Termoizolacja budynku zimą

Podziel się:
Dokładny termin nadejścia zimy jest trudny do przewidzenia. Pierwszych opadów śniegu można się spodziewać, gdy temperatura zaczyna się sukcesywnie obniżać. Dodatkowo, zmieniający się klimat powoduje, że coraz częściej mamy do czynienia z anomaliami pogodowymi i nieoczekiwanymi, nagłymi zmianami temperatury z dodatniej na ujemną. O skutecznych metodach walki z nieoczekiwaną zimą opowiada Włodzimierz Krupa, Dyrektor Działu Technicznego Caparol Polska

Co zatem zrobić, gdy zima zaskoczy nas w trakcie termoizolacji budynku?

Fot. CaparolFot. CaparolRozwiązań jest wiele, jednak najczęściej podejmowaną decyzją jest jak najszybsze dokończenie prac – często kosztem jakości i staranności wykonywanych czynności. Dlaczego zatem wielu wykonawców decyduje się na takie rozwiązanie? Oczywiście chodzi o dodatkowe koszty związane między innymi z demontażem rusztowań na zimę oraz ich montażem na wiosnę, karami umownymi za nieterminowe wykonanie pracy, czy wreszcie chęcią otrzymania zapłaty jeszcze przed zimą. Tych, którzy decydują się na zawieszenie pracy aż do pojawienia się wiosny jest niestety niewielu.

Niezależnie jednak od podjętej decyzji, wykonawca powinien przestrzegać niezmiennych zasad, które choć wydają się oczywiste, często są pomijane przez specjalistów. Zasady te dotyczą sposobu prowadzenia lub przerwania prac oraz przygotowań do dokończenia działań w terminie późniejszym. W dalszej części materiału znajdują się wskazówki, których przestrzeganie pozwoli uniknąć błędów podczas docieplania budynku.
REKLAMA:

1. Jeśli zdecydujesz się zakończyć prace dociepleniowe

Jeśli pojawienie się pierwszego śniegu skłoni nas do zawieszenia pracy, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na zakres temperatur, w jakich dopuszcza się stosowanie materiałów. Każdy producent wyraźnie określa warunki termiczne, w której można aplikować dany produkt. Taka informacja znajduje się na opakowaniu lub w karcie technicznej. Warto podkreślić, że najczęściej popełnianym błędem jest uwzględnianie zaleceń tylko w trakcie aplikacji. Podczas gdy podane temperatury dotyczą również czasu po zastosowaniu materiału. Planując prace dociepleniowe, warto zatem wziąć pod uwagę niższe temperatury panujące pod koniec dnia, a które mogą negatywnie wpłynąć na wykonaną w ciągu dnia pracę.

Sprawdzonym zabiegiem, który chwilowo pozwala uniknąć skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych, jest stosowanie siatek lub kurtyn (plandek) na rusztowaniach lub nawet dogrzewanie strefy roboczej (przy użyciu nagrzewnic).

2. Jeśli zdecydujesz się przerwać prace dociepleniowe

Wstrzymując prace termoizolacyjne warto zabezpieczyć każdy etap w taki sposób, by zimowe warunki pogodowe nie doprowadziły do ich zniszczenia.
- Przyklejając płyty ociepleniowe musimy pamiętać, by doprowadzić najwyższą klejoną warstwę do spodu gzymsu lub do podsufitki w sposób uniemożliwiający dostanie się wody deszczowej pomiędzy płyty a budynek. W przeciwnym wypadku, może dojść do zawilgocenia samej termoizolacji lub do zmniejszenia przyczepności zaprawy klejowej.
- Gdy prace zakończono na etapie klejenia, wznawiając czynności wiosną należy pamiętać, by powierzchnię styropianu przetrzeć grubym papierem ściernym. W ten sposób usuniemy wszelkie zwietrzałe i uszkodzone promieniami UV, drobiny styropianu.
- Skutecznym zabezpieczeniem zamontowanych już powierzchni izolacyjnych, jest wykonanie warstwy zbrojącej i jej zagruntowanie. Takie rozwiązanie z całą pewnością zabezpieczy ocieplenie przed wnikaniem wody oraz szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.

Fot. CaparolFot. CaparolJeśli jednak przerywając prace dociepleniowe nie podjęliśmy żadnych kroków zabezpieczających, przed wznowieniem prac należy ustalić, czy nie doszło do uszkodzenia ocieplenia.

- Niezabezpieczone (niezaszpachlowane) płyty termoizolacyjne ze styropianu, po wcześniejszym przeszlifowaniu, można szpachlować.
- Niezabezpieczone płyty z wełny, należy ocenić pod kątem zawilgocenia strukturalnego. Jeśli nie doszło do zamoczenia, można przystąpić do dalszych prac. W przypadku, gdy wełna okaże się mokra, należy odczekać do jej całkowitego wyschnięcia.

3. Spory dotyczące odpowiedzialności

Wadliwe lub nieterminowe wykonanie prac ociepleniowych, często wzbudza dyskusje i wątpliwości dotyczące odpowiedzialności. Klienci często pytają, czy producent daje gwarancję, że dany produkt wytrzyma temperatury inne niż te, wskazane w karcie technicznej. Równie często producenci otrzymują prośby o potwierdzenie wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną (nierzadko, takie prośby są wysyłane dopiero po zakończeniu prac, które były prowadzone w warunkach niedozwolonych).

Fot. CaparolFot. CaparolTymczasem za odbiór końcowy i potwierdzenie jakości wykonywanych prac odpowiedzialność ponosi kierownik budowy oraz inspektor nadzoru. Producent materiałów budowlanych ma za zadanie jedynie dostarczyć właściwy jakościowo, przebadany oraz oznaczony produkt. Obowiązek kontroli i potwierdzania jakości prac leży po stronie wspomnianego kierownika czy inspektora budowy.

Odpowiedzialność kierownika budowy oraz inspektora nadzoru jednozncznie wynika z zapisów Prawa Budowlanego. Obowiązujące gwarancje producenckie odnoszą się wyłącznie do produktu i jego cech fizyko-chemicznych. Za jakość przeprowadzonych prac, czyli za prawidłowość wbudowania materiału odpowiada wykonawca.

4. Czy warto ryzykować?

Przerwanie prac dociepleniowych wiąże się z licznymi niedogodnościami. Właśnie dlatego, wielu wykonawców podejmuje ryzyko i decyduje się dokończyć realizację, niezależnie od złych warunków atmosferycznych.

Zawsze jednak w takim przypadku, dochodzi do usterek i późniejszych nieprawidłowości. Najczęściej, naprawa błędów wiąże się z koniecznością przemalowania, czy wręcz przeszpachlowania całej elewacji i położenia tynku strukturalnego na nowo.

Termoizolacja budynku zimąOstateczną decyzję o kontynuacji lub zawieszeniu prac podejmują inwestor i wykonawca. Należy jednak pamiętać, że całkowity koszt robót ociepleniowych realizowanych z pominięciem rekomendowanej przerwy, jest zwykle nieporównywalnie wyższy od robót uwzględniających zalecenia specjalistów oraz wstrzymanie pracy na okres zimy.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: caparol
#czytelnia #izolacje #fasada #zewnatrz_bud #docieplanie #caparol #Termoizolacje ścian, podłóg i sufitów

Więcej tematów: