Analiza wtórnego rynku nieruchomości w południowym regionie Polski

Podziel się:
Pierwszym regionem, który przedstawimy w cyklu analiz lokalnych rynków nieruchomości jest region południowy, obejmujący województwa małopolskie i śląskie. Przedstawiona w tym opracowaniu analiza dotyczy mieszkań z wtórnego rynku w Krakowie oraz w Katowicach. Wyniki zostały opracowane przez analityków Działu Badań i Analiz firmy Emmerson Realty na podstawie danych serwisu otoDom.pl, przy uwzględnieniu średnich cen ofertowych mkw. mieszkań na rynku wtórnym w badanych miastach.

Śląsk

Województwo śląskie to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Posiada ugruntowaną pozycje ekonomiczną, wynikającą z faktu, iż jest to najbardziej uprzemysłowiony i zurbanizowany obszar wśród polskich województw. Oprócz wizytówki regionu w postaci dobrze rozwiniętego przemysłu posiada również tereny rolnicze, a także znaczące walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz ważne miejsca kultu religijnego, sprzyjające rozwojowi różnorodnych form turystyki. Funkcje metropolitalne podzielone są pomiędzy Sosnowiec, Bytom, Gliwice, Zabrze, Chorzów i stolicę województwa, Katowice, które skupiają w sobie wszystkie najważniejsze ośrodki administracyjne, finansowe, ubezpieczeniowe, naukowe i kulturalne.

Biorąc pod uwagę sytuację na wtórnym rynku mieszkaniowym w Katowicach, na koniec września bieżącego roku, średnia cena mieszkań wyniosła tam 3 938 zł/mkw., jest to jedna z najniższych przeciętnych wśród wszystkich miast wojewódzkich w Polsce (13 miejsce). Przemysław Kotwicki, ekspert serwisu otoDom.pl podkreśla jej dużą stabilność – w ciągu minionego roku wahania nie przekraczały 30 zł/mkw. mieszkania.
REKLAMA:

Najtańszymi w ofercie wtórnego rynku mieszkaniowego Katowic są mieszkania 2 pokojowe, natomiast w rozbiciu powierzchniowym – te w przedziale od 38 do 60 mkw. Najwyższa średnia cena jednostkowa charakteryzuje mieszkania pięciopokojowe (4 046 zł/mkw. na koniec III kw. 2013 r.), są to jednak w przeważającej części apartamentowce, a także mieszkania dwupoziomowe mające niewielki udział wśród wszystkich ofert. Warto zauważyć, iż w ciągu minionego roku nieznacznie wzrosła średnia cena mieszkań najmniejszych o powierzchni poniżej 38 mkw., łącznie lokale o powierzchni do 60 mkw. stanowią ok. 50% wolnych mieszkań na rynku wtórnym. W Katowicach dominują mieszkania 2- i 3-pokojowe. Tylko po ok. 10% stanowią mieszkania z 1- oraz 4-pokojowe.

Analiza wtórnego rynku nieruchomości  w południowym regionie Polski
Najdroższą katowicka dzielnicą jest Kostuchna, położona na południu, z charakterystyczną podmiejską zabudową i z dużą ilością terenów zielonych. Przeważają tam domy jednorodzinne, szeregowe i ekskluzywne wille. Za wysokie ceny odpowiadają głownie nowo wybudowane budynki mieszkaniowe z apartamentami np. osiedle Bażantów. Średnia cena w tej lokalizacji wynosi 4844 zł/mkw.

Kolejną dzielnicą o najwyższych średnich cenach na rynku wtórnym jest Brynów, szczególnie jego wschodnia część, w której nie dominuje charakter przemysłowy. W ofercie znajdują się głównie mieszkania w niskiej zabudowie, w zielonej okolicy. Ich cena oscyluje wokół poziomu 4 780 zł/mkw.
Niewiele mniej, średnio ok. 4 700 zł należy zapłacić z 1 mkw. w dzielnicy Dąb. Jest to jedna z najstarszych dzielnic Katowic o niejednorodnej zabudowie, którą współtworzą zarówno mieszkania w kamienicach, jak i nowoczesne osiedla mieszkaniowe (np. Dębowe Tarasy). Zróżnicowane są także ceny, od ponad 2 tys. zł/mkw. do nawet 8 tys. zł/mkw.

Z drugiej strony najtańsze mieszkania z rynku wtórnego zlokalizowane są w dzielnicach o przemysłowym charakterze, usytuowane najczęściej w wiekowych kamienicach oraz wielkopłytowych blokach. Należą do nich Szopienice, Załęże oraz Nikiszowiec, gdzie przeciętna cena 1 mkw. mieszkania wynosi ok. 2 500 zł. W zestawieniu dzielnic zostały pominięte te, dla których na koniec września 2013 roku nie było danych ofertowych.

Średnia cena 1 mkw. mieszkania na rynku wtórnym w wybranych dzielnicach Katowic, Źródło: portal otoDom.plŚrednia cena 1 mkw. mieszkania na rynku wtórnym w wybranych dzielnicach Katowic, Źródło: portal otoDom.pl
Przemysław Kotwicki, ekspert serwisu otoDom.pl zwraca uwagę na bardzo wysoką dostępność mieszkaniową – mieszkańcy Katowic za średnie miesięczne wynagrodzenie mogą nabyć średnio 1,35 mkw. powierzchni mieszkania. Jest to najwyższy współczynnik wśród polskich miast. Taka sytuacja jest przede wszystkim wynikiem jednych z najniższych cen w miastach o porównywalnych stopniach rozwoju i liczbie ludności, przy wysokim wynagrodzeniu osiąganym przez mieszkańców.

Małopolska

Województwo małopolskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów pod względem inwestycyjnym w Polsce. Charakteryzuje się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną, dobrą dostępnością komunikacyjną oraz posiadaniem bogatych zasobów naturalnych. Dodatkowo, do strategicznych obszarów regionu należy turystyka. Dzięki unikatowym zabytkom Małopolska stanowi centrum dziedzictwa kulturalnego. Turystów krajowych i zagranicznych przyciągają także niezwykłe walory przyrodnicze. Głównym ośrodkiem skupiającym w sobie wszystkie najważniejsze funkcje jest oczywiście Kraków. Stolica Małopolski jest jednym z liderów gospodarczych wśród największych polskich miast, przede wszystkim dzięki obecności sektora wysokich technologii, instytucji badawczo - rozwojowych, uczelni wyższych oraz dobrze rozwiniętej sieci usług bankowych i finansowych.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Emmerson
#wiadomości #prawo #emmerson #nieruchomości

Więcej tematów: