Fasada Ponzio - z Certyfikatem Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt

Podziel się:
System ścian osłonowych Ponzio PF 152HI - polecany szczególnie do realizacji o wysokich wymaganiach dotyczących izolacyjności termicznej, uzyskał prestiżowy dokument potwierdzający jego doskonałe parametry termiczne. W procesie certyfikacji przeprowadzonym w niemieckim Instytucie Budownictwa Pasywnego w Darmstadt, system Ponzio PF 152HI otrzymał miano Certyfikowanego komponentu budownictwa pasywnego, spełniając wszelkie standardy i wysokie wymagania stawiane elementom budownictwa energooszczędnego.

Fot. PonzioFot. Ponzio W systemie wprowadzone zostały modyfikacje konstrukcyjne polegające na zastosowaniu specjalnych elementów izolacyjnych mocujących szybę, które znacznie poprawiły właściwości termiczne badanej fasady. Przy wykorzystaniu do badania różnych szyb o współczynniku Ug od 0,50 - 0,70 W/m2K, uzyskano współczynniki przenikania ciepła Ucw < 0,80 W/m2K dla całego elementu badanej fasady. Natomiast przy szkleniu o współczynniku Ug = 0,50 W/m2K uzyskano wartość współczynnika przenikania ciepła Ucw = 0,61 W/m2K.
Ten doskonały wynik lokuje system Ponzio w elitarnym gronie certyfikowanych systemów aluminiowych rekomendowanych do stosowania w budownictwie pasywnym.
REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Ponzio
#wiadomości #ściany #ponzio #certyfikaty

Więcej tematów: