Postulaty zmian w pakiecie ustaw energetycznych

Podziel się:
Utrzymanie gwarancji zakupu energii elektrycznej po zdefiniowanej cenie, konieczność ochrony zrealizowanych inwestycji oraz inwestycji w toku i zachowanie dotychczasowych zasad i poziomu wsparcia - to główne postulaty Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej dotyczące projektu pakietu ustaw energetycznych. Wg przedstawicieli branży projekt ustawy wymaga bardzo istotnych zmian.

Stanowisko PSEW koncentruje się na konieczności utrzymania systemu wsparcia gwarantującego atrakcyjność inwestowania w obszarze energetyki wiatrowej. Wg stowarzyszenia projekt Ustawy OZE przyjęcie projektu ustawy, wraz z parametrami wsparcia przedstawionymi podczas oficjalnej prezentacji w dniu 22 grudnia 2011 r. w Ministerstwie Gospodarki, będzie skutkować co najmniej bardzo istotnym ograniczeniem inwestycji w obszarze energetyki wiatrowej. Jak pokazują przykłady wielu krajów Unii Europejskiej, pozyskiwanie energii z wiatru jest najbardziej istotnym sposobem zwiększania generacji ze źródeł odnawialnych. Co warte podkreślenia - pomimo kryzysu gospodarczego nadal miał miejsce znaczący rozwój sektora.
REKLAMA:

PSEW argumentując uwagi zgłoszone do ustawy przypomina zalety i przewagi energetyki wiatrowej w porównaniu z innymi technologiami OZE. Instalacje wiatrowe są:
- najbardziej sprawdzoną i niezawodną technologią OZE,
- umożliwiają relatywnie szybkie i nieinwazyjne dla środowiska budowanie nowych mocy,
- charakteryzują się brakiem ryzyk charakterystycznych dla technologii wykorzystujących paliwa (dostępność, niezawodność dostaw, ceny),
- zapewniają dodatkowe, bardzo istotne dochody dla gmin z tytułu podatku od nieruchomości oraz rolników z tytułu najmu ziemi. Należy podkreślić, iż w przeważającej ilości przypadków farmy wiatrowe są lokalizowane na terenie niezamożnych gmin wiejskich, dla których taki dodatkowy dochód jest szczególnie cenny.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: PSEW
#wiadomości #prawo #z wiatr

Więcej tematów: