Gdzie mieszka więcej Polaków w mieszkaniach czy w domach

Podziel się:
Najnowsza publikacja Eurostatu powstała w ramach Europejskiego badania warunków życia ludności (EU-SILC) dostarcza interesujących danych liczbowych na temat procentowego rozkładu typów zabudowy mieszkaniowej w naszym kraju.

Europejskie badanie dochodów i warunków życia jest kompleksowym i powszechnym w krajach Unii Europejskiej badaniem mającym na celu dostarczenie aktualnych i porównywalnych na poziomie krajów członkowskich danych dotyczących dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego i warunków życia mieszkańców Unii Europejskiej. Badanie to zostało uruchomione w 2003 r. a w Polsce realizowane jest od 2005 r. przez Główny Urząd Statystyczny.

Jednym z obszarów badania są warunki mieszkaniowe obywateli krajów Unii Europejskiej. W ramach badania określany jest podział krajowych gospodarstw domowych ze względu na typ zajmowanego budynku mieszkalnego. Okazuje się, że w przypadku Polski społeczeństwo dzieli się na dwie porównywalnej wielkości grupy: gospodarstwa domowe mieszkające w domach jednorodzinnych i w budynkach wielorodzinnych. Tym niemniej większa liczba gospodarstw mieszka w budynkach wielorodzinnych.
REKLAMA:

Analizując poszczególne kategorie, około 43% gospodarstw zamieszkuje budynki wielorodzinne, w których znajduje się 10 lub więcej mieszkań. Do tej grupy należy doliczyć nieco ponad 10% gospodarstw, które mieszkają w mniejszych budynkach wielorodzinnych, tj. takich, w których znajduje się mniej niż 10 mieszkań. Z kolei 42% gospodarstw domowych w naszym kraju mieszka w wolnostojących domach jednorodzinnych a tylko 4,3% w domach w zabudowie szeregowej.

Gdzie mieszka więcej Polaków w mieszkaniach czy w domach
Jak łatwo się domyślić wyniki badania są diametralnie różne jeśli porównamy do siebie miasta i wsie. O ile w miastach większość gospodarstw (prawie 62%) mieszka w budynkach wielorodzinnych z 10 i więcej lokalami, o tyle na wsi przytłaczająca większość rodaków zamieszkuje wolnostojące domy jednorodzinne. Co ciekawe zróżnicowanie wyników widoczne jest nie tylko w podziale na miasto i wieś ale również na regiony Polski. Na tzw. ścianie wschodniej zaznacza się wyraźna przewaga zabudowy jednorodzinnej, a w pozostałych regionach budynki wielorodzinne stanowią dominującą kategorię.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Emmerson
#wiadomości #emmerson #wnetrza #nieruchomości #raport

Więcej tematów: