Dobieramy system orynnowania

Podziel się:
System rynnowy ma chronić dach, ściany i fundamenty budynku przed destrukcyjnym wpływem wody opadowej. By był skuteczny i efektywny, musi być dobrany odpowiednio do potrzeb i zamontowany bez błędów. Dlatego tak istotne jest właściwe dopasowanie przekrojów rynien oraz ilości rur spustowych do powierzchni, z jakiej będą one odprowadzać wodę. O ile w przypadku dachu dwuspadowego nie jest to zadanie specjalnie skomplikowane, to przy składającym się z wielu połaci, ozdobionym mansardami czy lukarnami, poprawne obliczenie efektywnej powierzchni dachu może nastręczyć trudności.

Fot. GalecoFot. GalecoW takim przypadku warto skorzystać albo z pomocy fachowca, albo z tabel, jakimi dysponują producenci orynnowania. Są one opracowane z uwzględnieniem różnych lokalizacji rur spustowych. Te zaś najczęściej znajdują się wprawdzie w narożnikach budynków, jednak bywa, że z różnych względów inwestor decyduje się na inne ich położenie. Odprowadzanie wody z dachów wielopołaciowych komplikować i utrudniać może również umiejscowienie rury spustowej na innej ścianie niż rynny. Stosowanie, zwłaszcza w niewielkich odstępach, kilku narożników rynnowych, stopniowo wyhamowuje spływ wody i powoduje, że spływa ona wolniej rurami spustowymi. Dlatego te ostatnie najlepiej lokalizować ok. 30-40 cm od narożnika budynku.

Wybór orynnowania jest zazwyczaj podyktowany szeregiem różnych czynników – ceną, kolorem, materiałem, gwarancją. Nie można jednak zapominać o jego wydajności. Im większy dach, tym większa powinna być średnica rynien i rur spustowych. Warunkiem doboru odpowiedniego systemu jest wiedza, z jakiej powierzchni dachu będzie on odprowadzał wodę. W tym celu stosuje się wzór, wg którego efektywna powierzchnia dachu EPD [m2] = (C/2 + B) x L, gdzie C to wysokość dachu (od podstawy do zwieńczenia), B to połowa szerokości budynku (odległość w poziomie od narożnika do kalenicy), zaś L to długość budynku (czyli długość rynien niezbędnych do ułożenia). Jeśli architektura dachu jest urozmaicona i zawiera łuki czy narożniki, a nachylenie połaci nie przekracza 50°, niezbędne jest powiększenie obliczonej efektywnej powierzchni dachu o 10% - jeśli odpływ jest w odległości do 2 m od narożnika, lub 5 % - jeśli jest to więcej niż 2 m. W przypadku gdy nachylenie połaci jest większe niż 50°, nie ma potrzeby modyfikacji obliczonej powierzchni.
REKLAMA:

Fot. GalecoFot. GalecoRynny mogą być wykonane z różnych materiałów, przy czym najpopularniejsze są stalowe i z tworzyw sztucznych. Zarówno zastosowany surowiec, jak i technologia produkcji mają duży wpływ na trwałość i żywotność systemu. Rynny stalowe, ocynkowane lub obustronnie powlekane powłokami organicznymi, cechuje niezawodność i trwałość, a także odporność na uszkodzenia. Również rynny tworzywowe, dzięki specjalnym dodatkom, mają podwyższoną wytrzymałość mechaniczną i odporność na działanie promieni UV.

Ważna jest też prostota montażu systemu – najczęściej orynnowanie jest mocowane na zatrzask.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Galeco
#czytelnia #dachy #rynny, odwodnienia dachów #rynna, odwodnienia #galeco #dach #fasada #zewnatrz_bud

Więcej tematów: