Produkty do renowacji zabytków

Podziel się:
Obiekty zabytkowe wymagają szczególnej troski nie tylko dlatego, że są naszym dziedzictwem i wyrazem świetności i zdolności naszych przodków. Wzniesione przed wiekami, przetrwały nie po to przecież, by poddać się niszczącemu wpływowi czynników środowiskowych. Zanieczyszczenie powietrza, zmiany wilgotności i lokalnego mikroklimatu bywają opłakane w skutkach dla zdawałoby się solidnych budowli. Aby powstrzymać destrukcję, niezbędne są zabiegi renowacyjne i rewitalizacyjne, wykonywane za pomocą specjalistycznych produktów.

Fot. quick-mixFot. quick-mixKompleksowa renowacja obiektu zabytkowego wymaga użycia palety zaawansowanych technologicznie zapraw murarskich oraz tynkarskich, fug, szpachli, powłok izolacyjnych oraz malarskich. Bardzo ważne jest, by parametry wybranej zaprawy były jak najbardziej zbliżone do historycznej zarówno pod względem uziarnienia, jak i wytrzymałości czy kolorystyki. Tylko idealnie dopasowany materiał może powstrzymać niszczenie obiektu – błąd w jego doborze pociąga za sobą często pogorszenie stanu obiektu. Tak stało się np. w miejscowości Trzcińsko-Zdrój, gdzie unikatowe mury obronne z granitowych głazów narzutowych polnych kamieni polnych poddano w latach 60. ub. wieku remontowi z zastosowaniem silnych zapraw cementowych zamiast oryginalnych, wapiennych.

W ubiegłym roku zdecydowano o kompleksowej renowacji murów. Prace prowadzono korzystając z produktów, które parametrami fizycznymi i mechanicznymi były zbliżone do oryginalnej. W zewnętrznej warstwie murów zastosowano zaprawę trasowo-wapienną TWM, wyprodukowaną na bazie kruszywa o uziarnieniu od 0 do 4 mm, z wapnem trasowym Tubag jako spoiwem. Produkt charakteryzuje się plastycznością, niskim skurczem, odpornością na mróz, wpływ warunków atmosferycznych oraz korozję biologiczną. Zawartość trasu sprawia, że do minimum ograniczone jest ryzyko wykwitów.
REKLAMA:

Ułożone na zaprawie kamienie polne zafugowano korzystając z preparatu również opierającego się na wapnie trasowym Tubag. Środek ten wyróżnia się bardzo małą nasiąkliwością, minimalnym oporem dyfuzyjnym, niskim skórczem. Poza tym szybko wysycha, a domieszka trasu eliminuje potencjalne wykwity i przebarwienia. Zaprawa do fugowania dostępna jest w uziarnieniu od 0 do 1,2 mm oraz 0 do 4 mm i – co ważne – idealnie nadaje się do miksowania z dostępnym lokalnie kruszywem o uziarnieniu od 4 do 8 mm. Po zmieszaniu produkt niewiele odbiega od oryginału wizualnie i wytrzymałościowo. Szeroka gama kolorystyczna, możliwość tworzenia dowolnych odcieni, świetna przyczepność i wytrzymałość oraz doskonała odporność na skrajne warunki atmosferyczne, mróz i wodę - to tylko część zalet produktów do renowacji zabytków.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: quick-mix
#czytelnia #ściany #remont #zabytki #renowacja #quick_mix #Ochrona i renowacje ścian i fasad

Więcej tematów: