Polskie okna – jak nas widzą za granicą

Podziel się:
Wysokiej jakości okna i drzwi produkowane w Polsce chętnie kupowane są przez zagranicznych klientów. To stwarza problem lokalnym przedsiębiorstwom, które zachęcają swoich rodaków do ignorowania polskich wyrobów i wyboru rodzimych produktów. Z dyskredytującymi zachowaniami nasze firmy spotykają się w różnych krajach europejskich, a ostatnio zwłaszcza w Czechach i we Włoszech.

Postawa zagranicznych firm nie została zignorowana przez polskie instytucje, dbające o interesy naszych producentów. Związek Producentów Okien i Drzwi zareagował natychmiast, ponieważ – jak podkreślił Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD: - Takie sytuacje nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Musimy dbać o dobre imię rodzimych producentów i ich rozwiązań. Będziemy odpowiadać na wszelkie próby dyskryminacji polskich produktów ze względu na miejsce ich produkcji .

Związek, który złożył skargę na działania dyskryminacyjne na ręce włoskiej instytucji zajmującej się ochroną konsumentów i konkurencji, czeka na jej reakcję. Niestety, podważanie jakości polskich okien, sugerowanie, iż są one wadliwe, a także intensywna promocja własnych produktów przez czeskie firmy skutecznie obniżyły zainteresowanie ofertą polskich firm – jak wynika z danych CAB, w ciągu 3 lat wartość eksportu spadła z 72 mln do 49 mln euro. Jak podkreśla Paweł Wróblewski, niewątpliwie na negatywną opinię Czechów dotyczącą polskich okien wpłynął fakt zaoferowania im przez jedną z naszych firm stolarki niskiej jakości. I choć przedsiębiorstwo to już nie istnieje, a wadliwe produkty zostały wycofane, pozostał niesmak i niechęć do polskiej oferty. - Zaistniała sytuacja jest po części pochodną specyfiki czeskiego rynku, na którym funkcjonuje stosunkowo niewielu producentów stolarki okiennej. Bliskość Czech powoduje, że możemy dostarczać tam swoje rozwiązania przy niskich kosztach logistycznych, co intensyfikuje i sprzyja aktywności polskich przedsiębiorstw w tym kraju. Można powiedzieć, że takie działania są swoistym sposobem na ochronę tamtejszego rynku przed konkurencją - dodaje Paweł Wróblewski.
REKLAMA:

Związek stara się, by sytuacja z Czech nie powtórzyła się również we Włoszech. Przeciwko ekspansji na swój rynek polskiej stolarki protestowali niedawno także Niemcy. Działający u naszych zachodnich sąsiadów Verband Fenster + Fassade VFF (związek producentów okien) zgłosił sprzeciw wobec inicjatywy, jaką jest wsparcie promocji eksportu polskiej branży okiennej. Jest ono realizowane w ramach Branżowego Programu Promocji „POLSKIE OKNA I DRZWI", funkcjonującego od dwóch lat, i ma za zadanie dofinansowywanie udziału polskich producentów w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczo-konferencyjnych oraz współfinansowanie działań promocyjnych poza granicami kraju. Program jest realizowany w ramach poddziałania 6.5.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Branżowe Programy Promocji zostały przygotowane dla 15 branż, które zostały uznane za polskie specjalności eksportowe. Na realizację inicjatywy Ministerstwo Gospodarki przeznaczyło ponad 70 mln zł, w tym 6 mln na działania promujące stolarkę.

- Znakiem firmowym polskiej stolarki otworowej jest wysoka jakość wyrobów i ich innowacyjność przy jednocześnie konkurencyjnej cenie w stosunku do producentów zachodnich. Rodzime rozwiązania spełniają wymogi zagranicznych rynków i posiadają wszelkie certyfikaty niezbędne przy wprowadzaniu produktów do obrotu. Te zalety powodują, że cieszą się uznaniem europejskich odbiorców. Dużym atutem polskich producentów jest bardzo nowoczesny park maszynowy oraz doskonale rozwinięte działy eksportu i logistyki. Dzięki temu możemy zwiększać skalę produkcji bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych - mówi Paweł Wróblewski. - Dzięki realizowanej w ramach BPP współpracy z dziennikarzami zagranicznymi, obserwujemy, że postrzeganie polskich okien i drzwi jako wyrobów tanich i niskiej jakości wyraźnie się zmienia. To samo dotyczy zmiany opinii o rodzimych przedsiębiorstwach jako małych, wręcz garażowych firmach. Fakty przemawiają na naszą korzyść – dwie największe w Polsce firmy zajmujące się produkcją stolarki otworowej są w pierwszej piątce największych firm w Europie – dodaje P. Wróblewski.
 
Polska jest największym eksporterem okien i drzwi z PVC. W ciągu dziesięciu lat – jak wynika z danych przedstawionych w raporcie Centrum Analiz Branżowych – wartość eksportu tych produktów wzrosła z 65 do 535 mln Euro. Ogółem w naszym kraju funkcjonuje niemal 2,5 tys. firm zajmujących się wytwarzaniem stolarki otworowej. Niemal 60% z ok. 20 mln produkowanych rocznie sztuk okien i drzwi jest eksportowane.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: POiD
#okna #drzwi #wiadomości #okno #okna i drzwi #obud

Więcej tematów: