Jak dobrać moc klimatyzatora grzewczo-chłodzącego do powierzchni domu?

Podziel się:
Zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i mieszkaniach klimatyzator może stanowić doskonałe uzupełnienie tradycyjnego systemu grzewczego. Dzięki zastosowaniu klimatyzacji możemy zadbać o komfort cieplny w naszym domu zarówno latem, jak i zimą. Razem z ekspertami Vaillant wyjaśniamy, jak prawidłowo dobrać klimatyzator.

Fot. VaillantFot. Vaillant
W nowoczesnym budownictwie coraz częściej myśli się nie tylko o zapewnieniu odpowiedniego komfortu cieplnego zimą, ale również latem. W okresie podwyższonych temperatur przegrody naszego budynku również zmagają się z różnicą między temperaturą wnętrza oraz powietrza atmosferycznego. Do tego dochodzą wysokie zyski ciepła od promieniowania słonecznego przez powierzchnie przeszklone. Zastosowanie systemu klimatyzacji pozwala nie tylko na obniżenie temperatury wewnątrz budynku do komfortowego poziomu, ale też – co nie mniej ważne – na usunięcie nadmiarowej wilgoci.

Ponadto w okresie zimowym klimatyzacja może stanowić doskonałe uzupełnienie naszego systemu ogrzewania, jeżeli na przykład zaistnieje konieczność szybkiego podgrzania powietrza w którymś z pomieszczeń. Co istotne, klimatyzator nie jest urządzeniem, które trzeba planować już w momencie budowy domu. W większości przypadków można go z powodzeniem zainstalować w budynkach i mieszkaniach już istniejących.
REKLAMA:

Czym jest klimatyzator typu split?

Klimatyzator typu split, jak Vaillant climaVAIR exclusive, jest urządzeniem zdolnym transportować energię cieplną z jednego ośrodka do drugiego. I tak na przykład w trybie chłodzenia energia ta odbierana jest z wnętrza budynku i przekazywana na zewnątrz. Możliwe jest również odwrócenie tego cyklu i dostarczanie ciepła do budynku w trybie ogrzewania. Klimatyzatory typu split składają się z jednostki zewnętrznej, którą na ogół umieszcza się na elewacji lub balkonie, oraz jednostki wewnętrznej odpowiedzialnej za odbiór lub dostarczenie ciepła do wnętrza domu. Często również można spotkać się z systemami multi-split składającymi się z jednego urządzenia na zewnątrz oraz kilku jednostek wewnętrznych. Pozwala to na zastosowanie klimatyzacji w kilku pomieszczeniach.

Siłą napędową w procesie transportu energii pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną jest sprężarka. Obie jednostki są ze sobą połączone poprzez rury miedziane, w których płynie czynnik chłodniczy. Sprężane pary czynnika zwiększają swoją temperaturę razem z ciśnieniem. Następnie trafiają do skraplacza, w którym oddawane jest ciepło przy wysokiej temperaturze oraz następuje kondensacja czynnika. Za skraplaczem znajduje się zawór rozprężny, w którym następuje gwałtowne rozprężenie czynnika. Dzięki temu spadają jego temperatura oraz ciśnienie. Zimny czynnik trafia do parownika, w którym zmienia stan skupienia na gazowy. Następnie zasysany jest przez sprężarkę i cykl zaczyna się od nowa. W trybie chłodzenia wymiennik parownika znajduje się w budynku, a skraplacza – na zewnątrz. Dzięki zastosowaniu zaworu czterodrogowego możliwe jest pokierowanie czynnika w ten sposób, aby jednostka wewnętrzna stanowiła skraplacz, a zewnętrzna parownik – dzięki temu klimatyzator może pracować również w trybie ogrzewania.

Zarówno w procesie ogrzewania, jak i chłodzenia najistotniejsze jest to, że ilość energii elektrycznej potrzebnej do zasilania sprężarki stanowi ułamek energii cieplnej dostarczonej do budynku lub od niego odebranej.

Jak prawidłowo dobrać klimatyzator?

Każdy dobór systemu klimatyzacji powinien być przeprowadzony indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców budynku. W większości przypadków do pomieszczeń o powierzchni do 30 m2 z powodzeniem można stosować jednostki o mocy 2,5-3 kW. Zależy to jednak od tego, jakie mamy przegrody, wielkości powierzchni przeszklonych czy ekspozycji pomieszczenia na słońce. Dlatego ważne jest, aby dobór klimatyzatora został przeprowadzony przez odpowiednio przeszkoloną osobę, np. autoryzowanego instalatora Vaillant. Warto pamiętać on tym, żeby umieszczać jednostki wewnętrzne tak, by możliwa była skuteczna dystrybucja powietrza, jednak aby nadmuch nie był skierowany bezpośrednio na miejsca stałego przebywania, takie jak kanapa czy stół w jadalni.

W celu zachowania najwyższej efektywności i higieny istotne jest również wykonywanie corocznych konserwacji serwisowych systemu klimatyzacji polegających na przeglądzie technicznym oraz czyszczeniu jednostek.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Vaillant
#czytelnia #instalacje #w wewnatrz_bud #klimatyzacja #vaillant #Wentylacja i klimatyzacja

Więcej tematów: