Jakie są wartości współczynnika U dla różnych rodzajów przegród

Podziel się:
Maksymalne wartości współczynnika U podane są w Załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (poz. 690) - Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii. Wartość współczynnika U dla konkretnej przegrody zewnętrznej musi być niższa od podanej w Załączniku. I tak dla ścian jednowarstwowych współczynnik Uk musi być mniejszy niż 0,5 W/m2K; dla dwu- i trzywarstwowych - mniejszy niż 0,3 W/m2K; przy czym im jest niższy, tym ściana charakteryzuje się lepszymi parametrami izolacyjności cieplnej.

Wartości Umax są następujące:


1. Dla budynku jednorodzinnego:

Jakie są wartości współczynnika U dla różnych rodzajów przegród
Uk - współczynnik przenikania ciepła przegród z mostkami cieplnymi liniowymi.
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia
*) Tynk zewnętrzny i wewnętrzny nie jest uznawany za warstwę

2. Dla budynku wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej określone jest wyłącznie Umax - bez rozróżnienia na poszczególne przegrody.

A. Budynek wielorodzinny i zamieszkania zbiorowego

Jakie są wartości współczynnika U dla różnych rodzajów przegród
*) Jeżeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka, to wartość współczynnika Uk ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna być większa niż 1,0 W/(m2 x K).

B. Budynek użyteczności publicznej

Jakie są wartości współczynnika U dla różnych rodzajów przegród
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
*) Jeżeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka, to wartość współczynnika Uk ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna być większa niż 1,0 W/(m2 x K).

Jakie są wartości współczynnika U dla różnych rodzajów przegród
REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: oBud.pl
#czytelnia #izolacje #ściany #obud #docieplanie #izolacja #dwuwarstwowe #Izolacje - tematy pozostałe

Więcej tematów: