CEMEX Polska z tytułem TOP EMPLOYERS 2012

Podziel się:
Certyfikaty TOP EMPLOYERS przyznawane są firmom stosującym wzorcowe praktyki zarządzania ludźmi i organizacją. W gronie 32 firm, które przeszły pozytywnie certyfikację TOP EMPLOYERS Polska 2012 najwiekszą ilość punktów przyznano 3 firmom: CEMEX Polska, Netia i TP S.A.

CEMEX Polska z tytułem TOP EMPLOYERS 2012Miejsce CEMEX Polska wśród najlepszych pracodawców zapewniły wyniki niezależnego badania holenderskiego Instytutu CRF nad polityką i praktykami HRM w polskich firmach. Audytowane były obszary: świadczenia podstawowe i dodatkowe, warunki pracy, szkolenia i rozwój, rozwój kariery zawodowej oraz kultura organizacyjna firmy. Instytut szczególnie wysoko ocenił w CEMEX Polska kulturę organizacyjną firmy oraz szeroką ofertę świadczeń dodatkowych.

Firma stara się tworzyć warunki, które sprzyjają wysokiemu zaangażowaniu pracowników. Tworzy je między innymi środowisko pracy z jasnymi zasadami postępowania. Zapewnia je firmowy Kodeks Etyki i kluczowe wartości: współpraca, uczciwość i przywództwo. „Chcemy, aby nasze działania na każdym poziomie organizacji były transparentne. Korzystamy z rozwiązań, które pozwalają nam tworzyć środowisko wysokiej etyki" - potwierdza Kamila Skorupińska, dyrektor HR, członek zarządu CEMEX Polska. Pracownicy CEMEX mają dostęp do nowoczesnego systemu konsultacji lub zgłaszania naruszeń etyki - m.in. poprzez specjalną infolinię, obsługiwaną przez niezależnego operatora w celu zapewnienia poufności i anonimowości.
REKLAMA:

Dzięki dialogowi z zatrudnionymi firma regularnie ustala ich oczekiwania dotyczące środowiska pracy, rozwoju zawodowego, wynagrodzeń i świadczeń oraz relacji z przełożonymi. W tym celu przeprowadza okresowe ankiety pracownicze, których wyniki są podstawą do wprowadzania usprawnień w obowiązujących politykach i procesach.

Bezpieczeństwo pracy to najwyższy priorytet w CEMEX w odniesieniu nie tylko do zatrudnionych, ale także podwykonawców i dostawców. Pomagają w tym nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, wspierane licznymi szkoleniami i kampaniami BHP. Szczególną uwagę CEMEX przywiązuje do bezpieczeństwa kierowców -przechodzą oni regularne szkolenia z bezpiecznej jazdy oraz są objęci specjalnym programem bezpieczeństwa pracy.

CEMEX Polska zapewnia też systemowe podejście do rozwoju. Rozwój rozumiany jest jako zmiana dotychczasowych zachowań i następuje poprzez zdobywanie praktycznego doświadczenia, poprzez współpracę i informację zwrotną od przełożonego oraz przez szkolenia. Firma oferuje pracownikom szeroką ofertę szkoleń. Dostęp do nich mają pracownicy, u których w ramach oceny okresowej stwierdzona została konieczność uzupełnienia określonej wiedzy. Według danych za 2011 rok - trzydzieści dwie godziny to średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca statystycznie na jednego pracownika CEMEX Polska.

W nietuzinkowym zestawie świadczeń i usług dodatkowych dla pracowników znajdują się m.in. dodatkowy urlop oraz różne programy partnerskie. W firmie działa też dedykowany call center w sprawach związanych z zatrudnieniem oraz infolinia z bezpłatnymi konsultacjami prawnymi dla pracowników. Osoby, które osiągają ponadprzeciętne wyniki w pracy są wynagradzane w ramach systemu nagród za szczególne osiągnięcia. Dodatkowo, za wyjątkowe sukcesy w obszarze bezpieczeństwa pracy przyznawane są zespołowe nagrody pieniężne.

Certyfikaty Top Employers przyznawane są od 1991 roku w 13 krajach przez holenderski Instytut CRF, specjalizujący się w międzynarodowych badaniach polityki personalnej oraz warunków pracy. W Polsce najlepszych pracodawców wyróżniono po raz trzeci. Certyfikat Top Employers to wiarygodna wizytówka firmy. Dla pracowników i starających się o pracę stanowi potwierdzenie, że firma dba o zatrudnionych i na co dzień stosuje najlepsze praktyki z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: CEMEX
#wiadomości #fundamenty #cement #certyfikaty #cemex

Więcej tematów: