Termorenowacja: 4 kroki do energooszczędnego domu

Podziel się:
Nowoczesny dom musi być jak najbardziej energooszczędny. Nie chodzi tu tylko o interes indywidualny, ale o dobro ogólne. Jakie dokładnie rozwiązania zastosować, by wybudowany już dom stał się energooszczędny? Studium przypadku w czterech krokach!

Celem termorenowacji jest zmniejszenie ilości energii zużywanej w budynkach. Jest to nie tylko ekonomiczne zasadne, ale i wymagane prawem. Energooszczędne budownictwo oznacza ogromne oszczędności dla mieszkańców domów i mieszkań oraz lepsze perspektywy dla środowiska.

Szacuje się, że zastosowanie odpowiednich materiałów i technologii pozwala zaoszczędzić 15–20% energii zużywanej do ogrzewania budynków. Dzięki zastosowaniu rozwiązań termoizolacyjnych firmy Paroc ta oszczędność może by jeszcze większa. Zobacz przykład efektywnej termorenowacji!

Termorenowacja w czterech krokach

W naszym przykładzie analizujemy rozwiązania termorenowacyjne zastosowane w domu z cegieł, który zużywał rocznie aż 50 900 kWh.

Opis stanu początkowego (przed modernizacją):

Ściany zewnętrzne, wartość U - 1,66 W/m2K - mur ceglany, grubość 250 mm, bez izolacji.
Dach skośny, wartość U - 0,45 W/m2K - strop poddasza poziomy, izolowany 200 mm warstwą trocin.
Podłoga, wartość U - 0,40 W/m2K.
Okna, wartość U - 2,2 W/m2K.
Drzwi, wartość U - 2,2 W/m2K.
Wentylacja naturalna - 0,78 wymian/h.

Fot. ParocFot. Paroc

1. Wymiana izolacji

Przystępując do modernizacji domu zacznij od wymiany izolacji. Pamiętaj o zasadzie 20+20+30. To bardzo prosta zasada, którą powinien zapamięta każdy inwestor. Oznacza ona, że powinieneś ociepli płytę fundamentową (fundament) minimum 20 cm warstwą izolacji zabezpieczającą przed chłodem z gruntu, ścianę zewnętrzną minimum 20 cm warstwą, a dach minimum 30 cm warstwą.
REKLAMA:

W omawianym przykładzie wymieniono izolacje w dachu oraz ścianach zewnętrznych:

Fot. ParocFot. Paroc
Fot. ParocFot. Paroc
Dach skośny
- warstwa trocin wymieniona na 300 mm grubości płytę PAROC UNS 37;
- wartość U – 0,13 W/m2K.

Ściana zewnętrzna
- zastosowano od zewnątrz 140 mm płyty PAROC FAS 4 z tynkiem (metodą lekką mokrą);
- wartość U – 0,24 W/m2K.

Możesz użyć też płyt PAROC Linio 15, które charakteryzują się lepszymi parametrami izolacyjności, co jednocześnie daje większą energooszczędność.

2. Wymiana okien

Tak jak w podanym przykładzie czeka cię wymiana wszystkich okien. Wybierz takie, które spełniają obowiązujące normy, czyli wartość U – 1,4 W/m2K.

3. Wymiana drzwi wejściowych

Wybierz takie, które spełniają obowiązującą normę, czyli o wartości U – 0,7 W/m2K

4. Wentylacja

W omawianym przykładzie naturalną wentylację zastąpiono przez system mechanicznej wentylacji z odzyskiem 40% ciepła i 80% czasem pracy. Nawet 64% oszczędności
Co nam daje zastosowanie się do powyższych zaleceń? Zobaczmy nasz przykład.

Tabela 2. Oszczędność energetyczna przy zastosowaniu poszczególnych rozwiązań modernizacyjnych budynku

Fot. ParocFot. Paroc
Z powyższego przykładu wynika, że najefektywniejszym sposobem oszczędności energii jest zastosowanie odpowiedniej izolacji termicznej PAROC. - Sama wymiana płyt izolacyjnych na takie o odpowiednio dobranej grubości pozwoli zaoszczędzi od 30 do 50% zużywanej dotychczas energii” – podsumowuje Adam Buszko z firmy Paroc, która przeprowadziła obliczenia. – W połączeniu z innymi modernizacjami (okna, drzwi, wymiana wentylacji) można zaoszczędzi nawet 64% energii w ciągu jednego roku.

Stosując odpowiednią izolację termiczną możesz wiele oszczędzić oraz uzyska wymagane wskaźniki energetyczne dla twojego domu. Pomoże ci to również w  jego sprzedaży. Od 1 stycznia 2009 r. w Polsce budynki i mieszkania nie posiadające świadectw energetycznych nie mogą być przedmiotem obrotu na rynku nieruchomości.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Paroc
#czytelnia #dachy #remonty i renowacje dachów #do izolacja #dach #paroc

Więcej tematów: