Kärcher wygrał w sądzie

Podziel się:
"Zjonizowana woda" nie jest lepsza od wody z kranu.

19 września 2011 firma Alfred Kärcher GmbH złożyła pozew przeciwko firmie Tennant w Belgii, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Spór dotyczył podawania przez firmę Tennant nieprawdziwych informacji oraz wprowadzających w błąd treści reklamowych dotyczących technologii ec-H2O stosowanej w szorowarkach Tennant.

Na podstawie wydanego w tej sprawie orzeczenia Sąd Krajowy w Stuttgarcie uznał treść komunikatów reklamowych dotyczących technologii ec-H2O firmy Tennant za wprowadzającą w błąd. Jedno z podważonych twierdzeń Tennant, mówi że stosowana w szorowarkach tej firmy technologia ec-H2O pozwala skutecznie czyścić podłogi za pomocą „wody zjonizowanej” bez potrzeby stosowania środków czyszczących. W rzeczywistości „woda zjonizowana” nie jest bardziej skuteczna od zwykłej wody z kranu. Orzeczenie zostało wydane w stosunku do niemieckiej spółki córki firmy Tennant, Tennant GmbH & Co. KG w Kirchheim/Teck. Tennant został zobowiązany do poniesienia kosztów sporu prawnego, choć firmie przysługuje prawo do odwołania się od wyroku.
REKLAMA:

Po przeprowadzeniu własnych testów, Kärcher zlecił ekspertyzę renomowanemu Instytutowi Naukowemu Micro-Mol GmbH w Karlsruhe. Wszystkie przeprowadzone badania prowadziły do tego samego wniosku, do którego doszedł także niezależny ekspert Thomas Hofmann (Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zurichu) powołany przez Sąd Okręgowy: twierdzenia odnośnie technologii „wody zjonizowanej” zawarte z reklamie Tennant są naukowo nieuzasadnione. Fakt, że niektórzy użytkownicy szorowarek Tennant wyposażonych w technologię ec-H2O w dalszym ciągu wierzą, iż ta metoda czyszczenia jest równie skuteczna jak metody oparte na stosowaniu detergentów, jest tłumaczony przez niezależnego eksperta Thomasa Hofmanna w sposób następujący: nawet po zmianie technologii z czyszczenia tradycyjnego na czyszczenie bez środków powierzchniowo czynnych, na skutek "często występującego nieprawidłowo odmierzonego (nadmiernego)” dozowania detergentów podczas wcześniejszego czyszczenia, związki powierzchniowo czynne w dalszym ciągu będą uwalniasię z porowatej struktury podłogi przez około sześć kolejnych miesięcy. Niejednokrotnie początkowym efektem zmiany metody czyszczenia na czyszczenie bez stosowania środków powierzchniowo czynnych, jest widoczna poprawa wyglądu podłogi. Jednakże, gdy nagromadzone tensydy całkowicie się wypłuczą, rozpoczyna się proces ponownego narastania brudu.

Poniższe stwierdzenia zostały uznane za wprowadzające w błąd:
- Technologia ec-H2O – aktywuje wodę by działała jak silny detergent
- Technologia ec-H2O – jest środkiem czyszczącym sama w sobie
- ec-H2O – obniża koszty ponieważ niweluje potrzebę kupowania uniwersalnego detergentu do szorowarek
- ec-H2O jest „udowodnioną technologią”

Markus Asch, Wiceprezes Zarządu Kärcher tak podsumował orzeczenie Sądu: "Dzięki temu orzeczeniu, branża doświadczyła najlepszej formy samoregulacji w interesie ochrony konsumenta". Inni konkurenci i stowarzyszenia branżowe dołączyli do Kärcher w publicznej debacie na temat efektywności technologii ec-H2O i także zlecieli przeprowadzenie ekspertyz naukowych oraz testów”.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Kärcher
#wiadomości #narzedzie #maszyny #karcher

Więcej tematów: