Podział grzejników centralnego ogrzewania na grupy

Podziel się:
Firma REGULUS-system zgłasza problem niezmiernie istotny dla prawidłowego rozumienia istoty różnic pomiędzy rozmaitymi grupami grzejników obecnymi na rynku ogrzewnictwa. Aktualnie obowiązujący i nieustannie poprzez wszystkich powielany podział grzejników centralnego ogrzewania jest anachroniczny i powinien zostać uaktualniony w związku z wprowadzeniem licznych nowych technologii i technik ogrzewania.

Grzejniki winny być podzielone w związku z ich sposobem działania oraz według szczegółów budowy:


I. Grzejniki radiacyjne:
- promienniki

II. Grzejniki radiacyjno-konwekcyjne:
1. płytowe;
2. członowe;
3. rurowe (w tej podgrupie m.in. grzejniki REGULUS-system);
4. płaszczyznowe;
a) wodne
podłogowe
ścienne
b) elektryczne
REKLAMA:

III. Grzejniki konwekcyjne:
1. elektryczne;
2. wodne.

Nasza propozycja wynika z problemów, jakie przysparza nam dotychczasowy podział na grzejniki wpychający nasze produkty do grupy wysokotemperaturowych grzejników konwektorowych, co jest zdecydowaną nieprawdą. Z pokutującymi od lat stereotypami trudno polemizować. Poniżej fragment tekstu z Informatora Instalacyjnego „MURATOR” z 2008 roku:"Grzejniki Regulus (…) nie mieszczą się w tradycyjnej nomenklaturze grzejników. Nie są one ani żeberkami, ani panelami, nie są też konwektorami z definicji. Co prawda w budowie zbliżone są do konwektorów, lecz już sposobie pracy są zdecydowanie bliższe grzejnikom płytowym".

Z badań przeprowadzonych przez ITGiS w Radomiu wynika, że charakterystyka cieplna grzejników REGULUS-system, jest charakterystyką typową dla grzejników radiacyjnych. Wszelkie definicje opisują konwektor jako: „Grzejnik składający się z użebrowanych stalowych lub miedzianych rur (i tu formalne podobieństwo do regulusów się kończy), umieszczonych w obudowie blaszanej. Obudowa konwektora jest zimna, wskutek całkowitego braku kontaktu z układem grzejnym. Tymczasem w regulusach użebrowanie rur stanowi jednocześnie ich powierzchnię czołową i tylną. Fakt ten sprawia, że w procesie wymiany ciepła, intensywny udział ma wielka w rozwinięciu powierzchnia zewnętrzna (promieniowanie). Nawet po całkowitym przesłonięciu przepływu powietrza przez wnętrze grzejnika, grzeje on nadal swą powierzchnią boczną i to grzeje mocno!”

Grzejniki REGULUS-system nie mieszczą się w żadnym z dotychczas proponowanych podziałów na typy grzejników. Anachroniczna nomenklatura uniemożliwia rzetelne porównywanie naszych produktów z innymi. Jej zmiana konieczna jest dla celów edukacyjno-informacyjnych. W zaproponowanej przez nas klasyfikacji, powinny one znaleźć się w grupie grzejników o mieszanym sposobie oddawania ciepła, poprzez promieniowanie + konwekcję. Proporcje udziału którejś z tych dróg ogrzewania w ostatecznym efekcie grzewczym zależą od temperatury czynnika grzewczego. Podkreślamy wielką przydatność grzejników REGULUS-system w ogrzewaniu niskotemperaturowym.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: REGULUS-system
#czytelnia #instalacje #Grzejniki

Więcej tematów: