Skąd brać pieniądze na kredyty hipoteczne?

Podziel się:
Banki uniwersalne finansują hipoteki w głównej mierze z depozytów swoich klientów. Banki hipoteczne potrzebne środki pozyskują przede wszystkim z emisji hipotecznych listów zastawnych, czyli długoterminowych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką. Które rozwiązanie dominuje w Polsce? Jakie niesie to ze sobą konsekwencje?

W naszym kraju nie przyjął się model kredytowania hipotecznego obowiązujący w Danii, Niemczech i Szwecji, w którym główną rolę odgrywają specjalistyczne banki hipoteczne. Kredyty hipoteczne zaciągamy w bankach uniwersalnych. Zapowiedź banku PKO BP o utworzeniu do 2014 r. banku hipotecznego może być jednak jaskółką nadchodzących zmian.

Nowy bank hipoteczny byłby trzecią tego rodzaju instytucją w Polsce. Funkcjonują już bowiem BRE Bank Hipoteczny oraz Pekao Bank Hipoteczny. Bank Zachodni WBK już zapowiedział, iż jeśli regulacje dotyczące możliwości finansowania długoterminowych kredytów hipotecznych listami zastawnymi będą dogodne rozważy utworzenie banku hipotecznego.
REKLAMA:

W jakim celu PKO BP podejmuje taki krok? Otóż ma on nadzieję na pozyskanie tańszego finansowania. Listy zastawne powinny okazać się mniej kosztownym sposobem na pozyskanie środków niż stosowana obecnie emisja obligacji niezabezpieczonych. Bank zamierza równocześnie obniżyć ryzyko finansowania długoterminowych w swoje naturze kredytów hipotecznych krótkoterminowymi depozytami. Tego rodzaju ryzyko jest zresztą pochodną modelu obowiązującego w naszym kraju, na co zresztą wielokrotnie wskazywała Komisja Nadzoru Finansowego.

W nadchodzących latach przestawieniu finansowania kredytów hipotecznych na model oparty na długoterminowym finansowaniu będą sprzyjać zapowiadane regulacje KNFu dotyczące listów zastawnych oraz unijne regulacje narzucające surowsze wymogi kapitałowe wobec banków (Bazylea III/pakiet CRD IV).

Jeśli banki hipoteczne zaczną działać na szerszą skalę i znajdą nabywców na emitowane listy zastawne to dzięki obniżeniu kosztów pozyskania finansowania powinny zaoferować atrakcyjniejszą ofertę klientom zgłaszającym się po kredyty mieszkaniowe.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Emmerson
#wiadomości #finanse #prawo #emmerson

Więcej tematów: