POiD - wprowadzenie Deklaracji Właściwości Użytkowych

Podziel się:
W dniach 17-18 czerwca 2013 roku odbędzie się spotkanie informacyjne reprezentantów branży stolarki budowlanej z przedstawicielami MTBiGM, GNUB oraz ITB. Forum Stolarki Polskiej ma na celu wyjaśnienie wątpliwości branży stolarki budowlanej związanych z wprowadzeniem od 1 lipca 2013 Deklaracji Właściwości Użytkowych. Organizatorem zjazdu jest Związek Polskie Okna i Drzwi. Konferencja jest wynikiem rezolucji IV Kongresu Stolarki Polskiej.

POiD - wprowadzenie Deklaracji Właściwości UżytkowychZgodnie z rozporządzeniem 305/2011 PE i Rady w dniu 1 lipca 2013 roku Deklaracja Właściwości Użytkowych zastąpi dotychczasową deklarację zgodności. W związku z brakiem precyzyjnych informacji dotyczących nowych przepisów, uczestnicy IV Kongresu Stolarki Polskiej (branżowej imprezy organizowanej przez Związek POiD, która odbyła się 16-17 maja br.) uzgodnili konieczność przeprowadzenia spotkania z przedstawicielami podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie i kontrolę nowych przepisów: Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Instytutu Techniki Budowlanej.

Forum Stolarki Polskiej potrwa dwa dni i odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZETOM w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim koło Serocka. Pierwszego dnia reprezentanci branży opracują listę pytań wymagających pilnych odpowiedzi oraz zagadnień dotyczących działań, jakie należy wdrożyć w firmach producenckich i punktach sprzedaży okien. Zebrane pytania zostaną zadane następnego dnia przedstawicielom zaproszonych instytucji w obecności mediów.
REKLAMA:

W przypadku braku uzyskania jednoznacznych odpowiedzi bezpośrednio w trakcie spotkania, pytania zostaną przekazane do ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego oraz dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej Jana Bobrowicza.

Organizując spotkanie, Związek POiD realizuje uzgodnią na IV Kongresie Stolarki Polskiej rezolucję.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: POiD
#okna #wiadomości #okno #okna i drzwi #seminaria #polskie_okna_i_drzwi

Więcej tematów: