Trawniki użytkowe na dachach

Podziel się:
Jeśli klient pragnie mieć trawę na dachu, wówczas fachowiec musi postawić parę pytań – gdyż pod pojęciem trawy można rozumieć zarówno zazielenienie w sposób ekstensywny, jak i intensywny, z których każdy wiąże się z odmiennymi wymaganiami związanymi z budową, pielęgnacją i użytkowaniem.

Prywatny ogród na dachu w systemie Optigrün - z trawnikiem, roślinami drzewiastymi i bylinami.Prywatny ogród na dachu w systemie Optigrün - z trawnikiem, roślinami drzewiastymi i bylinami.

Różnica pomiędzy trawnikiem a łąką

Rozwiązania ekstensywne trawników można określić jako „ukwieconą łąkę”. Charakteryzują się one strukturą warstw o wysokości około 10-15 cm, na której rozwijają się głównie sucholubne gatunki traw i ziół. Tego typu ukwiecone łąki można utworzyć na dachach płaskich i skośnych. Z kolei dach z trawnikiem użytkowym to założenie rządzące się innymi zasadami – jest to struktura warstw o wysokości około 30 cm zakładana na dachach płaskich z wykorzystaniem rozwiązań dla zieleni intensywnej. W efekcie umożliwia stworzenie trawnika, który jest intensywnie i stale używany.

Podstawowe wymagania i struktura warstw

Intensywnie używany trawnik ma kilka podstawowych wymagań, które należy uwzględnić już na etapie projektowania, tj. stałe nawadnianie (jednak bez wody stagnującej), regularne nawożenie oraz koszenie. Doświadczenie uczy, że najlepiej stosować sprawdzone rozwiązania systemowe:
- Spiętrzanie wody w warstwie drenażowej w przypadku dachów płaskich.
- Automatyczne nawadnianie w celu utrzymania minimalnego stanu wody w warstwie drenażowej.
- Trójwarstwowa struktura: warstwa drenażowa z kruszyw nasiąkliwych Perl 8-16 mm (15 cm), warstwa filtracyjna w postaci geowłókniny 105 oraz 15 cm specjalnego substratu trawnikowego typ R Warstwa drenażowa wymaga zastosowania naturalnych materiałów sypkich, jak np. lawa, keramzyt lub lekkie kruszywo ceramiczne. W przypadku, gdy nie przewiduje się spiętrzania wody można zastosować systemowa matę drenażową (np. FKD 60). W zbiorniczkach systemowej maty drenażowej magazynowane są nadwyżki wody opadowej.
- Prekultywowany trawnik z rolki
- Pielęgnacja powykonawcza i użytkowa

Wzorowo wypielęgnowany trawnik użytkowy. Intensywny dach zielony w systemie Optigrün.Wzorowo wypielęgnowany trawnik użytkowy. Intensywny dach zielony w systemie Optigrün.Spiętrzanie wody jest zalecane, aby z jednej strony ekonomicznie obchodzić się z wodą deszczową, z drugiej zaś - aby przy nieregularnej pielęgnacji zapewnić przynajmniej jedno źródło stałego zaopatrzenia w wodę. W takim rozwiązaniu można zastosować automatycznie urządzenia nawadniające, które pobierają wodę spiętrzoną oraz dostarczają świeżą wodę tylko wówczas, gdy stan wody spiętrzonej spada poniżej ustawionego minimum. Jeśli woda nie jest spiętrzana, a tak się dzieje w przypadku zastosowania systemowej maty drenażowej, należy regularnie nawadniać poprzez podlewanie wodą ze źródła zewnętrznego. Na dachu intensywnym jako podłoże glebowe zalecamy zastosowanie specjalnego substratu trawnikowego o wysokim poziomie retencjonowania wody, wysokiej wodoprzepuszczalności oraz dużej pojemności powietrznej.

Duże powierzchnie trawiaste w centrum miasta. System Optigrün.Duże powierzchnie trawiaste w centrum miasta. System Optigrün.

Błędy projektowe i wykonawcze

Zarówno w fazie planowania, jak i w fazie realizacji można popełnić różne błędy:

- Struktura warstw

Używane są często podłoża dachowe ekstensywne i intensywne, które nie zapewniają odpowiednich warunków dla wzrostu i właściwego rozwoju traw. Podłoża takie nie są stabilne, zatrzymują zbyt mało wody oraz nie są wystarczająco wodoprzepuszczalne. Żądanie, aby użytkowy trawnik przypominał boisko sportowe przy jednoczesnym zastosowaniu cienkowarstwowej struktury jest żądaniem nierealnym. Zieleni intensywnej nie można sadzić w podłożu o grubości 15 cm. Z reguły wysokość warstwy substratu dla trawnika powinna wynosić co najmniej 25-30 cm.

- Roślinność

najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie gotowego trawnika z rolki. Zasiew jest wprawdzie tańszy, niemniej na dachu wiąże się z utrudnionym wzrostem i często prowadzi do nierównomiernego zazielenienia.

- Pielęgnacja powykonawcza

Żadna z form dachu zielonego nie wymaga tak pracochłonnej i fachowej pielęgnacji od momentu utworzenia, jak trawnik. Standardowe zabiegi obejmują regularne nawożenie, koszenie i nawadnianie. Ich brak będzie natychmiast widoczny i zniweczy cały trud i nakłady.

Ukwiecona łąka – trawa na dachu ekstensywnym. Dach wykonany w systemie Optigrün.Ukwiecona łąka – trawa na dachu ekstensywnym. Dach wykonany w systemie Optigrün.

To, co najważniejsze

Jeśli klient życzy sobie, aby na dachu powstał trawnik użytkowy, oznacza to , że mamy do czynienia z zielenią intensywną. Dachy pokryte trawnikiem należą do najbardziej wymagających i najtrudniejszych rodzajów dachów zielonych. Wiążą się z wysokimi wymaganiami pod względem struktury warstw, jakości wykonania oraz nakładów na pielęgnację. Stworzenie trawnika użytkowego na dachu i jego utrzymanie to w każdym przypadku zadanie dla fachowców. Prawidłowo wykonane obiekty cieszą zarówno wykonawcę, jak i właściciela, który zyskuje dodatkową powierzchnię użytkową do celów sportowych i rekreacyjnych.

Bezpieczna hydroizolacja pod zielonym dachem … i nie tylko.
REKLAMA:

Rola hydroizolacji w systemie dachu zielonego

Omawiając zagadnienia budowy dachu zielonego podkreśla się znaczenie warstwy drenażowej, właściwego doboru substratu oraz odpowiednich form wegetacyjnych.
Niewiele osób planujących założenie dachu zielonego zdaje sobie sprawę jak istotnym elementem, wpływającym na długoletnią odporność całego systemu jest odpowiednia hydroizolacja.
Warstwa ta, odgrywa olbrzymią rolę, decydując przede wszystkim o ochronie szczelności dachu, a co za tym idzie o prawidłowym funkcjonowaniu systemu.

Współczesna ferma - asymilacja nowoczesnych zabudowań hodowlanych z naturalnym otoczeniem. Inwestycja wykonana z zastosowaniem hydroizolacji RESITRIX SKW.Współczesna ferma - asymilacja nowoczesnych zabudowań hodowlanych z naturalnym otoczeniem. Inwestycja wykonana z zastosowaniem hydroizolacji RESITRIX SKW.Hydroizolacja montowana w systemie dachu zielonego oprócz podstawowej funkcji, jaką jest izolacja wodna musi wykazywać odporność na przerastanie korzeni. W przeciwnym wypadku, w miarę upływu czasu dach, który żyje i nieustannie rośnie unicestwiłby sam siebie.

Prace naprawcze nawet drobnych usterek dachu pokrytego zielenią wiążą się z olbrzymim nakładem pracy i sporymi kosztami, ze względu na utrudnione warunki lokalizacji uszkodzeń.
Naruszenie hydroizolacji przez korzenie oznaczałoby w konsekwencji przeciekanie dachu.
Aby uniknąć takich sytuacji już przy planowaniu dachu zielonego ważny jest staranny dobór hydroizolacji, zapewniającej stabilność przeciwkorzenną.

Specjalne rozwiązanie dla zielonych dachów opracowała firma PHOENIX w swojej ofercie hydroizolacji dachowych z kauczuku syntetycznego EPDM Resitrix.

Kauczuk, czyli po prostu guma jest od lat zastosowywany do uszczelniania różnorodnych połączeń w wielu dziedzinach otaczającego nas środowiska. Nie tylko przemysł, ale również i budownictwo wykorzystuje doskonałe właściwości elastomeru EPDM.

Piękno na zewnątrz i bezpieczeństwo od wewnątrz – sprawdzona hydroizolacja Resitrix SKW pod zielonym dachem.Piękno na zewnątrz i bezpieczeństwo od wewnątrz – sprawdzona hydroizolacja Resitrix SKW pod zielonym dachem.

O jakich zaletach tu jest mowa?

Elastomery z EPDM (kauczuk etylenowo – propylenowy) mają chemicznie powiazaną strukturę, są elastyczne jak guma i nie odkształcają sie termicznie pod wpływem wysokich temperatur. Dzieki temu EPDM jest idealnym materiałem do uszczelniania dachów płaskich.

Podstawowe jego zalety to: jedna warstwa pokrycia, trwała elastyczność niezależna od wpływów atmosferycznych i skoków temperatury od -40° C do +120°C, brak kurczliwości materiału oraz możliwość recyklingu.

Pokrycia dachowe z EPDM nie wymagają żadnej dodatkowej ochrony powierzchni zewnętrznej zachowując w najwyższym stopniu odporność na starzenie, i wykazując przy tym wysoką odporność pożarową.

Badania wytrzymałości na rozciąganie wykazały, że nawet po 25latach elastyczność materiału waha się w granicach 500 %.

Resitrix firmy Phoenix zbudowany jest z warstwy wierzchniej z kauczuku EPDM, zbrojonej wewnątrz siatką z włókna szklanego, pokrytą obustronnie elastomerem termoplastycznym oraz warstwy spodniej z bitumu modyfikowanego SBS, lub z bitumu samoprzylepnego, która umożliwia zarówno proste i szybkie zgrzewanie materiału ze sobą gorącym powietrzem, jak i łatwe mocowanie do podłoża.

Pokrycia dachowe firmy Phoenix można stosować we wszystkich konstrukcjach dachów płaskich lub skośnych jak i na podłożach ziemnych do uszczelniania fundamentów budowli.

Ukryta pod warstwami dachu zielonego hydroizolacja zapewnia stałą ochronę przed inwazją korzeni.Ukryta pod warstwami dachu zielonego hydroizolacja zapewnia stałą ochronę przed inwazją korzeni.Dzięki łatwości i niezawodności wykonania pokrycia materiał ten stosowany jest do uszczelniania trudnych konstrukcji jak np. balkony, tarasy, dylatacje czy właśnie zielone dachy. Do stosowania na dachach zielonych przeznaczony jest samoprzylepny, zabezpieczony folią ochronną RESITRIX SKW, o dodatkowej odporności na przerastanie korzeni.

Nie tylko zielone dachy – różnorodność zastosowań hydroizolacji EPDM

Łączenie EPDM u z innymi materiałami bitumicznymi i bitumiczno – pochodnymi (ECB, PIB, VAE) umożliwia spodnia warstwa bitumiczna Resitrixu.
Ta właściwość wykorzystywana jest głównie przy remontach dachów z wyżej wymienionych materiałów, bez konieczności ich zrywania.
Resitrix – EPDM może być wykorzystywany we wszystkich rodzajach dachów płaskich, zarówno na nowych jak i na remontowanych połaciach.

Rodzaje pokryć dachowych Resitrix oferowanych przez firmę PHOENIX:
- Resitrix SK - samoprzylepny
- Resitrix SK W - samoprzylepny, pod zielone dachy
- Resitrix classic - uniwersalny
- Resitrix MB - do zamocowań mechanicznych.

Łącza materiału pomiędzy sobą (złącza, zakładki, itd.) zgrzewane są gorącym powietrzem. Poszczególne rodzaje Resitrixu można ze sobą kombinować: np. główna powierzchnia dachu jest mocowana mechanicznie, czyli pokryta Resitrixem MB, a obróbki i wykończenia uszczelnione są samoprzylepnie Resitrixem SK.

Samoprzylepność materiału do różnych rodzajów podłoża, w tym także metali, wykorzystywana jest również przy pracach blacharskich. Koryta dachów krytych blachą są często uszczelniane Resitrixem SK. Połączenie blachy z materiałem EPDM Resitrix SK wytrzymuje rozciągalność blachy, skoki temperatury i inne czynniki wpływające na wytrzymałość złącza.

Doskonałym przykładem na tego typu zastosowanie materiałów firmy PHOENIX jest wykonana w 2006 roku renowacja dachu na stacji polarnej niemieckiego Instytutu Geologii na Antarktydzie. Blacha gładka, którą przed modernizacją pokryte były kontenery mieszkalne antarktycznego osiedla zaczęła przeciekać na złączach. Szukano całopowierzchniowej hydroizolacji na pokrycie dachu w tak ekstremalnych warunkach, charakteryzujących się skokami temperatury od + 10 °C w godzinach południowych (temperatura blachy ) do -30°C, już niespełna w dwie godziny później. Idealnym rozwiązaniem okazał się w tym wypadku samoprzylepny Resitrix SK, którego nieskomplikowana technologia układania ( po zagruntowaniu podłoża, Resitrix jest przyklejany samoprzylepnie do blachy, a złącza łączone są ze sobą gorącym powietrzem) umożliwiła polarnikom, bez żadnych umiejętności dekarskich, wykonanie tych prac we własnym zakresie.

Innym przykładem potwierdzającym uniwersalność materiału EPDM jest jego zastosowanie w całkowicie odmiennych warunkach klimatycznych i wykonanie izolacji budynków lotniska w Dubaju. Materiały EPDM Resitrix firmy PHOENIX dzięki swojej wielofunkcyjności zastosowań nieustannie zyskują na popularności. Od 1980 roku na całym świecie ułożono około 40 milionów m² Resitrixu.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Arco System Sp. z o.o.
#czytelnia #dachy #dachy zielone i odwrócone #obud #na dach_zielony

Więcej tematów: