Strefy przemarzania gruntu

Podziel się:
Przemarzanie gruntu to okresowe zjawisko zamarzania wody w gruncie.

Głębokość i prędkość zamarzania zależy od temperatury powietrza, czasu, osłony terenu, struktury i składu gruntu. Im jego struktura bardziej drobnoziarnista, tym lepsze warunki do powstawania tzw. wysadzin. Jest to niepożądane zjawisko dla obiektów budowlanych polegające na spulchnianiu wierzchniej warstwy gleby. Dlatego posadowienie fundamentów budynków powinno być głębsze od przyjętej na danym terenie głębokości przemarzania gruntu. W Polsce występują cztery strefy. Zasięg stref oraz głębokości przemarzania przedstawiają załączone rysunki.
 

Rys. Waldemar Mulhstein

Rys. Waldemar Mulhstein

 

 

Rys. Waldemar Mulhstein

Rys. Waldemar Mulhstein


REKLAMA:


 

REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: obud
#fundamenty #czytelnia #obud #konstrukcja #fundament #Fundamenty i piwnice - tematy ozostałe #strefy przemarzania gruntów

Więcej tematów: