Photon Energy publikuje raport zrównoważonego rozwoju (ESG) za rok 2020

Podziel się:
W raporcie przedstawiono działania podejmowane przez Photon Energy w ramach ochrony środowiska (E), społecznej odpowiedzialności (S) oraz ładu korporacyjnego (G).

Celem publikacji Raportu zrównoważonego rozwoju 2020, obok doskonalenia dobrych praktyk w obszarze ESG, jest zapewnienie interesariuszom spółki możliwie pełnej informacji o planach rozwoju w tym zakresie.

Firma zamierza wprowadzić na stałe raportowanie w standardzie ESG oraz pracować nad zrównoważonym rozwojem swojego biznesu w obszarze ładu korporacyjnego, zasad etycznych, odpowiedzialności wobec społeczności lokalnych i ochrony środowiska oraz jakości świadczonych produktów i usług.
REKLAMA:

- Z dumą po raz pierwszy dzielimy się naszymi zobowiązaniami i inicjatywami w zakresie ESG. Chociaż raport dotyczący zrównoważonego rozwoju ma swoją inaugurację, to nasze zaangażowanie w dobre praktyki środowiskowe, społeczne, a także te związane z ładem korporacyjnym jest dobrze ugruntowane. Od początku działalności rozumieliśmy, że jesteśmy odpowiedzialni za to, aby nasza praca przynosiła spójne i trwałe korzyści otaczającym nas społecznościom. Obecnie rozszerzamy wysiłki celem standaryzacji i wzmocnienia praktyk zrównoważonego rozwoju, którymi będziemy się kierować we wszystkich naszych działaniach - mówi Georg Hotar, CEO Photon Energy.

- Raportowanie w standardzie ESG pozwoli nam uporządkować praktyki w zakresie zarządzania, kontrolingu oraz standardów raportowania tak, aby były one spójne z zasadami zrównoważonego rozwoju, a naszym interesariuszom pozwoli mieć pełną wiedzę na temat realizowanych przez nas działań w tym obszarze. Wierzymy, że nasze zaangażowanie w dalszy rozwój w obszarze ESG jest niezbędne, aby z sukcesem realizować przyjęte założenia biznesowe. Zakładamy dalszą poprawę oraz integrację elementów polityki zrównoważonego rozwoju z naszą długoterminową strategią biznesową. Zapewni to wartość dodaną nie tylko akcjonariuszom i klientom, a także pracownikom, którzy odgrywają kluczową rolę w osiąganiu stawianych celów. W tym miejscu chcemy podziękować naszym pracownikom za ich zaangażowanie w to, aby nasza firma wyróżniała się jako ta, która zmienia otoczenie - dodaje Georg Hotar.

Pełna treść Raportu zrównoważonego rozwoju 2020 Photon Energy dostępna jest pod linkiem: https://www.photonenergy.com/en/photon-energy-group/sustainability.html.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Photon Energy
#wiadomości #fotowoltaika #okna i drzwi #eko #energooszczednosc

Więcej tematów: