DRUTEX już dziś odpowiada na przyszłą rewolucję energetyczną

Podziel się:
Konsekwencją uchwalonej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków stała się konieczność wprowadzenia do polskich przepisów prawnych zmian zgodnych z przyjętymi w dokumencie założeniami.

Zgodnie z projektem zmian w przepisach przygotowanym w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla okien w budynkach nowo budowanych i modernizowanych będzie niższa niż w obecnych warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Podstawową przesłaną jest w tym przypadku zmniejszenie strat ciepła w budynku spowodowanych ucieczką ciepła przez okna i drzwi, a tym samym poprawa jego charakterystyki energetycznej. Oznacza to, że okna będą musiały być bardziej efektywne energetycznie.

Formułowany w Ministerstwie projekt jednak nie spotyka się z aprobatą większości producentów, inwestorów. Oznacza bowiem zwiększone inwestycje w zakresie nowoczesności i innowacyjności stolarki. Rygorystyczne wymagania zawarte w projekcie już od dłuższego czasu natomiast stanowią standard w przypadku stolarki DRUTEX-u, której parametry są znacznie niższe niż maksymalne wartości ustanowione w ramach wspomnianego Rozporządzenia.
REKLAMA:

Obecnie maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego wynoszą:  Uw=1,8 W/(m2K) (w I, II i III strefie klimatycznej) i Uw=1,7 W/(m2K) (w IV i V strefie). W myśl nowych wytycznych Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych ów współczynnik powinien zostać obniżony do 1,2 W/(m2K) dla wszystkich stref klimatycznych. 

DRUTEX natomiast już od kilku lat oferuje klientom stolarkę, której główne zalety wiążą się z niskimi współczynnikami przenikalności termicznej dostosowując również swoją ofertę do wymagań zrównoważonego budownictwa i inwestując w innowacyjne rozwiązania zapewniające najwyższy komfort cieplny, a więc m.in. najwyższej jakości szyby, w które wyposażana jest stolarka.

Wzrost potencjału firmy i jej zasięgu terytorialnego oraz dynamiczna ekspansja na kolejne rynki zagraniczne determinuje kolejne działania na rzecz poszerzania portfolio produktów oraz ich innowacyjność. Różne strefy klimatyczne, różne stopnie natężenia światła, promieniowania słonecznego to wyzwanie dla producentów do oferowania produktów różnorodnych, dostosowanych do wymagań klienta i warunków jak również samego budynku. Z tego względu, odpowiednio dobrane zestawy szybowe dla danej stolarki są kluczowe, bowiem zapewnią nie tylko izolacyjność termiczną, lecz również optymalną przepuszczalność energii słonecznej.

Rozwiązaniem zapewniającym naj­wyższą efektywność energetyczną stosowanym w przypadku okien DRUTEX jest zastosowanie zestawów trzyszybowych z różnego rodzaju szkła w zależności od strony świata. Od strony północnej w celu osiągnię­cia zwiększonych zysków cieplnych i lepszego oświetlenia, firma stosuje najwyższej jakości szkło ClimaGuard nrG z moż­liwością osiągnięcia współczynnika Ug=0,6 W/(m2K) i gG=0,62. Najbardziej nasłoneczniona i najcieplejsza jest z kolei strona południowa, stąd na elewacji zwróconej w tym kierunku warto zaplanować największą ilość przeszkleń. Południowa ściana to doskonałe miejsce na duże przeszklenia. Dla ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, DRUTEX oferuje okna wyposażone w pakiety szybowe ze szkłem SunGuard High Selective SN 70/37 wraz z ClimaGuard 1.0, które pozwa­lają na osiągnięcie Ug=0,5 W/(m2K) oraz przepuszczalność energii cał­kowitej promieniowania słoneczne­go gG=0,30 .
Dziś DRUTEX oferuje swoje produkty w większości krajów europejskich, USA, Kanadzie, Meksyku czy Australii. Różnorodny klimat, temperatura i wymagania klientów wymagają od firmy elastyczności w działaniu, a przede wszystkim zindywidualizowanej oferty. Dzięki posiadaniu w ofercie różnorodnego rodzaju pakietów szybowych DRUTEX jest w stanie zwiększać swoją przewagę konkurencyjną, a przede wszystkim odpowiadać na potrzeby współczesnego rynku i klienta. Tylko w 2011 firma wprowadziła najnowszą generację pakietów szybowych z powłokami niskoemisyjnymi, które oferują najwyższe standardy w zakresie efektywności energetycznej, dostępu do światła dziennego oraz komfortu ich użytkowania o współczynniku przenikalności termicznej na poziomie nawet Ug=0,3W/(m2 K).

DRUTEX od zawsze dąży do doskonalenia swoich produktów i wyprzedza ustanowione normy, w tym również w zakresie energooszczędności stolarki. Firma współpracuje z czołowymi, światowymi dostawcami szkła w myśl zwiększania efektywności energetycznej okien. Spółka inwestuje w najnowsze rozwiązania oferowane przez producentów szkła. Bazę oferowanych do naszej stolarki pakietów szybowych (w zależności od preferencji klienta, tj. na potrzeby zwiększonych zysków cieplnych czy oświetlenia lub ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem) zawsze stanowi najwyższej jakości szkło. Współpraca z takimi firmami jak Guardian pozwala nam rozwinąć możliwości w zakresie energooszczędnej stolarki, a różnorodność dostępnego szkła pozwala tworzyć produkty w pełni odpowiadające wymaganiom współczesnego klienta, ale również nowym normom i standardom prawa energetycznego. – powiedział Bogdan Gierszewski, Dyrektor Produkcji w DRUTEX S.A.

Istota najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań wykorzystywanych w produkcji okien wiąże się przede wszystkim z rodzajem i usytuowania przeszklenia. Stosowanie jednakowych okien ze wszystkich stron świata może spowodować zwiększone zapotrzebowanie na energię do chłodzenia z jednej strony i do ogrzewania z drugiej, bowiem w jednych pomieszczeniach będzie za gorąco, a w innych za zimno. Odpowiednio dobrane okna, a szczególnie znajdujące się w nich szyby, przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii, zarówno tej potrzebnej do ogrzewania, chłodzenia, jak i oświetlenia budynków. Dlatego tak ważny jest prawidłowy wybór stolarki okiennej wyposażonej w nowoczesne szyby. Cieszę się, że DRUTEX jest producentem, który świadomie i odpowiedzialnie inwestuje w innowacyjne rozwiązania, w tym również w zakresie szklenia swojej stolarki, zapewniając tym samym klientom dostęp do produktów najwyższej jakości. Nie jest bowiem regułą, że firma już dziś wyprzedza wymagania rynku przyszłości. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku DRUTEX-u - powiedział Tomasz Gelio, Dyrektor Marketingu w Guardian Częstochowa.

Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej wyznaczone przez Unię Europejską to z pewnością nie lada wyzwanie dla całej branży stolarki, ale również ukłon w stronę odbiorców okien i drzwi, którzy dzięki temu mogą liczyć na jeszcze lepsze, bardziej energooszczędne produkty.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Drutex
#okna #drzwi #wiadomości #okno #okna i drzwi #drutex #pvc

Więcej tematów: