Energooszczędność trzeba promować

Podziel się:
Rozmowa z Jackiem W. Kuligiem, prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

Energooszczędność trzeba promować

- Jakie są cele i zadania Stowarzyszenia?

- Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń powstało w 2003 roku z inicjatywy kilku wiodących producentów systemów ociepleń. Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim ugruntowywanie wiedzy na temat wyrobu, jakim jest cały system ociepleń, wśród wszystkich uczestników procesu budowlanego. Przy promowaniu tego rozwiązania SSO kładzie nacisk zarówno na jakość dostarczanych elementów, jak i jakość wykonania oraz standardy eksploatacji ociepleń. Tylko wówczas system ETICS spełnia swoje zadania – jest jednocześnie technologicznie poprawny, efektywny i estetyczny.

Jednym z podstawowych założeń działalności i misji Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy technicznej, którą posiadają eksperci zrzeszonych firm. Członkami SSO są Austrotherm, Baumit, Caparol, Dryvit, Ejot Polska, Arbet, Henkel Polska, Koelner, Mapei, MIWO, Quick-mix, Saint-Gobain, Schomburg Polska, Sto-ispo, Stomix Polska, SPS Styropmin, Termo Organika i Textilglas Polska.

Poziom wiedzy i przygotowanie merytoryczne naszych specjalistów jest na bardzo wysokim poziomie. Warto, by komunikowali się z szerokim gronem odbiorców, włączając organizacje inżynierów i świat nauki czy bezpośrednio z indywidualnymi inwestorami. W roku 2010 będziemy podejmować głównie działania edukacyjne oraz szkoleniowe skierowane i dopasowane do potrzeb różnych grup związanych z technologią ETICS. Planujemy np. szkolenia dla ekip wykonawczych oraz wykłady na konferencjach dla inżynierów budownictwa. Chcemy również dotrzeć do uczniów szkół o profilu budowlanym. Rolą SSO jest ponadto wpływanie na kształt regulacji prawnych dotyczących rynku budowlanego.

- Co daje przynależność firmom zrzeszonym?

- Przede wszystkim możliwość udziału w procesach kształtujących rynek ociepleń. Dobrym przykładem są od podstaw przygotowane i wydane przez Stowarzyszenie wydawnictwa, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Publikacje zawierają zebraną wiedzę na temat wykonania ocieplenia („Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych” ) oraz na temat zasad użytkowania ocieplonego budynku („Instrukcja eksploatacji systemów ociepleń”). Nie było wcześniej w Polsce takich obiektywnych i niezależnych dokumentów, które są dostępne dla całej branży. Pierwsze z naszych opracowań zostało włączone do instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej, czynimy podobne starania w odniesieniu również do drugiej publikacji.

Stowarzyszenie współpracuje z jednostkami administracji państwowej od Instytutu Techniki Budowlanej przez Ministerstwo Infrastruktury aż po Radę Wyrobów Budowanych przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego. Firmy członkowskie korzystają z tego, że są reprezentowane w tych gremiach odpowiadających zarówno za tworzenie przepisów, jak i standardów technicznych. Bez dobrej współpracy z tymi instytucjami firmy z SSO nie zdołałyby dotrzeć ze swoimi postulatami do osób, które zajmują odpowiedzialne stanowiska, decydują o przepisach i tworzą uwarunkowania do ich wprowadzenia. Stowarzyszenie reprezentuje dużą grupę producentów, więc ma większą możliwość przedstawienia swoich propozycji i wniosków – podkreślam, że mają one charakter interesu ogólnego, a nie partykularnych interesów firm. To jest stanowisko organizacji branżowej, jedynej, która zrzesza liczne grono przedstawicieli systemów ociepleń, więc jej głos jest lepiej słyszalny.

- Jakie korzyści mogą osiągnąć przysłowiowi Kowalscy?

- Każdy może zwrócić się o pomoc do Stowarzyszenia. Inwestorzy indywidualni najczęściej proszą o poradę ekspercką. Zadają pytania związane z prawidłowym montażem i z problemami, które pojawiają się przy eksploatacji ocieplenia. Nasi eksperci odpowiadają na te pytania i jest to bardzo ważny element naszej działalności. Po pierwsze, podnosimy świadomość społeczną, jak powinno być wykonane ocieplenie oraz pogłębiamy wiedzę użytkownika lub nabywcy. Po drugie, wzrastają dzięki temu kwalifikacje firm wykonawczych, ponieważ ów świadomy inwestor potrafi bardziej stanowczo wymusić na wykonawcy aplikację całego ocieplenia w sposób prawidłowy. Pomocne są również nasze wydawnictwa. Wiem, że wiele firm wykonawczych z nich korzysta. Publikacje SSO zawierają praktyczne informacje na temat wykonania ocieplenia, ilustrowane zdjęciami. To jest bardzo wygodne narzędzie dla wykonawcy. Staraliśmy się żeby było zarówno uniwersalne, jak i przyjazne w odbiorze.
Zgodnie z trendami europejskimi jesteśmy bardzo zainteresowani programem szkoleniowym dla firm wykonawczych. Przygotowania tego projektu są już bardzo zaawansowane.

- Jaka jest świadomość inwestorów?

- Świadomość inwestorów o konieczności stosowania dociepleń rośnie, nie tylko dlatego dzięki naszym wysiłkom popularyzującym tę technologię. Jest to również związane z innymi czynnikami, takimi jak coraz większa wiedza na temat wieloletniej eksploatacji budynku, wymogi redukcji emisji CO2, ocieplanie klimatu, etc. Duże znaczenie ma też wzrost cen nośników energii. Dodatkowo pojawiają się wymogi związane z koniecznością przeprowadzania audytów energetycznych. To wszystko sprawia, że potencjalni inwestorzy już na etapie projektowania budynku szukają takich rozwiązań, dzięki którym mogliby uzyskać oszczędności w przyszłości. A przecież prawidłowe ocieplenie ścian ma ogromny wpływ na późniejsze funkcjonowanie obiektu i inwestorzy coraz powszechniej zdają sobie z tego sprawę.
REKLAMA:

- Czy może Pan scharakteryzować świadomości Polaków na tle innych obywateli państw europejskich?

- Potencjał polskiego jest bardzo duży, jeden z najwyższych w Europie. Od dłuższego czasu rynek utrzymuje się na bardzo stabilnym i wysokim poziomie. W Polsce świadomość wzrasta bardzo dynamicznie i chociaż ciągle jest jeszcze wiele do zrobienia, niedługo dościgniemy kraje, które już od wielu lat wdrażają programy związane z termomodernizacją budynków, czyli Niemcy czy Austrię. Natomiast zdecydowanie wyprzedzamy w swojej świadomości i potencjale inne kraje Europy Zachodniej, takie jak Francja, Belgia czy Holandia. To są rynki, które dziś dopiero się budzą. Z kolei Rosja ma niezwykły potencjał, ale na Wschodzie problem stanowi nadal mała świadomość inwestorów, trudności w pozyskiwaniu informacji na temat prawidłowej technologii ETICS oraz niski poziom wykonawstwa.

- Weryfikacja członków Stowarzyszenia.

- Do SSO należeć może każdy renomowany producent systemów ociepleń i materiałów je uzupełniających, który oferuje przebadane, sprawdzone produkty, gwarantujące bezpieczeństwo i komfort użytkowania. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków lub Zarząd Stowarzyszenia.

- Współpracujecie z innymi organizacjami, jakimi?

- W Polsce ściśle współpracujemy z innymi organizacjami z branży budowlanej. Warto podkreślić, że członkami Stowarzyszenia są MIWO (Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej) oraz Stowarzyszenie Producentów Styropianu Styropmin.

Poza tym jesteśmy jednym z inicjatorów powołania (w 2008 roku) stowarzyszenia europejskiego, które zrzesza krajowe organizacje producentów dociepleń. Zaangażowanie w prace European Association for ETICS (EAE) otwiera przed polską branżą duże możliwości wpływania na kształt rynku budowlanego w Europie. Mam zaszczyt reprezentować EAE w rozmowach z Europejską Organizacją ds. Aprobat Technicznych (EOTA) i Europejskim Komitetem Normalizacyjnym CEN. Wierzę, że nasze starania na forum europejskim przyniosą wymierne rezultaty.

Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiał Piotr Skonieczny.

Kto jest kim w SSO?
Zarząd SSO tworzą: Jacek W. Kulig (Dryvit), Piotr Ciborowski (I Wiceprezes, Henkel Polska), Wojciech Szczepański (II Wiceprezes, STO-ispo) oraz członkowie: Sławomir Cichoński (Baumit), Krzysztof Krzemień (Termo Organika) i Rafał Adamczyk (Ejot Polska).
Przewodniczącym Komisji Technicznej jest Mariusz Garecki (Henkel), Anna Szwed (Dryvit) kieruje Komisją Rewizyjną, zaś za prace Komisji Popularyzacji odpowiada Waldemar Pilczek (Caparol).
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: sso
#czytelnia #do energooszczednosc #eko #wywiad #sso #Domy energooszczędne

Więcej tematów: