Grupa Photon Energy z sukcesem uplasowała pierwszą ofertą zielonych obligacji o wartości 50 mln euro

Podziel się:
Grupa Photon Energy z powodzeniem uplasowała swoje pierwsze, zielone obligacje 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) o kuponie 6,50% w skali roku w maksymalnej kwocie 50 mln euro. Duży popyt na emisję obligacji zgłosili dotychczasowi obligatariusze spółki, którzy zapisali się na walory warte 21,281 mln euro w ofercie wymiany istniejących obligacji 2017/22 denominowanych w euro, zmniejszając kwotę tej serii pozostającą do wykupu do 23,719 mln euro. Na zielone obligacje spółki zapisało się również wielu nowych, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych inwestorów z całej Europy, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

- Jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni z ogromnego zainteresowania naszą pierwszą emisją zielonych obligacji, co zaowocowało solidnym popytem i sporą nadsubskrypcją. Duże zaufanie do naszego modelu biznesowego i oferty obligacji znalazło odzwierciedlenie w wysokim współczynniku wymiany obligacji przez naszych dotychczasowych inwestorów, a także w dużym zainteresowaniu ze strony nowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, takich jak EBOR, który deklaruje koncentrację na zrównoważonych inwestycjach w Europie Środkowo-Wschodniej - powiedział Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy Group.

Obligacje o wartości nominalnej 50 mln EUR, terminie zapadalności w 2027 r. i oprocentowaniu 6,50% w skali roku, płatnym kwartalnie, których zgodność z Zasadami Zielonych Obligacji ICMA została potwierdzona przez agencję imug | rating, będą przedmiotem obrotu na Otwartym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie od 23 listopada 2021 r. Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem pełnił funkcję wyłącznego globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu w ramach transakcji. Rolę doradcy prawnego pełniła międzynarodowa firma Pinsent Masons.
REKLAMA:

Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z emisji obligacji na finansowanie lub refinansowanie, w części lub w całości, nowych i/lub istniejących aktywów kwalifikowanych, a także instrumentów finansowych, które zostały wykorzystane do sfinansowania takich projektów lub aktywów, zgodnie z Ramami Zielonego Finansowania, dzięki czemu grupa Photon Energy wniesie znaczący wkład w przyszłość przyjazną środowisku.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Photon Energy
#wiadomości #fotowoltaika #finanse #eko

Więcej tematów: