Okna Lukarna- to proste

Podziel się:
Okna połaciowe, mimo że znakomicie doświetlające przestrzeń, do tej funkcji nadają się bardzo słabo. (Nieco lepiej lub nieco gorzej w zależności od kąta nachylenia dachu). Realizacja tego zadania możliwa jest jednak na bardzo wiele sposobów, od najprostszych i najtańszych (jak prezentowany na poniższych ilustracjach), przez nieco bardziej skomplikowane aż do tzw. wolich oczu – niezwykle efektownych, ale również ogromnie skomplikowanych wykonawczo i konstrukcyjnie.

Fot. Designerer.comFot. Designerer.com Rys. MFP-14-01
Ze względu na swoją konstrukcję lukarna jest z reguły niezależnym elementem połączonym z konstrukcją dachu. W tym wypadku elementami wspólnymi dla konstrukcji połaci dachowej i lukarny jest płatew na której opiera się dach lukarny i murłata stanowiąca jednocześnie podwalinę pod jej ścianę frontową.

1 - Murłata
2 - Płatew
3 - Krokwie połaci dachowej
4 - Krokwie lukarny
5 - Główne słupki lukarny
6 - Słupki stanowiące konstrukcję ścian bocznych
7 - Oczep
8 - Dodatkowe krokwie stanowiące podstawę ścian bocznych lukarny. Zdwojenie krokwi jest niezbędne aby zapewnić podparcie skraju połaci dachu.
REKLAMA:

Rys. MFP-14-02
Po wykonaniu ścian lukarny można przystąpić do wykonania pokrycia dachu.

Fot. Designerer.comFot. Designerer.com 1 - Ściany boczne wykonane w technologii szkieletowej
Patrz: http://www.designerer.com/artykul/40/w-technologii-szkieletu-drewnianego-.html
2 - Pełne pokrycie połaci dachowej z płyty MFP
Patrz: http://www.designerer.com/artykul/30/szczelne-poszycie-polaci-dachowej.html
3 - Izolacja termiczna dachu – należy zadbać o zachowanie ciągłości między ociepleniem połaci dachowej i ścian lukarny.
4 - Widoczne końcówki oczepu.
5 - Sposób rozwiązania połaci dachu poniżej lukarny zależy wyłącznie od preferencji estetycznych inwestora i projektanta.

Rys. MFP-14-03
Newralgicznymi punktami każdej lukarny są obróbki blacharskie gwarantujące szczelność w miejscach załamywania się połaci, na okapach, gzymsach i przy rynnach. Na ich wykonanie należy zwrócić szczególną uwagę.

Fot. Designerer.comFot. Designerer.com 1 - Wiatrownice zapewniające szczelność bocznych krawędzi połaci
2 - Obróbki pasa rynnowego
3 - Wykończenie kalenicy
Patrz: http://www.designerer.com/artykul/76/wentylacja-dachu.html
4 - Załamanie połaci
5 - Rzygacz – przy niewielkiej powierzchni daszku nad lukarną może się okazać, że do odprowadzenia z niego wody opadowej nie są potrzebne dodatkowe rury spustowe, a jedynie tzw. rzygacze odprowadzające ją na połać dachową poniżej.
6 - Deskowanie okapu
Patrz: http://www.designerer.com/artykul/111/okap-a-wentylacja-dachu.html
7 - Od wewnątrz poddasze również może być wykończone za pomocą płyty MFP
Patrz: http://www.designerer.com/artykul/42/sciany-i-stropy-poddasza.html
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Designerer.com
#okna #czytelnia #okna dachowe #okna i drzwi #z drewno #na dach_skosny #designerer

Więcej tematów: