Finansowanie zabytków ze środków Unii Europejskiej

Podziel się:
W dniach 18-19 października 2012 r., zapraszamy do Torunia na XV FORUM KONSERWATORÓW. Tematem tegorocznego Forum jest:

„Finansowanie zabytków ze środków Unii Europejskiej – doświadczenia i perspektywy.
Ocena jakości i poprawności zabiegów konserwatorskich – warsztat technologiczny”

Skuteczna i prawidłowo realizowana ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego prowadzona być może wyłącznie w oparciu o profesjonalnie przygotowane konserwatorskie programy merytoryczne, wsparte środkami finansowymi. W warunkach polskich – w ciągu wielu ostatnich dekad – źródłem, z którego pochodziły finanse na realizacje zróżnicowanych form działań konserwatorskich, był budżet samorządu lub skarbu państwa. Stan ten uległ zasadniczemu zróżnicowaniu z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zwielokrotnieniu uległy realne zasoby finansowe skierowane na działania związane z ratowaniem zabytków, pochodzące ze środków unijnych. Ich wykorzystanie możliwe jest jednak na ściśle określonych warunkach.
REKLAMA:

Poznanie praktycznych zasad konstruowania programów i dokumentacji jest jednym z podstawowych elementów na drodze do pozyskania środków na realizację zadania. Pamiętać jednak należy o specyfice i wymogach formalnych nie tylko przy ubieganiu się o finanse na realizację zadania. Struktura i lista formalnych wymogów, nieznane zazwyczaj przy realizacji zadań w oparciu o budżet, nakładają na beneficjenta obowiązek przestrzegania zasad postępowania nakreślonych przez instytucje dystrybuujące i kontrolujące prawidłowość przyjętych mechanizmów. Wymiana doświadczeń użytkowników i właścicieli zabytków, którzy uczestniczyli w realizacji procesów konserwatorskich z wykorzystaniem środków unijnych będzie jedną z propozycji tegorocznego Forum Konserwatorów. Dla nakreślenia maksymalnie pełnego obrazu właściwie „skonsumowanych” środków finansowych, niezmierne ważnym aspektem jest kontrola jakości wykonywanych zabiegów. Ściśle określone przedziały czasowe przeznaczone na realizację prac konserwatorskich i remontów, ich znacząca często ilość w obrębie jednej jednostki samorządu, w połączeniu ze złożonością problematyki nazbyt często powodują błędy w technologii lub też wadliwe wykonawstwo.

Mamy świadomość, że specyfika prac i wysoce specjalistyczna wiedza konserwatorska nie zawsze są respektowane i przestrzegane przez wykonawców tych prac. Właściciel lub użytkownik zabytku zazwyczaj nie posiada podstawowej wiedzy o remontowanych lub konserwowanych detalach przynależnych zabytkowi. Tym samym pojawiają się problemy w ocenie jakości przeprowadzonych zabiegów remontowych. W ramach praktycznej, warsztatowej części Forum intencją naszą jest przekazanie pakietu wskazówek pozwalających na prawidłową kontrolę prowadzonych prac wraz z informacjami na temat zasad postępowania w przypadku nieprawidłowości w prowadzonych pracach.
Mamy nadzieję, że tegoroczna propozycja tematyczna Forum pomoże Państwu w sprawniejszym aplikowaniu o środki finansowe i ich prawidłowym wykorzystaniu z zachowaniem cennej substancji zabytkowej.

Branżowy Program Promocji Branży Ochrony i Zachowania Zabytków przy targach Konserwacje w Toruniu

Termin: 18.10.2012 r.

Miejsce: Targi Toruńskie Sp. z o.o.
ul. Szosa Bydgoska 3
87-100 Toruń

Program konferencji:

14.00 –14.15 - Rejestracja uczestników konferencji
14.15 – 14.30 - Otwarcie konferencji. Powitanie gości.
14.30 – 14:4 - Cele i korzyści Branżowego Programu Promocji
14.45 – 16.00 - Sposoby wejścia na rynki zagraniczne

Zapraszamy na konferencję otwierającą Branżowy Program Promocji branży ochrony i zachowania zabytków przy targach Konserwacje w Toruniu.

Przedstawiciele z Libii, Indii, Egiptu, Niemiec, Austrii i Rosji opowiedzą pokrótce o sposobach możliwościach wejścia polskich przedsiębiorców z sektora ochrony i zachowania zabytków na rynki zagraniczne. Omówiona zostanie specyfika rynków docelowych z pierwszej ręki. Celem prezentacji będzie umożliwienie polskim specjalnościom eksportowym zaistnienia na rynkach zagranicznych objętych programem promocji. Konferencja będzie również okazją do prezentacji Polski jako kraju przyjaznego i atrakcyjnego do nawiązania kontaktów gospodarczych i handlowych w branży ochrony i zachowania zabytków.

Serdecznie zapraszamy do Torunia.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: oBud.pl
#wiadomości #targi #prawo #obud

Więcej tematów: