Trzy kluczowe błędy podczas ocieplania domu

Podziel się:

Na co zwrócić uwagę przy wyborze styropianu?

Czym grozi oszczędzanie na grubości i jakości materiału izolacyjnego? Jakie podstawowe błędy popełniane są w trakcie ocieplania ścian budynków? Czy błędy w aplikacji warstwy izolacyjnej są do poprawienia w dalszych etapach prac budowlanych?

Marzeniem statystycznego Kowalskiego jest wybudowanie jednorodzinnego, pięknego, bezpiecznego dobrze izolowanego przed zimnem domu. Ogromnym powodzeniem cieszy się nieprzerwanie docieplanie budynków w systemie ETICS. Inwestor często rezygnuje z prowadzenia prac termoizolacyjnych domu systemem gospodarczym i szuka wykwalifikowanej firmy wykonawczej, której powierzy wykonanie prac dociepleniowych. W wielu przypadkach niestety, wciąż obserwuje się błędy wynikające z nieznajomości przepisów, wytycznych czy zaniedbań po stronie projektanta czy wykonawcy.

System ociepleniowy ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) polega na oklejeniu ścian materiałem termoizolacyjnym, pokryciu go warstwą zbrojoną, czyli zaprawą, w którą wtapia się siatkę z włókna szklanego, i wykończeniu elewacji tynkiem cienkowarstwowym lub okładziną mocowaną na zaprawę klejową.

Prawidłowo dobierz typ styropianu i jego grubość

Jednym z podstawowych błędów z nich jest nieodpowiedni dobór grubości i rodzaju materiału termoizolacyjnego. Zbyt mała grubość materiału termoizolacyjnego, wysoki współczynnik przewodzenia ciepła, wpływają na znaczne pogorszenie parametrów termicznych przegrody. Tym samym wpływają negatywnie na optymalną redukcję kosztów związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem obiektu.

W przypadku styropianu, nieodzownym elementem, wpływającym na jego jakość jest jego gęstość. Jej odpowiednio wysoki poziom, ma związek z lepszą izolacyjnością cieplną płyt styropianowych. Badania powadzone przez producentów styropianu, jak również niezależne instytucje badawcze na całym świecie, potwierdzają, że wraz ze zwiększaniem gęstości poprawie (obniżeniu) ulega współczynnik przewodzenia ciepła. Nie można zapominać o jeszcze innym istotnym związku - wyższa gęstość pozwala uzyskiwać wyższe parametry mechaniczne materiału, jak na przykład wytrzymałość na rozrywanie (TR), wytrzymałość na zginanie (BS) oraz poziom naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu względnym (CS(10)).

...oraz stosuj zalecenia systemodawcy

Kolejnym z podstawowych błędów jest nie stosowanie przez wykonawcę zaleceń systemodawcy. Jest to szczególnie duży problem, na który musi zwrócić uwagę inwestor. Wykonawstwo stojące na niskim poziomie, przyczyni się do znacznego obniżenia trwałości ocieplenia, a w skrajnych przypadkach może być przyczyną katastrofy budowlanej.

Do najczęściej spotykanych błędów wykonawczych zalicza się:

  • brak odpowiedniej oceny i przygotowania podłoża,
  • prowadzenie prac w nieodpowiednich warunkach pogodowych,
  • nieodpowiedni dobór materiałów budowlanych (klejów, kotew, siatki, tynku itd.),
  • klejenie „na placki” – niestosowanie metody obwodowo-punktowej lub grzebieniowej,
  • brak przewiązania (warstwowego przesunięcia) płyt termoizolacyjnych,
  • zbyt małe zakłady siatki zbrojącej, brak dodatkowych wkładek zbrojących otworów okiennych i drzwiowych, 
  • brak wymaganych przez producenta przerw technologicznych,
  • błędny dobór tynku do rodzaju materiału termoizolacyjnego.

To tylko ułamek niedopatrzeń, jakie można zaobserwować na placu budowy, a ich negatywne efekty mogą być zauważalne dopiero w trakcie kilkuletniej eksploatacji. W większości przypadków podjęcie działań naprawczych jest już wtedy niemożliwe lub nieopłacalne. Dlatego należy pamiętać, że bezpieczniej zapobiegać niż naprawiać. 

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Austrotherm
#czytelnia #izolacje #materiały dociepleniowe #ściany #austrotherm

Więcej tematów: