Najgęściej zaludnione województwa

Podziel się:
W 2011 roku (podobnie jak w 2002 roku) najwięcej ludności faktycznie zamieszkałej liczyły województwa: mazowieckie – 5 492 tys. mieszkańców, co stanowiło 14,3% ogółu ludności kraju, śląskie – 4 617 tys. (12,0%), wielkopolskie – 3 417 tys. (8,9%) oraz małopolskie – 3 406 tys. (8,8%). Z kolei najmniej liczne województwa to: opolskie – 990 tys. osób (2,6%), lubuskie – 1 001 tys. (2,6%) i podlaskie – 1 200 tys. osób (3,1%).

Gęstość zaludnienia, tj. liczba osób faktycznej przypadająca na 1 km2 powierzchni kraju wyniosła – 123 osoby (w 2002 r. – 122 osoby), w miastach – 1074, na wsi 53 (w 2002 r. odpowiednio: miasta – 1114 , wieś – 50).

Najgęściej zaludnione województwa
REKLAMA:

Źródło GUS: Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych.

Zobacz również: Jak mieszkają Polacy - GUS informuje
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: GUS
#wiadomości #eko #GUS #raport #obud

Więcej tematów: