Powietrzna pompa ciepła w modernizacji starej instalacji grzewczej

Podziel się:
Nowoczesne technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii zdobywają coraz większą liczbę zwolenników. Nie inaczej jest z powietrznymi pompami ciepła, które idealnie sprawdzą się przy modernizacji istniejących instalacji grzewczych, np. z klasycznym kotłem gazowym. Oprócz zalet czysto ekonomicznych, takie rozwiązanie ma także wiele walorów użytkowych.

Fot. De DietrichFot. De Dietrich
Budynki wybudowane 30 czy 40 lat temu często wymagają już modernizacji systemu ogrzewania. Stare rozwiązania w porównaniu do nowoczesnych technologii są mało efektywne, koszt ich eksploatacji jest zwykle znacznie wyższy, a przy tym w dużo większym stopniu zanieczyszczają środowisko. Użytkując niekondensacyjne kotły gazowe warto więc pomyśleć o zmianie sposobu ogrzewania. Idealnym rozwiązaniem będzie zastosowanie powietrznej pompy ciepła, której konstrukcja daje możliwość współpracy z istniejącymi już źródłami ciepła.

Korzyści płynące z zastosowania powietrznej pompy ciepła

W przypadku obiektów istniejących, w których podjęto się modernizacji systemu grzewczego, otaczający teren jest już zwykle zagospodarowany. W takiej sytuacji do głównych zalet powietrznych pomp ciepła należy zaliczyć fakt, że montaż instalacji nie wymaga przeprowadzenia zaawansowanych i kosztownych prac ziemnych, jak w przypadku pomp gruntowych. Rosnąca popularność pomp typu powietrze/woda wynika również z tego, że montuje się je znacznie szybciej niż urządzenia pobierające ciepło z gruntu lub wody, a miejsce niezbędne do ich zainstalowania ograniczono do minimum. Moduł zewnętrzny pobierający ciepło z otoczenia może być zainstalowany wszędzie, niezależnie od ukształtowania terenu. Nie bez znaczenia jest także koszt instalacji, znacząco niższy od pozostałych typów pomp. Łącząc powietrzną pompę ciepła z kotłem gazowym skutecznie uzupełniamy system grzewczy. Wszystko dlatego, że zadania przeznaczone na pracę kotła wykonywane są przez powietrzną pompę ciepła, oferując przy tym dużo lepsze parametry eksploatacyjne. Odpowiednia konfiguracja regulatora nadzorującego załączanie i wyłączanie urządzeń zapewni ekonomiczną pracę całego systemu. Taka charakterystyka sprawia, że mimo kosztów początkowych związanych z zakupem pompy ciepła, poniesione nakłady zaczną się zwracać w postaci niższych rachunków za gaz.

Przyjemne użytkowanie

Istotnym elementem mającym wpływ na komfortowe użytkowanie powietrznej pompy ciepła jest usytuowanie wymiennika. Lokalizuje się go na zewnątrz budynku w postaci modułu zewnętrznego, więc generowany hałas nie jest uciążliwy dla domowników. W nowoczesnych urządzeniach stosowane są zaawansowane rozwiązania, zatem w marce Sofath powietrzna pompa ciepła Lizea wyposażona została w system Inverter - Dzięki temu systemowi oraz zintegrowanemu modułowi regulacji, pompa ciepła dostosowuje swoją moc do aktualnych potrzeb mieszkańców, umożliwiając w ten sposób oszczędne zużycie energii przez urządzenie. W okresie, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest wysokie, pompa ciepła Lizea wykorzystuje całość swojej mocy natomiast, gdy zapotrzebowanie jest zmniejszone, maleje również stopień wykorzystania mocy urządzenia. Dzięki temu Lizea zapewnia zmniejszone zużycie energii w porównaniu do tradycyjnej pompy ciepła, gwarantując w ten sposób znaczne oszczędności finansowe – mówi Natalia Sitkowska z działu OZE w De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z.o.o.

Fot. De DietrichFot. De Dietrich

Wydajność pompy ciepła w ciągu roku

Decydując się na powietrzną pompę ciepła należy wziąć pod uwagę rozkład temperatur powietrza w ciągu roku – w sezonie grzewczym jest ona zdecydowanie niższa niż latem, w związku z tym również sprawność pompy w tym okresie spada. Mimo to, nowoczesne konstrukcje urządzeń tego rodzaju mogą pracować nawet, gdy temperatury zewnętrzne sięgają -20oC. Niestety wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz moc pompy ciepła obniża się, więc w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych pracując samodzielnie nie zapewnia ona pełnej kompensacji strat ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych. Efekt ten jest charakterystyczny dla wszystkich pomp ciepła typu powietrze/woda. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie wsparcia elektrycznego w postaci grzałki lub hydraulicznego za pomocą kotła. W takim systemie pompa ciepła pracuje wówczas, gdy koszty jej eksploatacji są niższe od dodatkowego źródła ciepła, z kolei w przypadku dużych mrozów uruchamia się alternatywne źródło. Warto również podkreślić, że powietrzne pompy ciepła dobrze sprawdzą się we współpracy z ogrzewaniem podłogowym, klimakonwektorami oraz grzejnikami niskotemperaturowymi.

Bonus - chłodzenie latem

Systemy opierające swoją pracę w okresie letnim na chłodzeniu aktywnym, zapewniają użytkownikom pełen komfort wewnątrz budynku z wykorzystaniem klimakonwektorów bądź podłogowej instalacji grzewczej. Najprostszym z rozwiązań sprawdzającym się podczas chłodzenia pomieszczeń pompą ciepła jest wykorzystanie do tego celu układu ogrzewania podłogowego. Należy przy tym uważać, aby nie przekroczyć tzw. punktu rosy (temperatury, w której na powierzchni podłogi zacznie wykraplać się woda), ale taki system znacznie podnosi komfort przebywania we wnętrzu bez ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyjnych. Pełną klimatyzację w budynku gwarantuje zastosowanie klimakonwektorów, które dobrze sprawdzają się podczas okresu letniego. Wymuszony przepływ ochłodzonego powietrza szybko obniża temperaturę w obiekcie, zapewniając użytkownikowi komfortowy rozkład temperatur podczas lata.
REKLAMA:

Zastanawiając się nad usprawnieniem instalacji warto więc zainwestować w nowoczesne urządzenie, którego integracja z już istniejącymi rozwiązaniami jest jak najbardziej możliwa. Wybierając energię odnawialną jako źródło ciepła, gwarantujemy sobie znaczne ograniczenie wydatków, wygodę związaną z bezobsługowością instalacji oraz czynny udział w ochronie środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: De Dietrich
#czytelnia #do ogrzewanie #instalacje #pompa_ciepla #pompa #de_dietrich #Pompy ciepła

Więcej tematów: