Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę

Podziel się:
Wniosek o pozwolenie na budowę inwestor składa we właściwym organie administracji architektoniczno - budowlanej - najczęściej jest to starosta.

W przypadku pozwoleń na budowę obiektów: usytuowanych na terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego, hydrotechnicznych, dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, lotnisk cywilnych, usytuowanych na obszarach kolejowych oraz na terenach zamkniętych - wniosek należy złożyć u wojewody (art. 82 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane).
REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: chemia
#inwestycje #prawo #nieruchomości #chemia #poradnik #Formalności budowlane

Więcej tematów: