Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią

Podziel się:
Wilgoć w budynku oprócz oczywistego zagrożenia dla wytrzymałości konstrukcji, ma także negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie osób przebywającym w danym pomieszczeniu. Dlatego tak istotnym jest zabezpieczenie się przed jej pojawieniem.

Fot. MegachemieFot. MegachemiePod wpływem wilgoci w budynkach tworzą się pleśnie i grzyby, których obecność na powierzchni ściany lub stropu z czasem doprowadza do pojawienia się uszkodzeń konstrukcji. Większość materiałów budowlanych podlega temu procesowi, czego konsekwencją jest spadek ich wytrzymałości i właściwości izolacyjnych. W następstwie czego zimą dochodzi do rozsadzania ścian przez zamarzającą w nich wodę. Aby zapobiec tego typu niechcianym zjawiskom należy zastosować izolację przeciwwodną. Jej rodzaj zależy od typu obiektu oraz warunków na jakie będzie narażony. Na początku najlepiej zacząć od izolacji fundamentów, którą wykonuje się w jednej z trzech opcji.

Rodzaje izolacji fundamentowej

Typ przeciwwodnej izolacji fundamentowej uzależniony jest od istniejących warunków geodezyjnych i wodnych. Stąd też w sytuacji gdy:
a) woda nie wywiera parcia hydrostatycznego na fundamenty stosuje się izolację przeciwwodną lekką. Stosuje się ją najczęściej w budynkach znajdujących się ponad poziomem wód gruntowych, na gruntach przepuszczalnych;
b) grunt przepuszczalny ulokowany jest poniżej fundamentów, a ponad nim znajduje się jeszcze warstwa gruntu nieprzepuszczalnego to wtedy wykonuje się izolację przeciwwodną średnią;
c) zaś budynek położony jest na gruncie spoistym, w którym woda utrzymuje się przez dłuższy czas wokół fundamentów to stosowana jest izolacja przeciwwodna ciężka. Jej zastosowanie polecane jest również w sytuacji, gdy wody gruntowe sięgają ponad poziom fundamentów lub mogą ten poziom przewyższać raz na jakiś czas.
REKLAMA:

Potrzebne wsparcie

Aby dobrać odpowiednią do danego miejsca izolację należy skonsultować się z profesjonalistą w tym zakresie. W tym przypadku najlepiej udać się po wsparcie do inżyniera budowlanego lub specjalisty ds. geotechniki. – Specjalista na podstawie analizy stanu obecnego budynku oraz sytuacji wodno-gruntowej z całą pewnością doradzi odpowiedni rodzaj prac i materiałów wykonawczych – podpowiada Janusz Kornaś, ekspert firmy Megachemie Research & Technologies S.A. Na pewno pod uwagę będą brane podstawowe elementy, takie jak: kondycja fundamentów, stopień ich zawilgocenia, obecność grzybów i pleśni oraz stan dotychczasowej izolacji, a także rodzaj materiału, który służył jej wykonaniu. Ponadto należy przeanalizować warunki gruntowe oraz przebieg eksploatacji jaki miał miejsce do tej pory, uwzględniając np. chwilowe i długotrwałe podtopienia oraz zalania. Na tej podstawie trzeba będzie podjąć decyzję o doborze materiału.

Wybór materiału izolacyjnego

Przyszłe pozytywne efekty działania izolacji zależne są od jakości materiałów z jakich została ona wykonana, a także jakości samego wykonawstwa. Skutkiem czego istotne jest stworzenie przez wspomnianego specjalistę projektu realizacji systemu izolacyjnego. Najważniejszymi jego elementami są:
a) określenie sposobu realizacji izolacji pionowej i poziomej (połączenia);
b) wyróżnienie porządku prac z uwzględnieniem poszczególnych etapów;
c) dobór materiału;
d) w przypadku naprawy określenie połączenia istniejącej izolacji z nową.

- Na tej podstawie dokonuje się wyboru materiału izolacyjnego. Obecnie na rynku istnieje szereg rozwiązań, wśród których można wyróżnić dyspersje asfaltowo-kauczukowe, masy bitumiczne czy też papy zgrzewalne – mówi Kornaś.

Czas na izolację

Gdy planujemy inwestycję w zakresie izolacji fundamentów dla istniejącego już obiektu najlepiej przeprowadzić ją w czasie rozbudowy lub przebudowy budynku. Dzięki temu będziemy mieli większe szanse przeprowadzić ten proces pozytywnie, tak aby zabezpieczyć cały budynek przed destrukcyjnym wpływem wody. Najlepsze w tym przypadku jest wykonanie wspomnianych już izolacji pionowych i poziomych. Te pierwsze polegają na umieszczeniu powłoki izolacyjnej na całości zewnętrznej strony ścian fundamentowych. Zapobiega to przedostawaniu się wilgoci z wód gruntowych lub opadowych do murów. Zaś drugie ograniczone są do utworzenia takiej powłoki na styku ścian z ławą oraz styku ściany fundamentowej i ściany parteru. Osłania ona mury przed wciąganiem wody i przenoszeniu jej w górę budynku, co nazywamy podciągnięciem kapilarnym.

Wymagania wykonawcze

Wykonując izolację przeciwwodną należy pamiętać o zachowaniu najwyższych standardów technologicznych. Ponadto wymagana jest znaczna dokładność i zachowanie wszelkich założeń projektu oraz instrukcji pochodzących od producenta. – Izolacja musi być położona w sposób zapewniający pełne łączenie elementów i nieprzepuszczalność wody, szczególnie na narożnikach. Wykonawca musi także pamiętać o wszelkich miejscach z ograniczoną dostępnością i załamaniach – radzi Kornaś. Dlatego roboty izolacyjne powinny być wykonywane szczególnie starannie, przez brygady specjalizujące się w wykonywaniu izolacji.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Megachemie
#fundamenty #czytelnia #hydroizolacje fundamentów #do hydroizolacja #na fundament #megachemie

Więcej tematów: