Charakterystyka energetyczna - realny problem

Podziel się:
Knauf Insulation razem z ekspertami z całego świata zajmie się zlikwidowaniem rozdźwięku pomiędzy projektami budynków a rzeczywistością

Do wyznaczonego na 2020 r. terminu wdrożenia budynków prawie zeroenergetycznych w Europie pozostało już niewiele czasu. Knauf Insulation wskazuje na kluczową kwestię związaną z brakiem zgodności charakterystyk energetycznych wielu budynków z ich faktycznymi projektami. Razem z ekspertami i decydentami odpowiedzialnymi za różne etapy procesu budowlanego Knauf Insulation chce określić wytyczne do tworzenia budynków, które będą sprawdzały się w praktyce.

Realizacja budynków prawie zeroenergetycznych, których rzeczywista charakterystyka energetyczna będzie zgodna z oczekiwaniami, a nie tylko zostanie opisana w projekcie, stanowi dla całego sektora budowlanego warunek poprawy efektywności energetycznej i wdrożenia polityki unijnej. W chwili obecnej badania prowadzone przez Knauf Insulation i wiodące wyższe uczelnie wykazują, że pomiędzy faktyczną a projektowaną charakterystyką energetyczną istnieje duży rozdźwięk.
REKLAMA:

Budować właściwie

Duży rozdźwięk pomiędzy projektem a faktyczną charakterystyką energetyczną jest niedopuszczalny. Musimy zrozumieć, co nie działa, aby opracować odpowiednie rozwiązania eliminujące problemy dotyczące charakterystyki energetycznej. Poza tym chcemy zapewnić, że cała branża dokłada starań w zakresie właściwej realizacji budynków, powiedział Tony Robson, Dyrektor Generalny (CEO) Knauf Insulation.
Knauf Insulation nie czekając na decyzje rządów państw członkowskich przejmuje obecnie inicjatywę i podejmuje działania mające rozważyć to zagadnienie z punktu widzenia branży budowlanej., Knauf Insulation zaprosił ekspertów z całego świata na sympozjum Knauf Insulation Reality Check, które odbędzie się między 15 a 18 marca we francuskim Carcassonne. Ze strony Polski, zaproszony został Dr. Inż. Aleksander Panek z Politechniki Warszawskiej. Dr Panek jest między innymi Prezesem Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Prezesem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych i Wiceprezesem Zarządu Fundacji Poszanowania Energii.

Wiemy, że problem istnieje i nie boimy się o tym mówić. Jednym z głównych elementów zorganizowanego przez nas wydarzenia jest rozwój wiedzy o fizyce budynków, która pomoże w tworzeniu systemów i rozwiązań wymaganych w procesie budowlanym, aby zrealizować budynek prawie zeroenergetyczny, dodał Tony Robson.

Podstawowy element warunkujący efektywność energetyczną

Ponieważ charakterystyka cieplna staje się istotnym czynnikiem przy sprzedaży budynków, zapewnienie zgodności charakterystyki rzeczywistej i projektowanej nabiera zasadniczego znaczenia. Właściciele budynków, inwestorzy i władze muszą wiedzieć, że realizowane inwestycje faktycznie przynoszą oczekiwane oszczędności. W tym celu musimy dotrzeć do sedna problemu i opracować dobre rozwiązania. Knauf Insulation chce zająć się wszystkimi kwestiami, dodał Frederic Delcuve, Szef Działu Nauki o Budynku (Building Science) w Knauf Insulation.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Knauf Insulation
#wiadomości #izolacje #do docieplanie #knauf_insulation

Więcej tematów: