System fundamentowy Ceresit

Podziel się:
Skuteczność izolacji fundamentów w głównej mierze zależy od zastosowania odpowiednich materiałów hydroizolacyjnych i staranności wykonania.

Szczelny fundament

Dobór odpowiednich materiałów powinien być poprzedzony badaniem warunków wodno-gruntowych.

System fundamentowy Ceresit
Ceresit - kompletny system:
- dla każdego indywidualnego przypadku istnieje możliwość dobrania odpowiedniego rozwiązania w szybki sposób,
- zaprojektowany tak, aby zachować szczelność w punktach szczególnie trudnych do izolacji, takich jak przejścia technologiczne czy naroża.

Krok po kroku: Przykładowa instrukcja wykonania fachowej hydroizolacji fundamentu - izolacja typu ciężkiego

Izolacja bitumiczna Ceresit CP 48 XPRESS, CP 44 lub CP 43 na zewnątrz + izolacja bitumiczna Ceresit BT 18 wewnątrz budynku – rozwiązanie polecane do pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. w przypadku garaży podziemnych, piwnic).

1 Prace rozpoczyna wykonanie wykopu pod płytę fundamentową, wykonanie i zagęszczenie podsypki piaskowej, wylanie i wyrównanie podkładu z chudego betonu. Następnie podłoże należy zagruntować gruntem Ceresit BT 26 i wykonać izolację poziomą membraną izolacyjną Ceresit BT 18 (przy zachowaniu reżimów technologicznych).1 Prace rozpoczyna wykonanie wykopu pod płytę fundamentową, wykonanie i zagęszczenie podsypki piaskowej, wylanie i wyrównanie podkładu z chudego betonu. Następnie podłoże należy zagruntować gruntem Ceresit BT 26 i wykonać izolację poziomą membraną izolacyjną Ceresit BT 18 (przy zachowaniu reżimów technologicznych).
2 Izolację poziomą należy zabezpieczyć poprzez nałożenie włókniny ochronnej i wylanie cienkiej warstwy betonu ochronnego - ok. 2-3 cm. Następnie wykonuje się zbrojenie i wylewa płytę fundamentową, którą należy zagruntować stosując ponownie preparat Ceresit BT 26 i wykonać izolację poziomą za pomocą membrany izolacyjnej Ceresit BT 18.2 Izolację poziomą należy zabezpieczyć poprzez nałożenie włókniny ochronnej i wylanie cienkiej warstwy betonu ochronnego - ok. 2-3 cm. Następnie wykonuje się zbrojenie i wylewa płytę fundamentową, którą należy zagruntować stosując ponownie preparat Ceresit BT 26 i wykonać izolację poziomą za pomocą membrany izolacyjnej Ceresit BT 18.

System fundamentowy Ceresit
3 Następnym krokiem jest wykonanie ścian fundamentowych (murowanych lub żelbetowych), usunięcie zabrudzeń i uzupełnienie ubytków z ich zewnętrznej strony. Ściany fundamentowe należy zagruntować preparatem Ceresit CP 41 lub rozwodnionym CP 43. W narożach wykonać fasety za pomocą mas bitumicznych Ceresit CP 48 XPRESS, CP 44 lub CP 43. Na tak przygotowaną powierzchnię nakłada się izolację, w którą należy wtopić siatkę z włókna szklanego.]System fundamentowy Ceresit
|4 Kolejnym krokiem jest punktowe przyklejenie płyt styropianowych na jedną z mas bitumicznych Ceresit CP 48 XPRESS, CP 44 lub CP 43. Po wyschnięciu masy, wykonaniu drenażu opaskowego i nałożeniu włókniny ochronnej można zasypać wykop.]

Krok po kroku: Aplikacja mas bitumicznych Ceresit


1 Przed aplikacja powłok izolacyjnych należy przygotować podłoże. Musi być ono suche, równe, zwarte, nośne, wolne od kurzu i mleczka cementowego, jak równie od substancji zmniejszających przyczepność.1 Przed aplikacja powłok izolacyjnych należy przygotować podłoże. Musi być ono suche, równe, zwarte, nośne, wolne od kurzu i mleczka cementowego, jak równie od substancji zmniejszających przyczepność.
2 Wszelkie uszkodzenia podłoża, duże pory, jamy lub „raki” na powierzchni betonu należy uzupełnić jedna z zapraw Ceresit CX 5 lub CX 15. Przy pomocy tych produktów można także wykonać wyokrąglenia naroży wklęsłych nadając im promień minimum 4 cm.2 Wszelkie uszkodzenia podłoża, duże pory, jamy lub „raki” na powierzchni betonu należy uzupełnić jedna z zapraw Ceresit CX 5 lub CX 15. Przy pomocy tych produktów można także wykonać wyokrąglenia naroży wklęsłych nadając im promień minimum 4 cm.

3 Podłoże należy zagruntować emulsja Ceresit CP 41 rozcieńczoną wodą stosownie do nasiąkliwości podłoża. Przed przystąpieniem do aplikacji masy bitumicznej warstwa gruntująca musi być wyschnięta.3 Podłoże należy zagruntować emulsja Ceresit CP 41 rozcieńczoną wodą stosownie do nasiąkliwości podłoża. Przed przystąpieniem do aplikacji masy bitumicznej warstwa gruntująca musi być wyschnięta.
4 Wyoblenia naroży wklęsłych (tzw. fasety) mogą być także wykonane za pomocą jednej z mas bitumicznych Ceresit CP 48 Xpress, CP 44 lub CP 43. Promień fasety nie może być większy niż 3 cm.4 Wyoblenia naroży wklęsłych (tzw. fasety) mogą być także wykonane za pomocą jednej z mas bitumicznych Ceresit CP 48 Xpress, CP 44 lub CP 43. Promień fasety nie może być większy niż 3 cm.

5 Przed przystąpieniem do aplikacji masę bitumiczna należy wymieszać używając wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem. Gotową masę równomiernie nakładać na podłoże za pomocą pacy lub agregatu natryskowego.5 Przed przystąpieniem do aplikacji masę bitumiczna należy wymieszać używając wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem. Gotową masę równomiernie nakładać na podłoże za pomocą pacy lub agregatu natryskowego.
6 W przypadku murów kamiennych, występowania licznych rys lub możliwości pojawienia się pęknięć – izolacje Ceresit CP 48 Xpress, CP 44 lub CP 43 nakładać dwiema warstwami, umieszczając pomiędzy nimi siatkę z włókna szklanego, z zachowaniem zakładów ok. 10 cm.6 W przypadku murów kamiennych, występowania licznych rys lub możliwości pojawienia się pęknięć – izolacje Ceresit CP 48 Xpress, CP 44 lub CP 43 nakładać dwiema warstwami, umieszczając pomiędzy nimi siatkę z włókna szklanego, z zachowaniem zakładów ok. 10 cm.

Po wyschnięciu warstwy izolacyjnej kolejnym krokiem jest punktowe przyklejenie płyt styropianowych lub drenażowych za pomocą jednej z mas bitumicznych Ceresit CP 48 Xpress, CP 44 lub CP 43. Po wykonaniu drenażu opaskowego i nałożeniu włókniny ochronnej można zasypać wykop.
REKLAMA:

Wysoki poziom wody gruntowej = izolacja typu ciężkiego
- Płyta fundamentowa – konstrukcja wannowa
- Budynek podpiwniczony

System fundamentowy Ceresit
Wysoki poziom wody gruntowej = izolacja typu ciężkiego
- Ława fundamentowa
- Budynek podpiwniczony

System fundamentowy Ceresit
Wysoki poziom wody gruntowej = izolacja typu ciężkiego
- Płyta fundamentowa
- Budynek niepodpiwniczony

System fundamentowy Ceresit
Woda gruntowa okresowo spiętrzająca się = izolacja typu średniego
- Ława fundamentowa
- Budynek niepodpiwniczony

System fundamentowy Ceresit

Szczególne znaczenie dla szczelności izolacji ma staranność wykonania detali:

- przejść technologicznych,
- szczegółów połączeń w miejscach przejść izolacji poziomych w pionowe,
- szczegółów połączeń w miejscach przejść instalacji technicznych przez powłoki izolacyjne.

Szczegół połączenia pionowej izolacji ściany i izolacji na ławie fundamentowejSzczegół połączenia pionowej izolacji ściany i izolacji na ławie fundamentowejSzczegół wykonania cokołuSzczegół wykonania cokołu
Szczegół izolowania dylatacjiSzczegół izolowania dylatacjiSzczegół izolowania przejścia instalacyjnegoSzczegół izolowania przejścia instalacyjnego
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: henkel
#fundamenty #do hydroizolacja #systemy #na fundament #bitum #henkel #poradnik #Fundamenty i piwnice - tematy ozostałe

Więcej tematów: