Okna Schüco z PVC-U z surowców odnawialnych i wtórnych

Podziel się:

Firma Schüco wprowadziła do swojej standardowej oferty profile z PVC-U z zawartością materiału z recyklingu oraz biomasy pochodzenia roślinnego. Obecnie około 36% profili w systemie Schüco LivIng zawiera od 25 do 75% surowca wtórnego, a wartości te będą stopniowo zwiększane. Na potrzeby budynków poddawanych certyfikacji środowiskowej udostępniono ponadto nowy gatunek Recycelt z gwarantowaną zawartością tworzywa z recyklingu.

Już od 2027 roku zawartość CO2 w budynku ma być wykazywana w świadectwach energetycznych w postaci współczynnika GWP liczonego jako ekwiwalent CO₂e/kg. Okna Schüco z PVC-U produkowane z uwzględnieniem surowców wtórnych i odnawialnych to ważny krok w stronę dekarbonizacji głównie sektora budownictwa mieszkalnego, który w znaczącej mierze przyczynia się do powstawania emisji CO2, wykorzystania surowców kopalnych oraz powstawania odpadów. Pozyskiwanie materiału z recyklingu stało się możliwe dzięki współpracy ze spółką – córką firmy Schüco, RE:CORE, która zbiera profile PVC-U z rozbiórek budynków oraz odpady poprodukcyjne i przetwarza je w nowy, pełnowartościowy materiał do produkcji profili okienno-drzwiowych. Nowe gatunki zrównoważonego PVC-U poszerzają bogate portfolio materiałów, rozwiązań i usług oferowanych przez Schüco w ramach kompleksowego programu Carbon Control, który umożliwia zarządzanie śladem węglowym budynku w całym cyklu życia.

Ekologiczne okna z tworzywa z recyklingu

Z myślą o zrównoważonych projektach budowlanych firma Schüco zapewnia producentom stolarki okiennej wybór różnych gatunków materiału PVC-U. Niektóre profile w systemie Schüco LivIng już dziś w standardowej ofercie mogą zawierać surowiec z recyklingu, co można rozpoznać po charakterystycznym, „kolorowym” rdzeniu. Zewnętrzna powierzchnia może mieć natomiast klasyczny, np. biały kolor, i być wykończona wybraną folią z palety ponad 300 kolorów UnlimitedFinish. Na życzenie dostępna jest również specjalna wersja Recycelt z gwarantowaną zawartością tworzywa z recyklingu, która w zależności od geometrii profilu może wynosić od 25 do 75%. Istnieje ponadto opcja zamówienia profili bez zawartości surowców wtórnych. Firma na przyszłość planuje stopniowe zwiększanie udziału surowca z recyklingu w swoich systemach. Ponieważ jednak najlepszym sposobem na uniknięcie emisji związanych z produkcją nowych elementów stolarki jest przedłużenie ich żywotności, firma Schüco dostarcza narzędzi, które ułatwiają ich konserwację, modernizację i powtórne wykorzystanie cennych materiałów. Schüco od wielu lat oferuje niezbędne części zamienne, także do starszych systemów. Dzięki praktycznej etykiecie przyklejanej do stolarki IoF ID (Internet of Facades) historia konserwacji i wszystkie informacje o elemencie są rejestrowane i przechowywane cyfrowo. Ułatwia to eksploatację, ewentualne naprawy i właściwe przyporządkowanie materiałów przydatnych do recyklingu na koniec użytkowania.

Okna Schüco z naturalnym olejem

Okna Schüco z PVC-U z zawartością surowców odnawialnych to idealna propozycja zwłaszcza dla zrównoważonych obiektów poddawanych certyfikacji środowiskowej w programach takich jak LEED, BREEAM czy DGNB. W nowym materiale zastąpiono ropę naftową olejem talowym, który jest produktem ubocznym produkcji papieru z drewna sosnowego. Technologia produkcji PVC-U z odnawialnym surowcem wiąże się z ograniczeniem emisji CO2 nawet o 90% w porównaniu z tradycyjną, przy zachowaniu tej samej jakości. „Odnawialne” PVC-U ma identyczne parametry i właściwości jak standardowe tworzywo z tą różnicą, że jego matryca polimerowa w 100% składa się z surowców pochodzenia roślinnego. Nowy gatunek już dziś jest stosowany we wszystkich systemach Schüco z PVC-U i może być użyty do produkcji zarówno profili standardowych, jak i Recycelt. Cały proces uzyskał certyfikację RSB i ISCC PLUS, co oznacza, że pochodzenie biomasy i jej zawartość w profilach Schüco podlegają regularnej kontroli. Wpływ różnych gatunków PVC-U na współczynnik GWP okna można sprawdzić przy użyciu aplikacji GWP assistant. Już dziś w zależności od wybranej opcji surowcowej można osiągnąć wartości od zaledwie 0,76 do 2,3 kg CO2e na tonę materiału. Aplikacja bierze pod uwagę między innymi takie czynniki, jak izolacyjność termiczna, wymiary profilu, wykończenie powierzchni, rodzaj okuć czy materiał wzmocnień. Partnerzy Schüco przy każdej dostawie otrzymują certyfikat potwierdzający zawartość oleju talowego w PVC-U i korespondujące z tym oszczędności CO2.

Więcej informacji na stronie: www.schueco.pl

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Schüco
#okno #w okno #okna i drzwi #energooszczednosc #profil #schuco #produkty

Więcej tematów: