Systemy hydroizolacji z użyciem grubowarstwowych powłok bitumicznych

Podziel się:
"Remmers" od lat produkuje różne, wszechstronnie sprawdzone materiały hydroizolacyjne przeznaczone zarówno do stosowania w nowym budownictwie jak i w obiektach istniejących. Z zasady stosowane są one w ramach systemów obejmujących odpowiednie do sytuacji sposoby przygotowania podłoża, rozwiązania detali, warstwy ochronne. W większości rozwiązań, jako podstawowe zabezpieczenie przed wodą proponuje się wykonanie grubowarstwowej powłoki z wsokiej jakości mas bitumiczno-polimerowych.

Najczęściej stosowany jest wszechstronnie sprawdzony, jednoskładnikowy Remmers Dickbeschichtung - masę tę nakłada się prosto z pojemnika na odpowiednio przygotowaną ścianę. W przypadku wykonywania prac w trudniejszych warunkach atmosferycznych zaleca się stosować produkty dwuskładnikowe np. Remmers K2 Dickbeschichtung lub wersję o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej Remmers Profi Baudicht. Bezszwowe, grubowarstwowe hydroizolacje z nakładanych na zimno mas bitumiczno - polimerowych mogą spełnić najtrudniejsze wymagania w zakresie zabezpieczeń przeciwwodnych. Aby zapewnić całkowitą pewność należy jednak zastosować nie tylko wysokojakościowy materiał hydroizolacyjny ale także z największą starannością zająć się detalami wymagającymi specjalnych zabiegów. Należy stosować zestawy produktów hydroizolacyjnych a nie pojedyncze produkty oraz dopasowywać systemy (dobierając najodpowiedniejsze zabiegi dodatkowe) do warunków lokalnych, przede wszystkim do warunków gruntowo-wodnych oraz do konstrukcji budowli. W razie braku wiarygodnych informacji o przewidywanym stopniu obciążenia wodą należy, przy projektowaniu i wykonywaniu hydroizolacji, zakładać warunki najtrudniejsze - obciążenie wodą pod ciśnieniem. Hydroizolacje oparte na emulsjach bitumiczno- polimerowych Remmers cechują się wieloma zaletami:
- zapewnia się niezawodne zabezpieczenie przed wilgocią dzięki przyczepności do podłoża na całej powierzchni, wysokiej zdolności mostkowania rys (o rozwartości ponad 5 mm), brakowi szwów w powłoce i wysokiej trwałości,
- wodoszczelność przewyższa znacznie wymagania odpowiednich norm (np. DIN 18195),
- zapewnione jest wysokie bezpieczeństwo także na obszarach występowania rys w budowli,
- dzięki łatwości nakładania i możliwości stosowania na wilgotnym podłożu zapewnione jest szybkie wykonanie prac,
- materiał szybko wysycha,
- powłoka jest nieszkodliwa dla środowiska, gdyż nie zawiera rozpuszczalników organicznych ani innych substancji szkodliwych,
- powłoka może być nakładana ręcznie lub maszynowo (natryskowo), – izolacja nadaje się do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych,
- hydroizolacja jest odporna na glony, gnicie, sole rozmrażające i wodę agresywną dla betonu,
- masy hydroizolacyjne mogą być zastosowane także do klejenia płyt izolacji termicznej.
REKLAMA:

Prawidłowo wykonane zabezpieczenie styku fundamentu i ściany piwnicy obejmujące m.in. wykonanie wyoblonej fasety z zaprawy wodoszczelnejPrawidłowo wykonane zabezpieczenie styku fundamentu i ściany piwnicy obejmujące m.in. wykonanie wyoblonej fasety z zaprawy wodoszczelnejPomimo swoich niewątpliwych zalet, hydroizolacja bitumiczno-polimerowa nie powinna wychodzić na licową część budynku np. na cokół, gdyż nie stanowi odpowiedniego podłoża pod typowe materiały stosowane w tej strefie budynku. Styk ściany i fundamentu, jako miejsce szczególnie wrażliwe, traktowany jest w specjalny sposób. Wykonuje się tu fasetę z wodoszczelnej i odpornej na siarczany zaprawy cementowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi, a pas od czoła fundamentu do wysokości 20 cm powyżej fundamentu uszczelnia się szlamem uszczelniającym i preparatem Kiesol. Izolację ze szlamu uszczelniającego i impregnatu wykonuje się także w strefie cokołu budynku - powyżej poziomu terenu. Izolacja ta zabezpiecza cokół przed wnikaniem wody rozbryzgowej a jednocześnie stanowi dobre podłoże dla materiałów okładzinowych lub tynku. W miejscach przerw roboczych lub nad szczelinami pomiędzy prefabrykowanymi ścianami piwnic konieczne jest wtopienie w powłokę bitumiczną odpowiedniej siatki zbrojącej. Dylatacje wymagają dodatkowego zabezpieczenia polegającego na wklejeniu taśmy dylatacyjnej Remmers Fugenband. Według normy DIN 18195, przy uszczelnianiu przeciw wodzie pod ciśnieniem na całej powierzchni powinno się wtopić w pierwszą warstwę masy bitumicznej tkaninę zbrojącą (trwale elastyczną i odporną na gnicie). W przypadku stosowania wysokojakościowych produktów firmy Remmers stosowanie wkładek i zbrojenia z tkanin można ograniczyć wyłącznie do szczelin roboczych i innych złączy, a odpowiednia szczelność i wytrzymałość jest potwierdzona specjalnymi badaniami. Przed ułożeniem właściwej hydroizolacji, całą ścianę fundamentową i stykający się z gruntem fragment fundamentu należy odpowiednio zagruntować - na gładkim betonie wystarcza spryskanie preparatem Kiesol, w przypadku bardzo porowatego lub mokrego podłoża oraz przewidywanego obciążenia wodą pod ciśnieniem całą powierzchnię należy spryskać preparatem Kiesol i na świeżo nanieść szlam uszczelniający Remmers Dichtschlämme. Później nakłada się w dwóch warstwach emulsję bitumiczno-polimerową np. Remmers Dickbeschichtung, Remmers K2 Dickbeschichtung lub Remmers Profi Baudicht. Emulsja ma konsystencję pasty i daje się łatwo szpachlować pacą stalową. Grubość warstwy izolacji zależy od zakładanego stopnia obciążenia wodą. Przy wilgoci gruntowej i wodzie nie spiętrzającej się stosuje się ok. 4 kg/m2, przy wodzie napierającej zużycie musi wynosić co najmniej 5,5 kg/m2. Systemy hydroizolacji z użyciem grubowarstwowych powłok bitumicznychWykonawca prac powinien kontrolować grubość nakładanych warstw. Wymagana grubość powłoki po wyschnięciu nie powinna być w żadnym miejscu mniejsza niż 3 mm przy wilgoci gruntowej i wodzie nie spiętrzającej się oraz 4 mm przy wodzie wywierającej ciśnienie. Ponieważ hydroizolacje Remmers są bardzo elastyczne, konieczne jest ich zabezpieczanie na czas zasypywania wykopów. Warstwy ochronne nie powinny być trwale sklejone z hydroizolacją aby nie przenosiły na nią ruchów gruntu. Bardzo dobrą ochronę stanowi np. specjalna trójwarstwowa mata Remmers DS Systemschutz. Oprócz wykonania skutecznej i trwałej hydroizolacji korzystnie jest ułożyć na ścianach fundamentowych izolację termiczną. Specjalne płyty dopuszczone do tego zastosowania (np. Roofmate, Styrodur) przykleja się bezpośrednio do powłoki hydroizolacyjnej, po jej wyschnięciu, używając materiału hydroizolacyjnego jako kleju. Płyty izolacji termicznej przyklejone do hydroizolacji mogą stanowić jednocześnie warstwę ochrony mechanicznej, pod warunkiem że opierają się np. na występie fundamentu. Grubowarstwowe powłoki bitumiczne modyfikowane tworzywami sztucznymi w większości przypadków są nakładane ręcznie. Aktualnie zalecana technika wykonania prac zakłada obowiązkowe nakładanie dwóch warstw materiału. Jeżeli do nakładania pierwszej warstwy używa się pacy ząbkowanej, co istotnie ułatwia zachowanie wymaganej grubości, należy pamiętać aby powierzchnię na świeżo wygładzić. Drugą warstwę można nanosić dopiero gdy pierwsza wyschnie. Ręczne nakładanie takich hydroizolacji umożliwia zachowanie odpowiedniej jakości prac nawet w przypadku wykonywania prac przez ekipy o niewielkim doświadczeniu. W tym celu należy jednak na bieżąco kontrolować grubości warstw i staranność wykonawców. W przypadku bardzo dużych obiektów, na których dodatkowo wymagana jest ponadprzeciętna szybkość wykonania kolejnych etapów, bardzo rozsądną alternatywę stanowi zastosowanie techniki natryskowej. Może to być najbardziej opłacalny sposób nakładania. Jego zaletą jest wysoka wydajność a dzięki zastosowaniu odpowiednio przystosowanych maszyn obsługiwanych przez doświadczony i odpowiednio przeszkolony personel można osiągnąć najwyższą jakość z zapewnieniem odpowiedniej grubości powłoki i brakiem miejsc wadliwych. Wszystkie masy bitumiczne firmy Remmers, które są przeznaczone do nakładania ręcznego można także nakładać natryskowo. Jednak opracowano także specjalne wersje produktów przeznaczone wyłącznie do nakładania natryskowego. W zależności od wymagań zleceniodawców i warunków palcu budowy można tu wybrać między jednoskładnikowym materiałem o stosunkowo długim czasie schnięcia a produktami dwuskładnikowymi. Dostępny jest między innymi specjalny szybko twardniejący produkt Spritzabdichtung 2K Rapid, w którym dwa składniki (emulsja bitumiczna oraz składnik reakcyjny) miesza się w samej dyszy specjalnego urządzenia natryskowego. W przypadku tej powłoki, odporność na deszcz uzyskuje się już po 20-30 sekundach, przez co możliwe jest wykonywanie prac nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. W wielu obiektach nie przykłada się odpowiedniej wagi do hydroizolacji na podziemnych elementach budowli stykających się z gruntem. Efektem tego są później uszkodzenia spowodowane przez zawilgocenie wynikające z niewystarczająco skutecznej hydroizolacji. Często okazuje się, że uszkodzenia powstały pomimo przestrzegania przez projektantów i wykonawców aktualnie obowiązujących norm i powszechnie uznawanych wytycznych (np. norm i wytycznych obowiązujących w Niemczech). Aby uniknąć zagrożeń warto jest stosować materiały o właściwościach przewyższających minimum określone w przepisach oraz preferować systemowe rozwiązania poparte odpowiednio długą dodatkową gwarancją producenta. Produkty firmy Remmers posiadają właściwości istotnie wykraczające poza niezbędne minimum określone w normie DIN 18195 i niemieckich wytycznych branżowych. Poza tym proponowane systemy hydroizolacji wykorzystują najlepiej jak można zalety różnych produktów stosowanych na różnych fragmentach budowli. W przypadku zastosowania jednego z zaakceptowanych systemów hydroizolacji i wykonywania prac przed firmę wykonawczą z certyfikatem RSG możliwe jest uzyskanie dodatkowej 10-letniej gwarancji firmy Remmers nie tylko na zastosowane materiały ale także na prawidłowe funkcjonowanie hydroizolacji. Gwarancja RSG zapewnia, że firma Remmers wspólnie z wykonawcą odpowiada za ewentualne uszkodzenia powstające w okresie gwarancyjnym co oznacza bezpieczeństwo dla budynku, projektanta i inwestora, potwierdzone odpowiednim dokumentem.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: remmers
#fundamenty #czytelnia #hydroizolacje fundamentów #do hydroizolacja #systemy #w piwnica #na fundament #masa #z bitum #remmers

Więcej tematów: