powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych wykonawców, którzy znają techniki ciepłego montażu i mają doświadczenie w jego wykonywaniu.

Fot. VetrexFot. Vetrex
Wyspecjalizowane ekipy dysponują również odpowiednim sprzętem, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania montażu w przypadku okien o większych rozmiarach lub usytuowanych w trudno dostępnych miejscach. Najlepiej zlecić montaż specjalistom, którzy mają certyfikację montażową producenta. Daje to pewność, że stolarka zostanie osadzona przy użyciu odpowiednich materiałów i akcesoriów instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Vetrex
#okna #okna i drzwi #vetrex #do dom_inteligentny #z okiennica #z okucie #z sponsoring #z dom_inteligentny #poradnik

Więcej tematów: