Wspólna troska o nasze rzeki! Fundacja WWF Polska i Vaillant Polska łączy siły i monitoruje stan wód

Podziel się:
WWF Polska i Vaillant Polska kontynuują strategiczną współpracę mającą na celu ochronę naszych rzek oraz zrównoważoną transformację energetyczną. Dzięki lokalnym inicjatywom rozpoczęli kontrolowanie stanu wód powierzchniowych oraz działają na rzecz ich poprawy. Sprawdź, jak dokładnie przebiega współpraca WWF Polska i Vaillant Polska.  

Dlaczego należy wspierać polskie rzeki?

Przez Polskę przepływa 150 tys. km rzek, które stanowią rezerwuar wody do picia, dla gospodarki, a jednocześnie pełnią kluczową rolę w ekosystemach. To właśnie w dolinach rzecznych rosną setki gatunków roślin, a zwierzęta – w tym te zagrożone wyginięciem – mają swoje naturalne siedliska. Nasze rzeki są jednak bardzo zdegradowane i przez to mało odporne za zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia oraz niszczenie siedlisk. Ich stanu nie poprawia także funkcjonujące obecne zarządzanie rzekami, nieskuteczne mechanizmy monitoringu wód czy ulgowe traktowanie wód kopalnianych. Dlatego ochrona rzek i ich ekosystemów, a jednocześnie rozwój społecznego monitoringu wód to kluczowe wyzwania, w które włącza się WWF Polska i Vaillant Polska.

Lokalne działania WWF Polska i Vaillant Polska na rzecz monitoringu rzek

Strażnicy Rzek WWF dbają o polskie rzeki – monitorują ich stan i interweniują w razie konieczności. Kim są? To lokalni działacze, którzy chcą dołożyć swoją cegiełkę do poprawy stanu lokalnego ekosystemu.

W listopadzie 2023 roku wystartował Społeczny Monitoring Wód WWF – pilotażowy program, którego celem jest poprawa dostępu do wiedzy o jakości wód i zwiększeniu społecznego nacisku na instytucje odpowiedzialne za ich stan. Firma Vaillant Polska wspiera te działania.

Lokalna inicjatywa monitoringu rzek to dla nas ważny projekt, w którym łączymy siły wraz z WWF Polska dla dobra rzek – z myślą o nas i o przyszłych pokoleniach. – wyjaśnia Mariusz Stec, Dyrektor Marketingu i Szkoleń Vaillant Polska.

Vaillant Polska do czerwca wyposaży Strażników Rzek WWF oraz lokalne organizacje w kilkadziesiąt zestawów sprzętu do monitoringu. Do dziś pakiety monitoringowe otrzymało 17 wolontariuszek i wolontariuszy, rośnie kolejka chętnych.

Pakiety monitoringowe zawierają m.in.:

 • elektroniczne mierniki badające temperaturę, odczyn (pH) wody i przewodność
 • krążki Secchiego pozwalające zmierzyć przejrzystość wody
 • testy na zawartość azotanów i azotynów, tlenu rozpuszczonego i chlorków
 • akcesoria niezbędne do prowadzenia pomiarów, np. butelki do poboru próbek wody, kubeczki na wodę do wykonania badań, rękawiczki
 • czerpaki do wody DYI

Urządzenia pozwalają badać następujące parametry wody:

 • przewodność elektrolityczna,
 • pH,
 • tlen rozpuszczony,
 • temperatura,
 • azotany,
 • przejrzystość.

W ramach inicjatywy odbyły się również pierwsze dwa szkolenia, podczas pierwszego z nich badano wodę w Kłodawie i w Kanale Gliwickim – miejscach, gdzie zaczęła się katastrofa Odry.

Wydarzenie zostało zorganizowane wraz ze Stowarzyszeniem Przyrodniczo-Kulturalnym „POD PRĄD”.

Aby zostać Strażnikiem Rzeki, nie trzeba korzystać jedynie ze sprzętu WWF Polska zakupionego przy wsparciu Vaillant Polska. Jeśli chętne osoby mają swoje urządzenia do monitoringu wód, również mogą przyłączyć się do akcji. Badanie rzek odbywa się w miejscach wybranych przez uczestników programu – m.in. spośród punktów pomiarowych zgłaszanych przez ekspertów, organizacje oraz lokalnych działaczy.

Monitoring rzek i co dalej?

Sama analiza to nie wszystko! Wyniki badań prowadzonych przez Strażników Rzek WWF mają trafiać na interaktywną mapę dostępną dla każdej osoby zainteresowanej tematem ochrony rzek. Dzięki temu większe grono ludzi będzie mogło dołączyć do akcji społecznej i skorzystać z narzędzi do kontroli zanieczyszczenia wód.

Do zadań Vaillant Polska i WWF Polska należy również poprawa stanu ekosystemów rzek. W ramach współpracy będą prowadzone działania związane z odtwarzaniem i tworzeniem nowych tarlisk, nasadzaniem drzew i usuwaniem barier na rzekach. Efektem tego będzie wzrost bioróżnorodności ekosystemu, poprawa jakości wody oraz odtworzeniem populacji ryb, np. troci czy certy.

Bardzo ważnym celem WWF Polska i Vaillant Polska jest także edukacja

Informowanie społeczeństwa o faktycznej sytuacji środowiska naturalnego oraz prowadzenie kampanii informacyjnej na temat transformacji energetycznej ma na celu zwiększanie świadomości ludzi na rzecz ochrony klimatu. Im więcej osób jest wyposażonych w wiedze i ma dostęp do narzędzi monitorujących stan środowiska, tym większa presja zostanie nałożona na lokalne i krajowe władze w celu podjęcia konkretnych działań. A stąd już prosta droga do dobrych zmian i lepszej, zdrowszej przyszłości.

Dzięki rosnącemu społecznemu zaangażowaniu, rośnie presja na instytucje odpowiedzialne za wodę w Polsce. To długi proces, ale z czasem dbałość polskich instytucji o stan naszych rzek też wzrośnie – tłumaczy Katarzyna Czupryniak z WWF Polska, liderka programu Strażnicy Rzek WWF.

Więcej informacji na temat współpracy Fundacji WWF Polska i Vaillant możesz przeczytać na stronie https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/aktualnosci/wwf

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Materiał partnera
#czytelnia #ochrona #eko budowa #promowany #promowany_ochrona #do ochrona_srodowiska #materiał partnera

Więcej tematów: