Certyfikaty ift Rosenheim dla pasywnych fasad Schüco

Podziel się:
Fasady słupowo-ryglowe FW 50+.SI i FW 60+.SI uzyskały prestiżowe certyfikaty budownictwa pasywnego Instytutu ift Rosenheim. To już drugie potwierdzenie najlepszych parametrów termoizolacyjnych konstrukcji fasadowych projektowanych w tych systemach, zaraz po certyfikacji przeprowadzonej przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt.

Przekrój przez fasadę Schüco FW 50+.SI Fot. SchücoPrzekrój przez fasadę Schüco FW 50+.SI Fot. SchücoNajwiększym wyzwaniem współczesnego budownictwa jest efektywne ograniczenie wykorzystania energii do celów zasilania budynków. Technologie Schüco wychodzą naprzeciw wzrastającym wymogom energooszczędności oferując rozwiązania wyprzedzające obowiązujące współczesne standardy. Szczególną uwagę firma przywiązuje do rozwiązań dla budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego. Pionierskie rozwiązania aluminiowych fasad Schüco FW 50+.SI i Schüco FW 60+.SI jako pierwsze na rynku uzyskały certyfikat Domów Pasywnych w Darmstadt. Doskonałe parametry pasywne konstrukcji fasadowych zostały po raz kolejny potwierdzone w serii badań przeprowadzonych przez notyfikowany Instytut ift Rosenheim, znany z najwyższych wymagań stawianych atestowanym produktom.

Najcieplejsze fasady na rynku

Wysoko izolowane wersje konstrukcji słupowo-ryglowych w systemach Schüco FW 50+.SI i Schüco 60+.SI ustanawiają trendy w dziedzinie projektowania zrównoważonych powłok budynków, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom szczegółów konstrukcyjnych. Specjalnie zaprojektowane izolatory, produkowane przy użyciu innowacyjnych materiałów, ograniczają do minimum wymianę ciepła pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną stroną budynku. W Instytucie ift Rosenheim fasady zostały poddane szczegółowym badaniom na reprezentatywnym module fasadowym o wymiarach 1200x3500 mm z pakietem szybowym Ug = 0,7 W/m2K i wykazały, że systemy o widocznej, zewnętrznej szerokości profili 50 i 60 mm uzyskują wartości Ucw = 0,64 W/m2K! Jest to doskonały wynik spełniający z nawiązką surowe kryteria Instytutu Domów Pasywnych (Ucw, ≤ 0,80 W/m2K). Wymagania stawiane produktom poddawanym badaniu w Instytucie ift Rosenheim są bardzo wysokie. Górna granica parametru przenikalności cieplnej fasady wynosi Ucw ≤ 0,7 W/m2K, zaś przy uwzględnieniu parametrów cieplnych połączeń fasady z konstrukcją budynku Ucw, installation ≤ 0,85 W/m2K. W ramach badań przeprowadzonych przez Instytut ift Rosenheim uwzględniono również mostki punktowe w miejscu łączeń śrubowych. Fasady pasywne Schüco ustanawiają nowe standardy także w przypadku uwzględnienia połączeń fasad z konstrukcją budynku Ucw, installation = 0,71 W/m2K w przypadku systemu FW 50+.SI oraz Ucw, installation =0,72 W/m2K dla systemu FW 60+.SI.
REKLAMA:

Fasada Schüco FW 50+.SI ze zintegrowanymi, cienkowarstwowymi modułami fotowoltaicznymi Schüco ProSol TF+ Fot. SchücoFasada Schüco FW 50+.SI ze zintegrowanymi, cienkowarstwowymi modułami fotowoltaicznymi Schüco ProSol TF+ Fot. Schüco

Bilans energetyczny na plus

Fasady pasywne Schüco FW 50+.SI oraz FW 60+. SI występują w zewnętrznych szerokościach profilu 50 oraz 60 mm oraz w dwóch wersjach konstrukcji – z tworzywową lub z aluminiową listwą dociskową. Przyszłościowe rozwiązanie umożliwia dodatkową poprawę bilansu energetycznego budynku, poprzez opcjonalną integrację cienkowarstwowych modułów fotowoltaicznych ProSol TF+ z fasadą o parametrach pasywnych. Rozwiązanie profilu ze zintegrowanym kanałem instalacyjnym, prowadnicami i tulejami pozwala na łatwe prowadzenie przewodów przy zachowaniu pełnego dostępu do okablowania. Konstrukcja taka daje również możliwość projektowania inteligentnych, zautomatyzowanych budynków generujących jednocześnie energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Fasady Schüco FW 50+.SI oraz FW 60+. SI zapewniają możliwość zintegrowanego zarządzania systemem wentylacji i zacieniania budynku, elektrycznej obsługi okien i drzwi Schüco AWS, Schüco ADS i Schüco ASS oraz elektrycznie sterowanych zewnętrznych żaluzji przeciwsłonecznych Schüco ALB.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Schüco
#okna #wiadomości #okno #okna i drzwi #certyfikaty #schuco

Więcej tematów: