Rozdzielacze kotłowe TECHNIPROT

Podziel się:
Poprawnie skonfigurowana instalacja grzewcza pozwala na dostarczenie wymaganej ilości ciepła do poszczególnych układów grzewczych lub pomieszczeń.

Ważną rolę w tym pełnią rozdzielacze kotłowe, od ich bowiem doboru i odpowiedniego wyposażenia (w zawory, przepływomierze, siłowniki) zależy  właściwy rozdział czynnika grzejnego, a tym samym również indywidualny dobór wymagań ciepłych w różnych pomieszczeniach. Rozdzielacze kotłowe znajdują zastosowanie w rozdziale czynnika grzejnego na osobne obwody grzewcze lub chłodnicze w pomieszczeniach kotłowni lub w węźle cieplnym. Zadaniem rozdzielacza jest oszczędność miejsca, kosztów instalacji oraz czasu montażu poprzez zastosowanie np. gotowych zestawów mieszająco - pompujących. Rozdzielacze kotłowe firmy Techniprot są przeznaczone do kotłowni jedno lub wielokotłowych z kotłami konwencjonalnymi lub kondensacyjnymi o łącznej mocy grzewczej do: - 20 kW dla rozdzielaczy wykonanych z rury 1 ¼” i z zaworami kulowymi, - 35 kW dla rozdzielaczy wykonanych z rury 1 ½” i z zaworami kulowymi, - 70 kW dla rozdzielaczy wykonanych z rury 2” i z zaworami kulowymi, zasilających instalacje w których zaprojektowano kilka obiegów grzewczych o różnych parametrach np. ogrzewanie grzejnikowe o temp .≤ 80oC, ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe lub ścienne o temp. ≤500C, przygotowanie ciepłej wody użytkowej i innych obiegów. Każdy z obiegów grzewczych powinien być wyposażony w oddzielne pompy lub zestaw mieszająco - pompujący. Aby zmiany wielkości strumieni nie miały znaczącego wpływu na pracę kotła, należy zainstalować w obiegu kotłowym pompę oraz sprzęgło hydrauliczne. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania pompa w obiegu kotłowym pracuje z wydajnością optymalną dla charakterystyki cieplnej kotła, podczas gdy pompy w obiegach grzewczych mogą pracować z różną wydajnością, a zmiana parametrów ich pracy nie zakłóca pracy pompy w obiegu kotłowym.

Rozdzielacze kotłowe Techniprot o mocy do 20 kW wykonane są z mosiężnej rury ø42x2,5 mm, z dowolną liczbą odejść, które mogą być wyposażone w zawory kulowe lub przepływomierze. Odejścia mogą być skierowane do dołu lub do góry. Na wejściach do belek rozdzielaczy zamontowane są zawory kulowe-nyplowe o średnicy 1 ¼”. Belki są umieszczone na specjalnych ocynkowanych wspornikach (za pomocą obejm z wkładkami tłumiącymi) służących do mocowania rozdzielacza np. na ścianie kotłowni.

Rozdzielacz z mosiężnej rury 1 ¼” z przepływomierzami<br />fot. TECHNIPROTRozdzielacz z mosiężnej rury 1 ¼” z przepływomierzami
fot. TECHNIPROT
Rozdzielacze kotłowe Techniprot o mocy do 35 kW wykonane są z mosiężnej rury ø48x3 mm, z dowolną liczbą odejść, które mogą być wyposażone w zawory kulowe, zawory regulacyjne zasilające i powrotne (zawory powrotne mają gwint M30x1,5 i są przystosowane do współpracy z siłownikami) lub przepływomierze. Odejścia mogą być skierowane do dołu lub do góry. Na wejściach do belek rozdzielaczy zamontowane są zawory kulowe-nyplowe o średnicy 1 ½”. Belki są umieszczone na specjalnych ocynkowanych wspornikach (za pomocą obejm z wkładkami tłumiącymi) służących do mocowania rozdzielacza np. na ścianie kotłowni.

Rozdzielacz z mosiężnej rury 1 ½” z zaworami regulacyjnymi<br />fot. TECHNIPROTRozdzielacz z mosiężnej rury 1 ½” z zaworami regulacyjnymi
fot. TECHNIPROT
Rozdzielacz z mosiężnej rury 1 ½” z przepływomierzami<br />fot. TECHNIPROTRozdzielacz z mosiężnej rury 1 ½” z przepływomierzami
fot. TECHNIPROT
Rozdzielacze kotłowe Techniprot o mocy do 70 kW wykonane są z mosiężnej rury ø60x3,5 mm, z dowolną liczbą odejść, które mogą być wyposażone w zawory kulowe, zawory regulacyjne zasilające i powrotne (zawory powrotne mają gwint M30x1,5 i są przystosowane do współpracy z siłownikami) lub przepływomierze. Odejścia mogą być skierowane do dołu lub do góry. Na wejściach do belek rozdzielaczy zamontowane są zawory kulowe-nyplowe o średnicy 2”. Belki są umieszczone na specjalnych ocynkowanych wspornikach (za pomocą obejm z wkładkami tłumiącymi) służących do mocowania rozdzielacza np. na ścianie kotłowni.

Rozdzielacz z mosiężnej rury 2” z zaworami kulowymi<br />fot. TECHNIPROTRozdzielacz z mosiężnej rury 2” z zaworami kulowymi
fot. TECHNIPROT
Rozstaw odejść we wszystkich rozdzielaczach wynosi 100 mmm. Wszystkie uszczelnienia w rozdzielaczach kotłowych, zarówno o-ringi jak i uszczelki płaskie wykonane są z gumy EPDM – 70 która gwarantuje znakomitą szczelność oraz łatwość montażu dla uzyskania prawidłowego połączenia poszczególnych elementów. Rozdzielacze posiadają Aprobatę Techniczną, a wszystkie materiały i elementy użyte do ich wykonania mają odpowiednie atesty lub świadectwa jakości (rury, zawory kulowe, o-ringi, uszczelki płaskie). Kompletne belki rozdzielacza poddawane są próbie szczelności pod ciśnieniem 8 bar na stanowisku kontrolnym. Montaż dostarczonych elementów w całość u odbiorcy jest bardzo prosty i bez problemu wykona go każdy instalator. Polega on na połączeniu ze sobą odpowiednich segmentów (jeżeli ilość odejść jest większa niż 5, w rozdzielaczach z ilością odejść do 5 belki są jednolite) w jedną całość za pomocą nakrętek i uszczelek gumowych płaskich. Na gwintowane końce zmontowanych belek należy nakręcić korki nakrętne z zaworem spustowym i uszczelką gumową płaską. Na drugi koniec nakręcić zawory kulowe-nyplowe odcinające z uszczelką gumową płaską. Tak zmontowane belki zamocować w obejmach metalowo-gumowych wsporników.

Stosując rozdzielacze kotłowe Techniprot zapewniamy sprawne działanie systemu ogrzewania wodnego, a wykonanie całej instalacji grzewczej staje się prostsze, łatwiejsze i estetyczniejsze.

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: TECHNIPROT
#instalacje #produkty #Kotły i automatyka

Więcej tematów: