Najcieńsza ściana akustyczna między mieszkaniami

Podziel się:
Spokój i cisza, czyli zapewnienie „z zapasem” wymagań normowych to jeden z ważnych elementów decydujących o wysokim standardzie mieszkań. Aby spełnić te oczekiwania należy kompleksowo podejść do izolacyjności dźwiękowej przegród. Pod tym względem w mieszkaniu najważniejsze są ściany i stropy oddzielające sąsiadujące lokale

Fot. Optiroc BlokFot. Optiroc BlokW projektowaniu pod kątem akustyki często nie docenia się roli tynku. Badania porównawcze ścian pokrytych tynkiem cementowo-wapiennym bądź gipsowym pokazały, że izolacyjność akustyczna tej samej przegrody pogarsza się o 2-5 dB w przypadku wykończenia jej tynkiem gipsowym. Obniżenie parametrów wynika z istotnego zmniejszenia się ciężaru tynku a w efekcie - całej przegrody.

- Obustronny tynk cementowo-wapienny grubości 1,5 cm zwiększa masę ściany o 57 kg/mkw.
- Typowy tynk gipsowy o grubości 1 cm, to dodatkowo zaledwie 20 kg/mkw.

Różnica (37 kg/mkw) najczęściej stanowi kilkanaście procent ciężaru całej przegrody. A zmniejszenie ciężaru, to nieuchronne pogorszenie izolacyjności akustycznej ściany.

W systemie budowania Optiroc Blok z keramzytobetonu na bazie Leca® KERAMZYTU rozwiązano powyższy problem wprowadzając na rynek dwa typy bloczków o takich samych wymiarach (38x18x24 cm), lecz różniących się ciężarem. Wykonana z nich surowa ściana o grubości 18 cm, to obecnie najcieńsza przegroda, która po otynkowaniu dowolnym tynkiem spełnia wymagania izolacyjności akustycznej dla ścian między mieszkaniami.

Wyniki badań akustycznych dla ściany wykonanej z lżejszych Bloczków Termo Optiroc 18 o wadze 23 kg i pokrytej tynkiem cementowo-wapiennym oraz cięższych Bloczków Optiroc 18 g, na której zrobiono tynk gipsowy.

Fot. Optiroc BlokFot. Optiroc Blok
* Minimalna wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach wielorodzinnych R’A1 =50 dB (PN-B-02151-3:1999 tab. 2 wiersz 1, kol. 5)
REKLAMA:

Przewagą ścian wymurowanych z keramzytobetonowych bloczków Termo Optiroc jest ich mniejsza grubość - wynosząca zaledwie 20-21 cm. Przegrody wykonane z innych materiałów mają najczęściej grubość 27-28 cm. Różnica 7 cm grubości tylko na jednej ścianie, to dodatkowa powierzchnia użytkowa w całym mieszkaniu i bloku.

Fot. Optiroc BlokFot. Optiroc Blok

Wykonanie ściany akustycznej

Przy wykonywaniu ścian akustycznych między mieszkaniami należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wypełnienie zaprawą poziomych i pionowych spoin oraz połączeń ze stropem, słupami i innymi ścianami. Przy samym łączeniu ścian najlepszym rozwiązaniem jest wykonywanie typowych wiązań murarskich, bądź też domurowywanie ścian do pozostawionych wcześniej wnęk (strzępi, sztrab). Szczelnie wykonana przegroda bez mostków akustycznych, to - po materiale - drugi czynnik decydujący o izolacyjności akustycznej przegrody.

Warto wiedzieć, że ...

W ścianach wykonanych w technologii Optiroc Blok ocieplanych wełną mineralną nie powstaje zjawisko zagrzybienia. Na skutek różnicy temperatury i ciśnienia para wodna wydostaje się bez trudu na zewnątrz. Wyroby z keramzytobetonu to obecnie najlepiej praoprzepuszczalne spośród materiałów ściennych dostępnych na rynku.

Optiroc Blok - skandynawska technologia

System budowania Optiroc Blok pochodzi ze Skandynawii. W jego skład, oprócz bloczków akustycznych, wchodzą również inne elementy: ścienne (bloczki i pustaki), stropowe, nadprożowe, wentylacyjne i kominowe. Domy z keramzytu bardzo dobrze „sobie radzą” i w zimnym, i w ciepłym klimacie. Ostatnio coraz więcej ich powstaje również w Portugalii i Hiszpanii. Doskonałe parametry termoizolacyjne oraz wysoka paroprzepuszczalność poprawiają walory użytkowe ścian.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Weber Leca®
#czytelnia #dom z keramzytu #akustyka #ściany #weber_leca #z keramzyt

Więcej tematów: